Generalforsamling

På denne side findes referater og regnskaber

Generalforsamlingen i 2023 blev afholdt mandag, den 24.4.2023 kl. 18 i salen på Rønne Bibliotek.

Bestyrelsen ser efter generalforsamlingen således ud:
Ann Hartl (formand)
Torsten Sletskov
Geraldine Dahlmann
Susi Rosendahl Laursen

Suppleanter
Preben Madsen
Søren Christensen

Referat og bilag vil blive tilgængelige på denne side snarest


Generalforsamlingen i 2022 fandt sted, fredag, den 29.4.2022 kl. 18 i salen på Rønne Bibliotek.


Generalforsamlingen i 2021 fandt sted, mandag, den 19.4.2021 kl. 19 på Zoom grundet de fortsatte restriktioner. Dagsorden i hht. vedtægterne.

Generalforsamlingen i 2020 fandt sted, fredag, den 9.10.2020 kl. 19 på Rønne bibliotek. Dagsorden i hht. vedtægterne.

Generalforsamlingen i 2019 fandt sted, mandag, den 1.4.2019 kl. 17-22 i Aakirkebyhallerne. Dagsorden i hht. vedtægterne.

Generalforsamling i 2018 fandt sted, mandag, den 12.3.2019 kl. 19-22 på Rønne bibliotek:

Generalforsamling i 2017 fandt sted, fredag, den 31.3.2017, denne generalforsamling blev suspenderet og genoptaget fredag, den 28.4.2017:

  • Bestyrelsen oplyser, at der kan stemmes ved fuldmagt. Husk at påføre medlemsnummer og hvem (medlemmets navn og medlemsnummer) fuldmagten gives til. Kvittering for betalt medlemskontingent eller dokumentation for kontingentfrihed bør kunne fremvises på forlangede (både for dem der møder frem og de evt. fuldmagter, man ønsker at benytte). Der kan fortsat betales medlemskontingent forud for generalforsamlingen genoptages. Dette kan ske, som beskrevet her på hjemmesiden eller evt. kontant på Rønne bibliotek mellem kl. 18.30 og 19.
   Vi vil snarest lægge mere information ind i facebookgruppen og på hjemmesiden, hvordan den konkrete afvikling af de resterende dagsordenspunkter kommer til at ske.
  • Bestyrelsen i Bornholms Passagerforening indkalder til genoptagelse af den suspenderede ordinære generalforsamling, fredag, den 28.4.2017 kl. 19.00 på Rønne Bibliotek.
   Medlemmerne bedes orientere sig på foreningens hjemmeside mht. dagsorden og praktisk information.
  • Bornholms Passagerforening indkalder til ordinær generalforsamling: fredag, den 31.3.2017 kl. 19-22 på Rønne Bibliotek Dagsorden iflg. vedtægterne. Inden selve generalforsamling vil direktør Lene Feldthus Andersen, CRT, fortælle om trafikal ligestilling og lavere færgetaksters betydning for Bornholm. Alle er velkomne. Kun medlemmer, som har betalt kontingent/er kontingentfrie er stemmeberettiget. Vel mødt!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


6 + fire =