Færgenavnet – hvad er meningen?

Ifølge TV2/Bornholm har
»Rederiet bag BornholmerFærgen, Danske Færger, fået lavet et rundspørge blandt forskellige litteraturpersonligheder om deres holdning til navnet Leonora Christina.«
Det har Berlingske Tidende refereret den 17. december 2010 med oplysning om, at en gruppe af kendte kultur- og litteraturpersonligheder anser navnet for passende, herunder forfatteren Ib Michael samt præst og debattør Kathrine Lilleør.
Vi betragter det – som interesseorganisation – absolut ikke som vores ressortområde at beskæftige os med så subjektive områder som navne på færgerne henhører under. Vi skal arbejde for, at bornholmerne får den bedst mulige offentlige transport, herunder færgebetjening, til gavn for hele det bornholmske samfund.
Men vi kommer ikke uden om, at adskillige af vores medlemmer ønsker at bestyrelsen aktivt skal gå ind i bestræbelserne for at få navnet ændret.
Vi har derfor allerede peget på, at »fingeren næppe har været stukket dybt nok ned i den bornholmske klippegrund« forud for valget af navnet Leonora Christina samt, at bornholmerne gerne må komme til at føle sig stolte af færgenavnet på den nye hurtigfærge.
Når rederiet så supplerer med en rundspørge blandt forskellige danske litteraturpersonligheder om deres holdning til navnet Leonora Christina, så »graver man da kun grøften dybere« i relation til de mange bornholmere, som ønsker et andet navn. Noget sådant opfattes kun som »københavneri«, og så kommer navnet endnu mere til at fremstå som noget, der er trukket ned over hovedet på bornholmerne. Og hvor mange bornholmere er der blandt disse »litteraturpersonligheder«?
Nu har denne debat »raset« i et år – og med dette tiltag er der skabt grundlag for endnu en årelang debat om noget så uproduktivt som et færgenavn. Det er yderst vanskeligt at finde meningen med dette tiltag.
Bestyrelsen for Bornholms Passagerforening
18. december 2010
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

IC Bornholm i 2011

Der har på det seneste været forskellige informationer i pressen om, hvordan rejsen til/fra København over Ystad tidsmæssigt bliver, når den nye hurtigfærge fra juni 2011 sejler i stedet for Villum Clausen samt, når sporarbejdet i forbindelse med Malmøs Citytunnel fra august 2011 medfører, at toget, IC Bornholm, ikke behøver at vende under vejs, men kan køre direkte igennem.
Bornholmerbussen har orienteret om Bussens ændringer, bl.a. via annoncer i Bornholms Tidende. DSB’s køreplan for 2011 foreligger også.
Leonora Christiana vil sejle Rønne-Ystad 5 minutter langsommere end Villum Clausen. Hertil kommer, at afgangs-/ankomsttiderne for hurtigfærgen ændres.
Den samlede rejsetid med hurtigfærge og Bornholmerbussen er stort set den samme. Men for IC Bornholm bliver den samlede rejsetid i visse tilfælde reduceret betydeligt. Såvel selve togrejsen som ventetiden bliver kortere. I andre tilfælde er rejsetiden stort set som i dag.
Hvis vi f.eks. ser på den tidlige morgenafgang fra Rønne fra 15. august 2011 reduceres den samlede rejsetid med 25 minutter, men passagererne ankommer 40 minutter tidligere til København end i dag:
2010
Afg. R.
Kl. 6:45
Ank. Y.
Kl. 8:00
IC Bornholm
afg. Y.
Kl. 8:39
IC Bornholm ank. København
Kl. 9:59
Samlet rejsetid:
194 minutter
2011 (fra 15/8 2011)
Afg. R.
6:30
Ank. Y
Kl. 7:50
IC Bornholm
Afg. Y.
Kl. 8:09
IC Bornholm ank.
København
Kl. 9:19
Samlet rejsetid:
169 minutter
Forkortelsen af den samlede rejsetid med 25 minutter består som det fremgår af:
1)      Forlængelse af tiden for færgeoverfarten
2)      Forkortet ventetid i Ystad
3)      Forkortet rejsetid med IC Bornholm.
I andre eksempler, f.eks. fra København, vil rejsetiden være en del længere, bl.a. på grund af ventetid før færgeafgang i Ystad.
Det væsentlige er, at der indgår flere elementer i fastsættelse af den samlede rejsetid og flere transportleverandører. På alle områder sker der ændringer ad flere omgange i løbet af 2011.
Bornholms Passagerforening
16. december 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Orientering om dialog med Cimber

