Bestyrelsen

Bestyrelsen for Bornholms Passagerforening 2018/19:

Opdatering den 6.5.2019: Bestyrelsen har på et møde den 6.4.2019 konstitueret sig efter generalforsamlingen som følger:

Formand Ann Hartl, næstformand Preben Madsen, sekretær Torsten Sletskov, leder af pendlergruppen Charlotte Graungaard Falkvard, menigt bestyrelsesmedlem Preben Paulsen, suppleanter: Dine Dahlmann og Inge Vang. Nedenstående opdateres snarest muligt.

Ved mødet var følgende til stede: Charlotte, Dine, Preben P. og Ann. Preben M. og Torsten havde forud for mødet givet telefonisk accept til at varetage de nævnte poster.

BILLEDE: OPGAVE/NAVN OG ADRESSE: TELEFON/E-MAIL:
IMG_0030 small Formand
Ann Hartl
Store Søstræde 11
3700 Rønne
Telefon 40 68 48 88, E-mail: annhartl@hotmail.com
Udpeget f.g. 2014
Valgt i 2018 for 2 år
Charlotte billede til BP-001 Leder af Pendlergruppen
Charlotte Graungaard Falkvard
Telefon
E-mail: 
Udpeget i 2019 for 2 år
Torsten Sletskov Sekretær
Torsten Sletskov           Kai Sonnesvej 2, Melsted, 3760 Gudhjem
Telefon 31 15 08 90
E-mail: sletskov@nypost.dk
Valgt i 2019 for 2 år
Preben Madsen Næstformand Preben Madsen

3700 Rønne

Telefon 24 46 67 95
E-mail: blemmelyng20@gmail.com
Valgt i 2018 for 2 år
Preben Paulsen-001 Bestyrelsesmedlem Preben Paulsen
Melsted Langgade 32, Melsted
3760 Gudhjem
Telefon 40415770
E-mail: norrekrog@norrekrog.dk
Valgt f.g. 2017 for 2 år
fotografen er på vej Suppleant

Dine Dahlmann

Telefon
E-mail:
Valgt i 2019 for 1 år
Inge VAng-001 Suppleant
Inge Vang
Thorkildsvej 46
3700 Rønne
Telefon 52 30 11 82
E-mail: ingevang@live.dk
Valgt i 2019 for 1 år

Øvrige tillidsposter:

OPGAVE/NAVN OG ADRESSE: TELEFON/E-MAIL:
Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen)
Thorkil S. Lund
Engløkken 1 b
3730 Nexø
Telefon 51 53 81 13
E-mail: thorkild.lund@gmail.com
Valgt f.g. 2012
Revisor
Steen Grønnegaard
Telefon
E-mail: 
Valgt 2019
Revisorsuppleant Jan Harvest Telefon
E-mail: 
Valgt  2019
Webmaster Telefon
E-mail: 

For 2019 og 2020 er det årlige kontingent fastsat til:

  • Enkeltmedlem: 50 kr.
  • Foreninger og virksomheder: under revision.

Foreningens CVR nr.: 31949459.