Pressemeddelelse fra Ann Hartl

Bestyrelsen i Bornholms Passagerforening beklager, at Ianto Gerdes og Peter Bøgh har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet med øjeblikkelig virkning. Vi vil gerne takke for deres indsats. Bestyrelsen fortsætter med Preben Madsen som indtræder i bestyrelsen fra suppleantpladsen. I øvrigt fortsætter bestyrelsen sit arbejde frem til generalforsamlingen. Til den tid har vi fundet nye medlemmer, som ønsker at gøre en indsats i Passagerforeningens vigtige sager.

Share

Meddelelse fra Ann Hartl om IC Bornholms standsning på CPH station

Det glæder mig, at kunne meddele, at der nu er kommet grøde i sagen om ICBornholms standsning på CPH Lufthavn station. Medlem af Transport- og Bygningsudvalget, Lea Wermelin, har videresendt ministerens svar til udvalget, hvori der redegøres for DSBs håndtering af sagen. Der er udsigt til, at der sker forbedringer, men vi vender ikke umiddelbart tilbage til, hvordan tingene var og desværre godtager ministeren indtil videre forklaringen, selvom det påtales, at DSB ikke har ageret korrekt ift. brugerinddragelse, og vi er ikke i mål endnu.

Share

Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Pressemeddelelse Rønne, den 27-11-2016, Bornholms Passagerforening, formanden

En lille dråbe er nok til at få bægret til at flyde over. Efter indgåelse af færgeforliget i december 2014 har IC Bornholm haft trange kår. Der er skabt forvirring og mange frustrationer blandt passagerer, som benytter toget eller som kunne overveje toget som deres transportmiddel til og fra Bornholm. Og vi bornholmere ved ikke om vi er købt eller solgt. I forbindelse med offentliggørelsen af den nye køreplan (gældende fra 11. december 2016) fremkom det, at toget nu ikke længere standser i CPH (Københavns) Lufthavn. Ønsker man at komme til lufthavnen, skal man altså først til Hovedbanegården og derefter retur med et Øresundstog; hvilket tager ekstra 41 min. sammenlignet med den hidtidige køreplan. Bornholmerne er ikke blevet hørt og det var som bekendt en af de berømte dråber.

Passagerforeningen håber på og arbejder for, at der kan bevares en togforbindelse mellem færgelejet i Ystad og København uden omstigning, hvilket vil i høj grad tilgodese de svagere passagerer og lejrskolerne; men det er på den lange bane. På den korte bane, håber vi, at det ikke endnu en gang skal være bornholmerne, som kommer i klemme i trafikplanlægningen, og at man vil revurdere, om ikke toget til og fra Bornholm kunne få lov til at standse i lufthavnen de forholdsvis få gange der er tale om i løbet af en dag. Vi har derfor taget kontakt til Passagerpulsen, som er passagernes talerør og hører under Forbrugerrådet Tænk. Vi har derudover aktiveret vores politiske netværk. Vi følger op på sagen, så snart der er noget nyt.

Læs mere i nedenstående link (notat for baggrund og uddybning af sagen).
Pressemeddelelse/notat vedr. IC Bornholm

Share

Indlæg af Ann Hartl om CPH/Københavns Lufthavn

Jeg var i tirsdags til Pendlerforumsmøde i CPH/Københavns Lufthavn. På mødet blev vi indviet i de seneste nyheder omkring lufthavnens omfattende plan, som er lagt for at udvide passagertallet fra 25 mio. til 40 mio. om året i 2024. Lufthavnen lovede os i den forbindelse at øge informationsniveauet mht. de gener, som der må forventes vil opstå, når ombygningen tager fart, således at passagererne kan orientere sig inden deres rejse. Vi er i øvrigt rigtig glade for, at lufthavnens ledelse nu tager Bornholms Passagerforening samt pendlerforeningerne fra de andre danske indenrigslufthavne med på råd. For ca. tre uger siden, var jeg således til møde med en medarbejder fra lufthavnens planlægningsafdeling, hvor vi gennemgik hvordan vejen igennem lufthavnen ud til gaten kan lettes.
Pendlerforumsmøderne afholdes fire gange om året. Pendlermedlemmer, som i sin tid fik et pendlerkort til lufthavnen vil for øvrigt modtage direkte info fra lufthavnen om ombygningerne.

Ann Hartl

Share

Om færgekontrakten med Mols-Linien, gældende fra september 2018

Vi har siden generalforsamlingen i marts måned 2016 fortsat arbejdet med at se nærmere på muligheder for gode løsninger for færgepassagererne til og fra Bornholm.Arbejdet har blandt andet fokuseret på dele af kontrakten udarbejdet af Transportministeriet, hvor manglende præciseringer giver mulighed for tolkning af, hvad der konkret menes.

En af flere ting vi i foreningen også ser nærmere på i arbejdet er antallet af daglige afgange og de konkrete tider for afgange, der må forventes at passe passagererne bedst. Det er vigtigt at dette afklares, så den samfundsbegrundede betjening udmøntes bedst muligt for bornholmerne.

Bornholms Passagerforening arbejder således videre med disse spørgsmål og ønsker en tæt dialog med Mols-Linien herom.

Næstformand
Niclas Fick
Tlf: 41 41 01 84

&

Formand
Ann Hartl
Tlf: 40 68 48 88

Share

Trafikkontaktrådet på studietur til Århus

Trafikkontaktrådet var i dag på studietur til Århus for at tage Mols-Liniens færger i øjesyn og for at mødes med rederiets ledelse. Desværre kunne Passagerforeningens repræsentanter (hverken formand eller næstformand) ikke deltage i turen. Vi arbejder i stedet på at besøge Mols-Linien i starten af 2017 for at fortsætte de gode drøftelser vi har haft.

Share

Om trafikforhold for buspassagerer

Tilpasning af ruter og forandringer i bymiljøet med fx. nye butiksbygninger indebærer ændrede forhold og vilkår for passagerer.

For de passagerer, der dagligt bruger bus som transportmiddel, indebærer ændringer nogle gange større besvær og rummer mulige farer, der ikke var tidligere.

For buspassagerer, der kører med rute 3 via lufthavnen og står af ved Vibegårds Runddel indebærer et nyt stoppested, der ikke er fuldt oplyst af en lygtepæl. Når at buspassagererne er stået af bussen er de nødsaget til at gå på Sdr. Ringvej ca. 35 meter før de kan komme til at gå på et fortov.

Det er ikke en god løsning set i forhold til de berørte buspassagerer, der bringes i en unødig sårbar situation, som bløde trafikanter på vejen. Det er heller ikke godt for trafikafviklingen , da der kan opstå kø bag den holdende bus og det giver de bagfra kommende biler et dårligt overblik i trafikken.

Pva Bornholms Passagerforening

Næstformand
Niclas Fick
Tlf: 41 41 01 84

&

Formand
Ann Hartl
Tlf:40 68 48 88

Share