Den nye TravelClub ordning

14. december 2010

Kære Medpendler

Nu har vi en samlet tilbagemelding fra vores dialog med Cimber, både i forhold til juli mødet og mødet i november 2011 samt endelig fået oplyst de nye priser dags dato (Referat fra juli-mødet modtog jeg først i mandags).
Hvor vi desværre må erkende, at det ikke lykkedes os at nå det resultat vi gik efter i forhold til den nye Travel Club ordning.
Mødet i november var motiveret af at Cimber ville indføre en ny pendler-ordning til afløsning af TravelCard ordningen. Dette sammenholdt med det faktum, at Cimber havde varsel prisstigning blev vi noget bekymret om, hvilke konsekvens det samlet set ville få for pendlere, der tidligere har haft en TravelCard ordning. Vores hovedformål med gå i dialog med Cimber, var at vi ønskede rejseantal ændret, således at ordningen forsat kunne være attraktiv for alle pendlere, det både i forhold til dem der pendler fra hver anden uge til daglig pendling.
Desværre blev tilbagemelding, at Cimber fastholder Travel Club ordningen, som udmeldt i informationsmail til TravelCard medlemmer den 2. november 2011. Det sammenhold med de nye priser oplyst af Cimber dags dato er resultatet følgende:
Traveller Basics (til dig, der fortager mindst 10 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 831,- (to enkeltrejser)
Traveller Plus (til dig, der foretager mindst 30 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 631,- (to enkeltrejser)
Traveller Premium Plus (til dig der foretager mindst 60 enkeltrejser i kvartalet)
Pris pr. returrejse Rønne – København kr. 531,- (to enkeltrejser)
Rejser du mindre end 10 rejser i kvartalet er der ikke adgang til Cimber Sterling Travel Club.
(Det skal bemærkes at køb af SuperSaver billetter tæller med i antal rejser)
Nogle vil så stille spørgsmål, hvad betyder det for mig – Det er ikke muligt at svare på det, fordi vi ikke kender den enkeltes rejsemønster.
I forhold til en ”normal ugependler” med et rejseantal over 50 enkeltrejser årlige under TravelCard ordningen og ikke kan nå 30 enkeltrejser pr. kvartal efter den nye ordning.
Pris for returrejse pr. 1 november 2010 kr. 531 (TravelCard)
Pris for returrejse med priser oplyst dags dato kr. 831,- (Traveller Basics)
Når der er tale om ”normal dagspendler” bliver stigningen dog mindre. (Traveller Premium Plus)
Endelig har jeg lovet Cimber at oplyse:
I sidste uge opdagede vi, at der var problem med web check-in.  Problemet er blevet rettet, og det burde ikke længere være et problem at checke-in. Dog skal det understreges, at dette gælder for nye reservationer der er foretaget efter fredag den 10/12-2010.  Reservationer der er foretaget inden da kan der fortsat være et problem med.
Referat fra juli-mødet samt svar mail fra novembermødet er vedhæftet.
MVH

Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732
Referat fra mødet d. 7. juli 2010
Imellem
Pendlergruppen og Cimber Sterling
Pendlergruppen var repræsenteret ved Preben Holm og Steen Clausen
Cimber Sterling var repræsenteret ved Lars Borg Christensen
Sort = Pendlergruppens tekst/spørgsmål etc.
Rød = Cimbers svar
Er godt tilfredse med prislejet for TravelCard billet, hvorfor Pendlergruppen ønsker at indgå en ”fastfrysning” af nuværende prisleje. At Cimber husker pendlernes (TravelCard kunderne) trofasthed i konkurrencesituationen.
”Der vil med stor sandsynlighed komme en lille prisstigning i løbet af året. Cimber Sterling ved endnu ikke, hvordan og hvor meget prisen vil stige. – Det vil dog blive meldt ud i god tid inden prisstigningen træder i kraft.
PHO og SCL gav udtryk for, at man vurderer, at selv en mindre prisstigning vil betyde reduktion i pendlernes brug af Cimber, som rejseoperatør.
1.
Ægtefælle bør kunne rejse på pendlerens TravelCard (Ægtefælle-billetter). En særaftale for medlemmer af Pendlergruppen: Pendlergruppen oplyser, hvem der som TravelCard kunde er medlem, for at sikre mod misbrug. (Eller anden person fast tilknyttet TravelCard indehaveren). Det er ikke muligt at tilknytte flere personer (f.eks. ægtefælle) til Travel Club. Pendler klubben os Cimber er baseret på aktive pendlere.
2.
Antallet af rejser for pendlere, der har været medlem af TravelCard ordningen over længere tid, bør nedsættes, hvis pendlermønster ændres (hjemmearbejdsdage/uger). Der henvises til mail dateret 29.11.2010 sendt af Morten Dahl.
3.
Vil det være muligt med fast ”lavpris” til pendlere også selvom antallet af rejser ikke nåede op på 50 på årsbasis – Deltidspendlere eller pendlere, som har et andet rejsemønster?
”Cimber Sterling udarbejder et oplæg på et samarbejde imellem ”Bornholms Passagerforenings Pendlergruppe” og Cimber Sterling, hvor ovenstående 3 punkter vil blive vurderet og indgå som særlig aftale, der kun er gældende for medlemmer” – Bornholms Passagerforenings Pendlergruppe skal så i givet fald sørge for at Cimber Sterling altid har en opdateret liste og relevante medlemmer.”
PHO og SCL er indstillet på og vil sørge for, at Cimber får de relevante oplysninger, samt står inde for at der ikke sker misbrug af ordningen.
1.
Mulighed for online ombookning – I lighed med det der var muligt tidligere – Er stillet i udsigt efteråret 2009. Det er muligt pr. 1/12-2010 at foretage ændringer af reservationer via sit Travel Club login.
2.
Selv kunne foretage ombooking og annullering af booking for TravelCard.
Pendlerne ønsker mulighed for selv at ændre reservationer on-line. Også selv om det betyder ændret billetpris. Se venligst punkt 1 (ovenfor)
3.
Det kan virke lidt komisk, at der nu alene kun kan ændres afgang telefonisk at der i ventetiden bliver “underholdt” med at du på www.cimber.dk selv kan stå for “høflig” selvbetjening?
”Dette bliver muligt i løbet af ca. én måned. – Sidste indstilling fra Cimbers ledelse til tilpasninger sker torsdag d. 8. juli. Derefter skal det ”bare” indstilles/programmeres” – Det burde altså virke i løbet af juli/august (uden at jeg vil lægge hovedet på blokken).
PHO og SCL gør opmærksom på, at det vil være gavnligt med et direkte nummer for Travelkart-kunder i stedet for, at der som nu skal trykkes 9 efter en længere information. Cimber er indstillet på at tilvejebringe en sådan løsning.
Vi har opgraderet vort telefon system, og vi håber I vil opleve en forbedring. Der vil dog altid forekomme ventetider, idet personalet er optaget, men vi har ikke mulighed for at tildele et hotline nummer til Travel Club medlemmer.
Selv kunne ændre betalingskort relateret til TravelCard ordningen.
”Dette er allerede muligt i dag” – Skal ske via mail til Cimber. E-mail adr.: travelclub@cimber.dk
Selv kunne ændre password til TravelCard booking-side.
”Dette er en mulighed vi er ved at kigge på i øjeblikket, men indtil videre kan det kun ændres manuelt ved at sende mail. (Dette er selvfølgelig ikke en optimal løsning)” Vær venlig at sende mail til: travelclub@cimber.dk
Der er på et tidspunkt stillet i udsigt, at der ville blive oprettet en konto for Travelcard kunder.
”Dette er allerede en mulighed nu. – Man indbetaler beløb til Cimber Sterling konto, og kan derved købe på konto.” En Cimber Stirling konto oprettes ved henvendelse via mail til Cimber.
Slippe for indtastning af kortoplysninger ved hver ny booking. Kunne evt. samles, så man kunne reservere flere billetter ad gangen.
”Dette er indtil videre desværre ikke en mulighed, og bliver det nok ikke foreløbig. Grundet PCI-opsætning af servere osv.Endvidere skyldes det også at sikkerhed er en væsentlig faktor således, at misbrug ikke forekommer.
Ændring og vedligeholdelse af kontaktoplysninger fungerer ikke ordentligt i dag.
”Omkring 15. august bliver der strammet op på dette, da Travelcard kommer til at ligge fysisk i vores Service-center. – Der vil der derfor ikke kun være én der sidder med travelcard-håndtering, men derimod en hel gruppe.”
PHO og SCL bad om ved denne ændring, at få en eller to kontaktpersoner, således at den samme service kan fastholdes mellem Cimber og Pendlergruppens medlemmer. Cimber vil sørge for kontaktdata til den person, der vil blive kontaktperson til Pendlergruppen repræsentanter.
Skal være muligt fra at få udprintet en sammenhængende oversigt over reservationsnr., faktura nr., booking nr., datoer og ændringer m.v. fra hjemmeside. Det gælder både aktuelle som gennemførte rejser.
”Disse kan bestilles manuelt ved mail til travelcard@cimber.dk. Cimber Sterling undersøger dog muligheden for at denne kan ”hentes” direkte på siden, når man er logget ind.”
På kontoudtog fra bank vises i dag kun Cimber´s fakturanr.. Ser gerne at reservationsnr. også kommer på. Der bliver plads, hvis www.cimber.dk forkortes.
”Det er ikke muligt at forkorte www.cimber.dk, men vores bogholderi er ved at tjekke, om det kan sættes op til at indeholde PNR (reservationsnummer).”Vort afregningssystem er sat op omkring fakturanummer, hvilket betyder, at det ikke bare lige kan ændres. Vi er ved at kigge på muligheden for at lave det samlet, og håber det kan lykkes i det nye år (2011).
 
