Bornholms Passagerforening arbejder for en bornholmerordning efter 1.9.2018

Pressemeddelelse

Bornholmerordning med færgen efter operatørskifte

Rønne, 10. november 2017:   Bornholms Passagerforeningens formand Ann Hartl deltog i Trafikkontaktrådsmødet i går, hvor Molslinjens ledelse præsenterede den påtænkte prisstruktur, principsejlplan og befordringsbestemmelser, som var i høring. Desuden havde passagerforeningen bedt om at få et punkt på dagsorden, hvor en bornholmerordning skulle drøftes.

Ann Hartl noterer sig med glæde, at Molslinjen har fokus på at give alle passagerer fra 1.9.2018 mulighed for at købe billige billetter og at man er villig til at drøfte en særlig ordning for pendlere, som går ud over det, som kontrakten foreskriver.

Passagerforeningen har længe set med bekymring på, at det politiske forlig fra december 2014 udtrykkeligt udelukkede den såkaldte pendlerordning (kort- og bizz-aftaler) fra at indgå i puljen af de priser, der skulle indgå i udbuddet. En dynamisk prisstruktur, som Molslinjen lægger op til, bidrager til en optimering i kapacitetsudnyttelsen, men er til ulempe for dem, som har brug for fleksibilitet og skal booke med kort varsel. Der er således ingen garanti for, at der er billige billetter, når man har brug for dem. Den nuværende pendlerordning var attraktiv for dem, som rejste flere gange årligt – man behøver ikke være pendler for at have gavn af den. Med de nye priser, bliver pendlerordningen, som den er skitseret nu, ganske lidt attraktiv og mange vil formentlig kunne benytte sig af de meget billigere billetter, som ikke kræver en ordning. Vi håber derfor, at vi både kan opnå en mere attraktiv ordning og få tilpasset billetvilkårene for den kontraktlig foreskrevne ordning.

Desuden er vi glade for, at den af Molslinjen skitserede gebyrpolitik fortsat er til drøftelse. Passagerforeningen ønsker de bedst mulige forhold for alle passagerer, og påpeger, at bookingadfærden og rejsemønstret for foreningens medlemmer adskiller sig væsentligt fra dem, som kun besøger Bornholm en enkel gang i løbet af et år. Det er således vigtigt at se på, hvordan billetstruktur herunder gebyrer, påvirker de rejsende.

Ann Hartl er opmærksom på, at der er delte meninger omkring behovet for en bornholmerordning, men fastholder, at der er mange medlemmer, som har henvendt sig og påpeget, at de oplever det nuværende udspil som en væsentlig forringelse af de vilkår de har i dag, og at priserne i ordningen rent faktisk er højere end de er i dag. Passageforeningen vil derfor arbejde videre med få en særlig aftale, som tilgodeser de bornholmere som i dag benytter kort- og bizz-aftalen.

Share

Nyt medlemsystem

Du kan nu logge på medlemsystemet på følgende link: Medlemsportal for BornPass

Her kan du se de data vi har gemt om dig, og rette dine oplysninger. Her kan du også melde dig ind i foreningen, hvis du endnu ikke har gjort det.

Venligst bemærk, at systemet stadig er under etablering, så der kan blive foretaget administrative ændringer. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden.

Share

ICBornholm nedlægges pr. 10. december 2017

Vi har fået oplyst, at ICBornholm kører sin sidste tur den 9. december 2017. I forbindelse med køreplansskiftet i december ophører ICBornholm og passagererne med tog skal fremadrettet benytte Pågatåget fra Ystad og skifte på enten Hyllie eller Triangeln for at komme videre mod København. Der skal ikke herske tvivl om, at vi fra Bornholms Passagerforening har arbejdet ihærdigt på, at ICBornholm ikke blev udfaset, men det er svært at få omgjort et politisk forlig – og aftalen om at ICBornholm skulle nedlægges indgik i færgeforliget (forliset) tilbage fra december 2014. Vi noterer os, at man fortsat kan købe billet igennem DSB, således at man kan købe billetter, som har tilslutning til alle DSB-stationer i hele landet og vi antager, at rejsetidsgarantien fortsat gælder. Det er ærgerligt, at der kræves pladsbillet til Færgen, idet der ikke kan reserveres plads i Pågatåget, men ellers er forholdene ganske udmærkede – lige bortset fra et ekstra skift. Og såfremt der også i december og derefter er ID-kontrol på Hyllie i Sverige to skift på vej til Bornholm. Vi må antage, at dem der kan, vil finde alternative veje frem for toget. I sidste måned tog jeg forskud på glæderne med Pågatåget – her er min lille video:

Den 13. november havde jeg mulighed for at tage turen den anden vej:

Share

Færgens tiltag for Bizz-kunder

Der er i dag et år til Bornholmslinjen begynder at sejle på ruterne fra og til Bornholm. I den forbindelse har Færgen i dag udsendt information til deres Bizz-aftale-kunder om priserne frem til den nye operatør sejler på Bornholm.

