Velkommen til Bornholms Passagerforening

1e-roenne-havn-henrik-nielsen-2048x780Foto: Henrik Nielsen

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg): 

1-bornholmerfly-og-faerge

Aktuel information:

Listed Julia Stegmaier

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

  • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
  • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
  • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.