Afgangstidspunktet på morgenafgangen fra Bornholm fremrykkes 10-15 min tidligere – Gerne 6.30.
”Cimber Sterling tjekker om det er muligt at fremrykke det i 10-15 min. Grundet crew osv. Er det dog desværre ikke helt let” – vi undersøger løbende muligheder for ændringer og nye tiltag.
Kan der ikke findes en mere fleksibel ordning for TravelCard kunder, når bagagen skal afleveres, således at man ikke skal stå i kø, som pendler – Evt. Quick-drop!
”Cimber Sterling undersøger dette, men sandsynligheden for at det kan lade sig gøre er desværre lille. Cimber Sterling har løbende dialog med Københavns Lufthavn om forskellige tiltag, men pt. er det ikke muligt.
Vil det være muligt med en ordning for gruppen af ”alternative pendlere (Børnependlere fra 5 år og opefter)”. Ofte et pålæg, som kan ramme hårdt for enlige forsørgere. Er det en politik eller system der hindre dette.
”Vi er ved at kigge på disse produkter, som eks. Studerende, pensionister og lign. – Nogle af produkterne er ved at være færdige, men det bliver stadig overvejet, om de skal lanceres, hvornår osv.” 
Status uforandret – Cimber Sterling ser altid på alternative tilbud til vore rejsende.
Vedr. mails fra Cimber Sterling, som indeholder fly-tider osv.
”Cimber Sterling undersøger, hvorfor nogle desværre stadig får disse mails – Disse mail skal ikke sendes til vores Travelcard-kunder”. I oplyste på mødet den 18/11-10 at dette ikke er et problem længere.

Desuden blev font størrelse ved udprintning af onlinebilletter drøftet
Cimber vil undersøge om dette er muligt. Det kræver system udvikling. Vi er glade for jeres input og forsøger at finde løsninger løbende, men har ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at sige, hvornår dette er klart.
 
Kastrup Lufthavn:
”Cimber Sterling spørger Kastrup om muligheden for at lave om på indenrigsparkeringen.” I blev ligeledes på mødet den 18. november opfordret til at tage kontakt til Københavns Lufthavn.
 
Godkendt Cimber den 10. december 2010

 

