Ikke et beløb, men et princip

Ikke et beløb, men et princip

Det er mere end ærgerligt, at spørgsmålet om hel eller delvis økonomisk trafikal ligestilling af Bornholm (og en del andre mindre øer med produktion) er endt i en sand verbal krig mellem regering og folketing.

Der er behov for, at hele folketinget indgår en aftale, ikke om et beløb, men om et princip, der så f.eks. kan implementeres over en 3-årig periode. Der er behov for, at hele folketinget anerkender, at økonomisk trafikal ligestilling for øerne er afgørende for, at øerne overhovedet kan opretholdes som levende samfund.

I vores nationalsang »Der er et yndigt land« står i et vers følgende:

Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø’r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Økonomisk trafikal ligestilling i den samfundsbegrundede færgebetjening af øerne skal gerne sikre, at vi fortsat kan synge, at »Det land endnu er skønt«.  Tiden er imidlertid løbet ud … og hvis ikke folketing og regering forstår, at det er nu at Udkantsdanmark skal have ligestilling med det øvrige Danmark, så tager forfaldet i de pittoreske byer, fiskelejer etc. til, og så er »Det land ikke længere skønt«, hverken for de fastboende eller for turisterne.

»Og ædle kvinder, skønne mø’r

og mænd og raske svende

bebo de danskes øer.«

De unge – »de skønne mø’r og raske svende« – er nødt til at tage over for at læse videre, og de fleste får da også den folkeregistrerede adresse ændret. De færreste vender efter endt uddannelse tilbage, selv om mange giver udtryk for, at de meget gerne ville flytte tilbage. Men det er relativt begrænset, hvor mange akademiske stillinger, der findes på Bornholm. Bornholm kan imidlertid sagtens – og i langt større omfang end nu – anvendes af pendlere bosiddende på øen, men med arbejde i Hovedstadsområdet, hvis prisen for transporten ellers var ligestillet med det øvrige Danmark.  Bornholms Passagerforening har i adskillige år arbejdet for, at såvel den søværts transport som den luftbårne transport skal følge princippet for økonomisk trafikal ligestilling med den øvrige del af Danmark.  For den luftbårne transport er der mest af alt tale om, at den skattemæssige behandling af bornholmske pendlere er grotesk skævvridning i forhold til pendlere, der rejser over land i det øvrige Danmark.

Vi er mange fra Bornholm, der de senere år har gjort de siddende regeringer og valgte folketing opmærksom på, at forfaldet af Bornholm er begyndt og vil tiltage, hvis ikke der gøres noget nu. Og det, der skal gøres, er frem for alt indførelse af princippet om økonomisk trafikal ligestilling.

Det er ganske enkelt ikke rimeligt, at transporten over vand til og fra Bornholm skal være dyrere end transporten over land i det øvrige Danmark. Og det er ikke et spørgsmål om der er 48 mio.kr., 133 mio.kr. eller 280 mio.kr. til rådighed. Regering og folketing skal vedtage et princip – og det princip vil ikke kunne beregnes præcist fremadrettet – kun retrospektivt.

For Bornholms Passagerforening er det afgørende, at trafikal ligestilling omfatter alle områder af transporten, f.eks. internet på Færgerne.

Men det er fremfor alt vigtigt, at politikerne får vedtaget princippet om økonomisk trafikal ligestilling samt ikke mindst, hvordan princippet skal implementeres. Så kan de tage drøftelserne om pengene efterfølgende.

Bornholms Passagerforening

  1. oktober 2015

Bjørn Carlsen

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


4 + = syv