Det er altid en vurdering, om en Bizz-aftale kan betale sig eller ej og i denne overgangsperiode er det en god idé at kalkulere nøje, om det kan betale sig at forny aftalen, eller om man hellere vil forsøge at sikre sig billigbilletter til de ture man kan på.

Du kan evt. læse mere i den mail, som formanden modtog vedr. hendes egen aftale: Mail vedr Bizz.

Tilsvarende vil der komme information omkring Færgenkortaftaler.

I hht. kontrakten, skal der også fremadrettet tilbydes de såkaldte pendleraftaler, men ministeriet har overladt det til operatørerne om at finde en aftale vedr. overtagelse af eksisterende aftaler, som altså ikke har kunnet opnås. I stedet har Færgen valgt denne løsning.

Share

Regeringens nye luftfartstrategi

Kommentar til regeringens nye luftfartstrategi, offentliggjort den 3. juli 2017:

 

Bornholms Passagerforening hilser regeringens nye luftfartsstrategi velkommen. Gode, stabile flyforbindelser er alt afgørende for de trafikale forbindelser mellem Bornholm og omverdenen og det er derfor vigtigt, at regeringen sikrer optimale rammevilkår for den danske luftfart.

Passagerforeningen har aktivt taget del i processen af udformningen af strategien og har således deltaget i den af transportudvalgets arrangerede høring på Christiansborg i december 2016, den konference, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) stod for samme sted i februar, samt CPHs interessentinddragelsesseminar i Bornholms Lufthavn ligeledes i februar. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, behovet for en mere retfærdig takstpolitik i CPH, som tilgodeser indenrigspassagererne. Bornholm har brug for et økonomisk bæredygtigt flyselskab til at betjene ruten, og det kan ikke nytte noget, at en takstpolitik undergraver denne mulighed. Vi har tidligere desuden udtrykt tvivl omkring at indenrigsflyvningen vil kunne være et særligt attraktivt tilbud for udenlandske turister, når de besøger Danmark, men anerkendte, at der er behov for at synliggøre indenrigsflyvningen, især hvis der skal ske en fortsat vækst i passagertallet på indenrigsruterne. Desuden har vi gjort opmærksom på, at de skattemæssige forhold for flypendlere repræsenterer en hæmsko, og at mere hensigtsmæssige fradragsregler kunne bidrage til øget indenrigsflyvning.

Konkret har vi følgende kommentarer til luftfartsstrategiens fokusområder:

Passagergrundlaget og kapaciteten – her noterer vi os især, at strategien udtrykkeligt nævner behovet for kort ventetid i sikkerhedskontrollen og fremhæver behovet for især indenrigsrejsende her. Det giver os tryghed for, at den særlige adgangsvej, som vi – sammen med pendlerforeningen SK-AAL fra Aalborg – har kæmpet så hårdt for, er kommet for at blive.

Arbejdskraft – det er glædeligt, at der sættes fokus på antal aspiranter på pilotuddannelsen, selvom selve teksten ikke giver håb om, at staten vil involvere sig i uddannelsen af piloter; noget som ellers kunne bidrage til flyselskabernes forbedrede konkurrencevilkår.

Takster og afgifter – vi bemærker især, at regeringen med sin strategi italesætter den samfundsbegrundede del af luftfartstrafikken og vi imødeser kommende takstnedsættelser, som er afgørende for at der kan flyves til Bornholm til priser, som er til at betale og som giver et økonomiske bæredygtigt grundlag for vores flyrute til CPH.

Trafikale rammer – vi anser p.t. ikke den service vi oplever i Bornholms Lufthavn (RNN) som utilfredsstillende, der er kort mødetid, sjælden ventetid og vi sætter pris på, at vi kan ved at sikkerhedskontrollen er helt på højde med de internationale standarder, gå direkte videre til evt. udenrigsfly, når vi skal skifte i CPH.

Markedsføring og myndighedsstøtte – som også nævnt indledningsvis, så hilser vi tiltag, som øger synligheden omkring mulighederne for indenrigsflyvningen velkommen; en balanceret kapacitetsudnyttelse bidrager til høj frekvens og rimelige priser til dem af vores medlemmer, som rejser hyppigt, såvel som dem, som anser flyet som et godt alternativ til færge og offentlig transport.

Så alt i alt er vi meget positive stemte i forhold til den retning der hermed peges på, vi havde dog gerne set, at luftfarten blev anerkendt som kollektiv transportform og dermed øgede muligheder for offentlige støtte, samt at der blev sat fokus på skatteforholdene for flypendlerne.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand Ann Hartl, tlf. 40 68 48 88, eller e-mail: annhartl@hotmail.com

Regeringens nye luftfartstrategi

Share