Kære Preben og Steen
Mail af den 29. november 2010
Tak for sidst på mødet d. 18. november 2010 i Københavns Lufthavn mellem Steen, Preben, Britta og undertegnede.
Det var vigtigt for os at få dannet et overblik over den situation jeres bopæl sætter jer i og dermed nødvendiggør en større rejseaktivitet end den almindelige dansker. Samtidig betyder det også at I har et tættere forhold til Cimber Sterling og alternative transportmuligheder mellem Bornholm og København hvilket til tider kan være udfordrende. Det er vi ganske klar over – især når det kan betyde at det er ens privatøkonomi der er ”på spil” og vi lovede derfor at tage samtlige af jeres input, kommentarer og beregninger med i overvejelserne omkring produktet!
Vi har derfor internt i Cimber Sterling benyttet lejligheden til at drøfte jeres konkrete indspil med ledelsen og de produktansvarlige og dette ændrer desværre ikke på holdningen hvorfor produktets udformning. Vi er nødsaget til at holde den linje der ligger for produktets form – Travelclub – og det regelsæt der er sat op for dette pendlerprodukt. Pendlerproduktet er et produkt der gælder for dansk indenrigs og er muligt at kombinere med samtlige indenrigsdestinationer og vi ønsker at honorere den pendler der rejser meget, på mest mulig måde og den pendler der rejser mindst honoreres samtidig i mindre grad. Det betyder selvfølgelig at ikke alle vil føle at produktet lige rimeligt, men dog er det på denne vis muligt at det bliver mest fair!
Der hvor vi tydeligvis ikke bliver enige er i hvorledes betegnelsen ”pendler” defineres da dette således betyder at jeres rejseaktivitet i generel omfang, og til en vis grad, ikke er på et stadie der kan kategoriseres som pendler hos Cimber Sterling. I alle tilfælde vil der være flere af jeres medlemmer der ikke vil kunne opretholde pendlerproduktet, tidligere Travelcard – nu Travelclub, og særligt ikke i det omfang eller udformning produktet hidtil har været!
På mødet d. 18. november 2010 benyttede vi også lejligheden til at præsentere produktet, Travelclub, hvorfor vi er overbevist om at i er velinformerede om de strukturelle ændringer produktet byder på i forhold til det tidligere Travelcard produkt. Derudover har vi også fremsendt en informationsmail d. 1. november til eksisterende Travelcard-medlemmer omkring ændringen til Travelclub, men såfremt i dog fortsat har nogle overordnede spørgsmål til produktet, er i velkommen til at tage fat i Britta Alsing. Såfremt spørgsmålene er at teknisk karakter, er i velkommen til at kontakte: travelclub@cimber.dk
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den entusiasme og loyalitet især jer to, Preben og Steen, har udvist overfor Cimber Sterling. Vi er taknemmelige for den tid i har brugt på konstruktiv kritik af de tiltag, produkter, strategi og performance af Cimber Sterling på ruten mellem København og Rønne. Det er altid givtigt at modtage kundernes uforbeholdte mening og jeg håber i fortsat vil være aktive deltagere!
Med venlig hilsen | Best regards
Morten Dahl
Director Sales & Account Management
Cimber Sterling A/S
Lufthavnsvej 2
DK-6400 Sønderborg
Denmark
Share

Navn – og farve

Vores holdninger – og dermed også vores beslutninger – skal hvile på et så objektivt og altid konstaterbart grundlag som muligt.
Vi har modtaget flere spørgsmål om, hvad foreningens holdning er til den nye hurtigfærges navn og færgernes bemaling fremover.
Men sådanne emner må alene henføres til subjektive holdninger/meninger; i hvert fald når vi taler om skibenes bemaling.
Det vigtigste er for os absolut ikke, hvad skibene hedder, eller hvilken farve de har. Det afgjort vigtigste er, at de sejler, som de skal, opfylder alt, hvad sådanne skibe bør og skal (herunder det sikkerhedsmæssige), og rejseoplevelsen skal være god, ikke noget man skal have overstået eller nærmest frygter.
Men når alt dette er sagt, så kunne noget godt tyde på, at den/de, der har besluttet navnet »Leonora Christina« ikke har den bornholmske folkesjæl inde på livet eller véd, hvad der ligger gemt i den.
Bornholmerne vil gerne vise det frem, som de kan være stolte af. Derfor har skibsnavnene med de gamle folkehelte som f.eks. Jens Kofoed og Povl Anker aldrig givet nogen særlig debat.
Dér ligger absolut ingen bornholmsk stolthed over, at Leonora Christina sad i fængsel – sammen med ægtefællen – på Hammershus. Det er blot en historisk kendsgerning.
Folketingmedlem Jeppe Kofod har ifølge dagens Berlingske Tidende foreslået BornholmerFærgen at overveje et andet navn.
Formanden for Danske Færger, Per Gullestrup, har – som svar på Jeppe Kofods anmodning – givet til kende
at meldingen fra Jeppe Kofod lige som andre meninger om navnet gør indtryk. Men det ændrer ikke ved vores beslutning.
Det har fået flere til at reagere med bl.a. følgende bemærkning:
Ja … det hele er alligevel bare styret fra København.
Men det vigtigste for os er ikke, hvad skibene hedder, eller hvilken farve de har. Det vigtigste er, at de sejler, som de skal. Men det gør ikke noget, at man også husker »de bløde pakker til jul«.
Bornholms Passagerforening
26. november 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

