Økonomisk trafikal ligestilling i 2030 ?

Økonomisk trafikal ligestilling i 2030 ?

(Synspunktet er bl.a. sendt til transportminister Hans Chr. Schmidt).

Vi fulgte grundigt med i den høring, som blev holdt den 1. september 2015 på Christiansborg for medlemmerne af udvalget for Landdistrikter og øer.

Målet er, at Bornholm (sammen med de øvrige øer) skal opnå en såkaldt økonomisk trafikal ligestilling med den øvrige del af landet, dvs. at det skal koste det samme at sejle 1 km, som det koster at køre 1 km på landevej. Under høringen blev dette princip også kaldt »landevejsprincippet« … et ganske godt ord i forhold til, hvad princippet reelt indeholder.

For os er det afgørende, at »trafikal ligestilling« er langt mere end et spørgsmål om billetpriser. Det omfatter alle forhold på rejsen. Derfor betegner vi det ofte som »økonomisk trafikal ligestilling«.

Under høringen gav politikerne fra samtlige partier i fællig udtryk for, at de 133 mio.kr., som i maj 2015 blev stillet øerne i udsigt til økonomisk trafikal ligestilling, nok skal blive »fundet« i forbindelse med finanslov-2016. Thomas Danielsen fra Venstre afprøvede dog Harry Motors såkaldte 11. bud på de fremmødte borgmestre fra øerne:  »Få fat i pengene«.

Pengene skal hentes i Indenrigsministeriets kasse, og indenrigsministeren, Karen Ellemann, var ret påholdende med at komme med nogen som helst udtalelse, som kunne tolkes derhen, at pengene er (eller var) bevilget.

Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, slog meget forstandigt fast, at der er tale om indførelse af et princip, og ikke et på forhånd fastsat statstilskud, hverken i procent eller i faste beløb. Deri har hun fuldstændig ret; men hvordan hænger det så sammen med den politiske aftale om den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, som blev indgået den 11. december 2014.

Det hænger ganske enkelt slet ikke sammen, og aftalen kan faktisk være i kraft helt frem til 1. september 2030.  Og politikerne er ikke meget for at skulle åbne et engang indgået forlig.

Vi er derfor stærkt bekymret for, at den politiske aftale kan bremse for, at Bornholm reelt kan få økonomisk trafikal ligestilling, før aftalen udløber fuldstændig i 2030.

Lad os blot henvise til nogle få steder, hvor »landevejsprincippet« ikke hænger sammen med den allerede indgåede politiske aftale gældende for Bornholm:

 1. Tekst fra aftalen: »Samlet omfatter aftalen et tilskud til færgebetjeningen på 2,8 mia. kr. over en 10-årig periode.«
  Det siger sig selv, at »landevejsprincippet« vil kunne variere med f.eks. afgiften på biler, brændstofprisen, grønne afgifter og meget andet. Princippet kan derfor ikke fremadrettet udmøntes i et bestemt beløb.
 2. Tekst fra aftalen: »Parterne lægger endvidere vægt på, at der i udbuddet opnås billigere passagerbilletter uden for højsæsonen for fx at tiltrække flere turister til Bornholm. Dette sikres dels ved, at der bliver stillet krav om en reduktion af de gennemsnitlige billetpriser på 10 pct. for udvalgte billettyper. Dels ved, at udbuddet vindes af den operatør, som herudover kan tilbyde de største gennemsnitlige prisreduktioner på udvalgte billettyper.«
  Aftalen omfatter »passagerbilletter« og beregning via »gennemsnitlige billetpriser« på »udvalgte billettyper«. Dette hænger absolut heller ikke sammen med måden at beregne »landevejsprincippet« på.
 3. Tekst fra aftalen: »De eksisterende billetter videreføres for så vidt angår typer, maksimumpriser og maksimale gennemsnitspriser …«.
  De eksisterende billettyper hænger slet ikke sammen med »landevejsprincippet«. Skal der f.eks. fortsat være pensionistbilletter og bizz-system ? Skal der fortsat være maksimumpriser og maksimale gennemsnitspriser ?
  I så fald passer det slet ikke til »landevejsprincippet«. Det koster jo det samme for en pensionist som for en ikke-pensionist at køre på de danske landeveje.

Dette er kun nogle eksempler. Transportministeriets jurister er nødt til at gå den politiske aftale fra 11. december 2014 igennem med tættekam og rette til i relation til »landevejsprincippet«.

Bornholm skal i hvert fald ikke vente med økonomisk trafikal ligestilling til aftalen udløber i 2028-2030.

Bornholms Passagerforening

Bjørn Carlsen

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 7 = fjorten