Det er ufatteligt !

Det er ufatteligt !

I det nye færgeudbud – som skal gælde fra 1. september 2018 – er teksten vedrørende den plads, som staten køber hos leverandøren af den samfundsbegrundede færgetransport af Bornholm, på vogndækket pr. personbil som følger:

»Personbilenhed:  En køretøjsenhed på 4,50 meters længde og 1,75 meters bredde, som stuves i henhold til bekendtgørelse nr. 1015 af 1. november 2011 om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe.«

Det er ufatteligt, at vi helt frem til 2028 (2030) skal acceptere, at bilerne kun har en bredde på 1,75 m, når det kun er ganske få og små biler, der kan holdes inden for den fastlagte ramme. Mange passagerer kan i dag ikke komme ud af bilerne … og sådan mener ministeriets embedsmænd åbenbart, at det skal fortsætte med at være.

På det seneste møde mellem Kontaktrådet og Transportministeriets embedsmænd gjorde vi (og blev kraftigt bakket op af Ældrerådet og turismen) ellers temmelig klart opmærksom på dette forhold.

Siden den omtalte bekendtgørelse trådte i kraft har vi adskillige gange gjort ministeriet opmærksom på, at forholdene på bildækket er yderst trange, ja – for trange.

 

Bornholms Passagerforening

  1. november 2015

Bjørn Carlsen

Rønnevej 42, Bodilsker

3730 Nexø

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ to = 9