Pendlergruppen

Pendlergruppens mundtlige orientering 31032017
—   —   —   —   —
Kort spørgeskema vedr. DATs ændrede afgangstider

Kære medpendlere

I forbindelse med at DAT har ændret nogle af deres afgange, kunne vi godt tænke os jeres input på, om det giver problemer for de af jer, der bruger DAT.

Klik på nedenstående link for at komme til spørgeskemaet:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej1aNqRyof79Wn514kSjMKpQh9-i52HWvsAlBLSlO_dav01A/viewform?c=0&w=1 

God weekend og vel mødt til generalforsamlingen d. 31/3 kl. 19:00 på Rønne bibliotek.
Med venlig hilsen

Pendlergruppen

—   —   —   —   —

Kære medpendlere

Den årlige generalforsamling nærmer sig, og i den forbindelse vil vi foreslå følgende konstituering af posterne i Pendlergruppen.

Leder af Pendlergruppen:   Martin Green

Næstleder af pendlergruppenr: Preben Holm

Er der bemærkninger/forslag til dette, bedes man venligst kontakte pendlergruppen på
mail seec@ramboll.dk eller 5161 8738 (Steens mobil nummer) senest d. 17. marts.

I november sendte vi et brev til skatteministeren om at få lov til at foretræde. 

Læs vores brev, samt svaret fra skatteministeren på hjemmesiden,
se:  http://www.bornpass.dk/?page_id=38 

Tak til de af jer, der har sendt jeres pendlercase ind. Dem vil vi bruge i det videre arbejde.

Med venlig hilsen

Pendlergruppen

Steen, Martin og Preben 

Ovenstående som PDF-fil

—   —   —.   —   —

Der foreligger nu svar på Pendlergruppens henvendelse til Skatteministeren.

Brev fra Pendlergruppen til Skatteministeren af 2016.11.05

Svar til Pendlergruppen fra Skatteministeren af 2016.12.16

Korrespondancen er en fortsættelse af den procedure, der blev drøftet på et strategimøde med Lea Wermelin og Peter Juel Jensen den 10.september 2016.

Nyhedsbrev fra CPH til pendlerne

Resultat af Pendlergruppens temperaturmåling 2016

————————

Aktuel information fra Pendlergruppen:

Strategimøde med Lea Wermelin og Peter Juel Jensen, – afholdt lørdag den 10. september 2016.

Fremgangsmåden for en henvendelse til skatteministeren vedr. fradrag til pendlerne blev drøftet.
Herunder: Tidligere henvendelser, nuværende udfordringer, taktiske overvejelser ift. den nordjyske henvendelse til skatteministeren vedrørende fradrag for flybilletter.

Det blev besluttet, at:

–   Udarbejde (viderearbejde med) et antal pendlerprofiler for at illustrere udfordringer.

–   Henvende sig til skatteministeren først og derefter søge om foretræde i Skatteudvalget,
og Udvalget for Landdistrikts- og Øer. Eventuelt hvis muligt, så møde begge udvalg med et samtidigt foretræde.

–   Indtil videre køre dette som en bornholmsk sag og bygger videre på tidligere henvendelser.

————————

Indlæg fra Steen Clausen, 27.09.2016:

Kære medlem i Pendlergruppen

Os i Pendlergruppens ledelse takker for jeres/din medvirken i vores spørgeskemaundersøgelse! Undersøgelsens resultat er vedhæftet til din orientering.

Undersøgelsen har givet os den afklaring vi havde ønsket. Det glæder os, at I/du ønsker vi fortsætter vores kamp med at blive ligestillet med øvrige pendlere i Danmark, så det ikke skal være så uforholdsvis dyrt at være bosiddende på Bornholm og have arbejde i nabokommunen i den region vi bor. Tak for at bidrage med prioritering af det arbejde, der skal vægtes.

Lørdag d. 10. september havde vi et møde med de to bornholmske folketingsmedlemmer, for at få afklaret deres syn på, hvordan det skal lykkedes at finde en form, hvor vi bliver ligestillet og ikke forfordelt. Deres råd er at vi beder om foretræde for skatteministeren og Skatteudvalget samt udvalget for Landdistrikter og Øer.

Det er vi ved at forberede. For at fremvise problemstillingen, så alle medlemmerne i udvalgte kan se problemstillingen og finder at der er behov for et politisk tiltag, kræver det ofte nogle personlige fortællinger.

Vi skal til det formål have 3 – 5 cases, der kan belyse de forskellige problemstillinger og udfordringer. Både økonomiske og sociale omkostninger.

Må vi bruge din måde at pendle på? Det han være anonymt eller kun med fornavns nævnelse, gerne med billede.

I så fald har vi brug for følgende oplysninger:

Navn:

Bopæl på Bornholm: (for at kunne aktualisere beregningerne)

Arbejdsadresse:

Arbejdsform: (Fastansat, deltidsansat, midlertidig, vikar eller?)

Pendlermønster: (dags- uge-, månedspendler eller hvad der er aktuelt for dig)

Hjemmearbejdsdage:

Rejseform: (Flyv, båd, bus, tog, bil, gående eller kombination)

Overnatter i nærhed af arbejdsplads:

Overnatningsform: (Lejer værelse, bor privat, hotel, egen lejlighed, andet)

Livsinteresser: (Gift, hjemmeboende børn,små eller store, single, andet der er begrundelse for pendlertilværelse)

Grund til valg af pendling: (Jobtype, del af uddannelse, alternativ til ledighed, aflønning, andet)

Løn: (Ca i hele tusind pr. år – ikke nødvendigt hvis ikke ønsker at oplyse dette.

Dine samlede omkostninger til pendling før skat: (Det du oplyser til Skat og det som ikke kan fratrækkes, men som du afholder udgifter til for at kunne passe arbejdet)

Andre relevante oplysninger: (Ægtefælle har fået arbejde på Bornholm eller andet)

Tusind tak for din behjælpelighed.

Med venlig hilsen

Pendlergruppen

Bilag: Resultat af Pendlergruppens temperaturmåling 2016

 

Generel information om Pendlergruppen:

Pendlergruppen har en intern mailing liste, hvor der udsendes aktuel information for pendlere om f.eks. møder med operatører og myndigheder, booking, pendlerordninger og skatteforhold.

Er du pendler, kan du tilmelde dig Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening. Tilmelding foretages som anført i Indmeldelse som pendlermedlem.

Af hensyn til bl.a. vedtægterne er vi nødt til at holde Pendlergruppen særskilt og derfor skal alle nye pendlere principielt godkendes. Vi skal have sikkerhed for, at det er en veldefineret gruppe, som vælger deres bestyrelsesrepræsentanter og anden repræsentation. Læs mere om kriterierne i pendler-definitionen.

Pendler kontakt:

Martin Green Brandt
Telefon: 29 48 52 94
Email: mgr33n@outlook.dk

Pendler info:

Seneste indlæg:

Tidligere indlæg i kategorien Pendlerinfo: