Velkommen til Bornholms Passagerforening

Forårsbebudere - vintergækker

Seneste indlæg (se flere i Debatindlæg): 

1-bornholmerfly-og-faerge

Aktuel information:

 • Bornholms Passagerforening indkalder til ordinær generalforsamling
  fredag, den 31.3.2017 kl. 19-22 på Rønne Bibliotek
  Dagsorden iflg. vedtægterne.
  Inden selve generalforsamling vil direktør Lene Feldthus Andersen, CRT, fortælle om trafikal ligestilling og lavere færgetaksters betydning for Bornholm.
  Alle er velkomne.
  Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget.
  Vel mødt!
 • Kontingentet for 2017 er fastsat til kr. 50. For at kunne være stemmeberettiget ved generalforsamling og benytte foreningens tilbud samt deltage i evt. lodtrækninger, skal kontingentbetalingen eller kontingentfrihed (gratis medlemskab ell. livsvarigt medlemskab) kunne dokumenteres. Kontingent kan alene indbetales til foreningens bankkonto ved alm. bankoverførsel og under angivelse af medlemsnummer. Der kan alene betales for et år ad gangen, dog kan medlemmer, som er fyldt 75 år opnå livsvarigt medlemskab, når de indbetaler kr. 250 – samtidigt skal ønske om livsvarigt medlemskab angives sammen med fødselsdato.
  Der kan alene betales for indeværende kalenderår. Ønsker man at forny sit kontingent skal dette ske efter den 1. januar i et år og inden evt. tilbud m.v. benyttes.
  Betales kontingentet ikke, fortsætter medlemskabet. Medlemmet skal aktivt melde sig ud for at afslutte medlemskabet.
  Bankoplysningerne er som følger:
  Reg. nr. 0650
  Konto nr. 0564554049
 • Meddelelse til pendlerne 08.03.2017
 • Svar til Pendlergruppen fra Skatteministeren 16.12.2016
 • Brev fra Pendlergruppen til Skatteministeren 05.11.2016
 • Resultat af Pendlergruppens temperaturmåling 2016
 • Information fra Pendlergruppen 27.09.2016
 • Ianto Gerdes og Peter Bøgh har valgt at forlade bestyrelsen. Suppleanten Preben Madsen indtræder.
 • Anne Thomas har ønsket at udtræde af bestyrelsen for at kunne koncentrere sig om andre tillidshverv. Ny næstformand er Niclas Fick.

Listed Julia Stegmaier

Medlemsaktiviteter:

Læserbreve og debatindlæg fra Bornholms Passagerforening findes i Debatindlæg. På facebook findes gruppen Bornholms Passagerforening – trafikdebat, som foreningen administrerer. Bliv medlem af gruppen og kom gerne med opslag og kommentarer.

Bornholms Passagerforening varetager bornholmske enkelt- og kollektivt rejsendes interesser. Vi ønsker at fremme:

 • En rimelig takst- og passagerpolitik, som er på højde med det øvrige land.
 • Gode rejsemuligheder og et godt kollektivt transportnet til, fra og på Bornholm.
 • Sikring af øens befolkningsunderlag og levemulighederne i landdistrikterne gennem gode transportforhold for pendlere og erhvervsliv.

Passagerrettigheder m.v. Se hvilke rettigheder EU’s forordning giver dig.

Bl.a. anføres: »Passagererne kan kræve en godtgørelse på 50 % af billetprisen af transportøren, hvis ankomsten til bestemmelsesstedet forsinkes med mere end to timer i tilfælde af rejser, der ifølge fartplanen varer op til fire timer«

EU-Kommissionen har 15.06.2016 udsendt opdaterede retningslinjer for kompensation ved aflysninger og forsinkelser hos flyselskaberne. Læs herom på følgende link: http://www.check-in.dk/ny-vejledning-for-eu-passagerforordning/

Politiske aftaler og rapporter.