Indmeldelse som almindeligt medlem

BornPass Medlemsportal

Kontingent: Det årlige kontingent er fastsat til 50 kr.- er du medlem, fremsendes opkrævningen igennem medlemssystemet. Det er vigtigt, du betaler kontingentet på den fremsendte betaling, da din indbetaling ellers ikke bliver registreret korrekt.

Er du endnu ikke medlem kan du melde dig ind på medlemsportalen via ovenstående link og betale dit første års kontingent der. Kontingentet gælder for et kalenderår og du modtager derefter en årlige opkrævning, indtil du evt. melder dig ud af foreningen igen.

Tak for din støtte!