DSB-billetten

Når bornholmerne køber billet med BornholmerFærgen fra Rønne til Køge (eller modsat), indgår muligheden for »viderebefordring« i Hovedstadsområdet og/eller på Bornholm i billetten.
Det samme gælder, når bornholmerne rejser over Ystad og benytter IC Bornholm mellem Ystad og København.
Vi får af og til forespørgsler fra vores medlemmer om, hvordan »viderebefordring« skal forstås. Vi har spurgt og fået svar fra den strækningsansvarlige for IC Bornholm, Søren Møller i DSB. Han skriver bl.a.:
»I har bedt os svare på, hvornår DSB billetter er gyldige til vidererejse i omstigningsområdet. Det skal forstås som område, hvor tilslutningstog/busser kan bruges på den dato (i tidsrummet 04.00 – 04.00), hvor billetten er gyldig.
Rejsen skal dog være fremadskridende, så det er ikke muligt at køre frem og tilbage hele dagen mellem f.eks. Østerport og København H. På Bornholm er bustilslutning dog kun gyldig til busserne i forbindelse med færgeafgangene.
Bestilles en IC Bornholm print selv billet til mellem Rønne og København er omstigningsområdet ALLE, hvilket betyder hele hovedstadsområdet. Så kan der rejses videre i Hovedstadsområdet hele dagen. Det, som er afgørende, er, hvad der står i feltet »Bustilslutning« på print selv billetten. Neden for er et »udklip« af en print selv billet mellem København H og Rønne. Omstigningsområde ud for København H er ALLE. Det betyder tilslutning i hele Hovedstadsrådet
«
Dette er forklaringen fra DSB, som også vil blive lagt ud på vores hjemmeside: www.bornpass.dk.
Bornholms Passagerforening
18. november 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Vinterdæk – ellers bøde

Vi har tidligere skrevet om vinterdæk ved kørsel i Sverige. Vi har brugt ret megen tid på sætte os ind i reglerne, fordi Vejdirektoratets hjemmeside kan læses, som om det kun er i perioden 1. december til 31. marts, at der skal benyttes vinterdæk.
Det glæder os nu at konstatere, at BornholmerFærgen på sin hjemmeside bl.a. skriver:
Vinterdækkene skal desuden have et dækmønster på min. 3 mm, og det er det svenske politi, der afgør, om vejens beskaffenhed kræver vinterdæk. Også selvom perioden ligger udenfor 1. december – 31. marts.
 
Da sneen allerede for over en måned siden faldt livligt i Sverige, blev en bornholmsk bil stoppet i Blekinge på vej til færgen. Den var blevet overrasket af vejret og havde ikke vinterdæk/dæk med tilstrækkelig dækmønster til vinterkørsel – og føreren fik klar besked.
Derfor er det fortsat vores anbefaling, at alle bornholmere, der skal køre i Sverige/gennem Sverige, husker at få vinterdæk på hjemmefra (uanset tidspunkt på vinterhalvåret) for, som Vejdirektoratet også skriver:
»Er der sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vejbanen, skal vinterdæk benyttes. En dybde i dækmønstret på min. 3 mm gælder for personbiler.«
Bornholms Passagerforening
15. november 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Husk rejsegarantien

Vi har gennem snart ét år haft en »egen« kontaktperson for DSB’s togforbindelse, IC Bornholm, mellem Ystad og København. Vi har fået meget stor opmærksomhed omkring IC Bornholm og har forelagt mange forbedringer – hvoraf mange allerede er blevet effektueret.
Men et område, hvor det absolut »ikke kører« for IC Bornholm er rettidigheden. Ifølge DR Bornholm er rettidigheden for de seneste 3 måneder helt nede på 78%. Det er ganske enkelt ikke godt nok – og det véd vores kontaktperson, Søren Møller, så ganske udmærket, at vi mener.
Søren Møller forklarer, at stort set alle forsinkelserne skyldes udefrakommende problemer, som vi vil bede om en nærmere redegørelse for, så vi kan kontakte »dem, der skaber problemerne«.
Heldigvis er det kun i 2 tilfælde, at toget ikke er nået frem til færgeafgangen, men der er også en anden vej; nemlig ankomsten til København, hvor rettidighed også betyder noget for mange, f.eks. at nå et andet tog eller anden transport, nå et møde eller for pendlernes vedkommende, at nå på deres arbejde til aftalt tid.
Søren Møller fra DSB har flere gange fortalt, at meget få fra Bornholm benytter sig af Rejsegarantien, når der opstår forsinkelser. Det har vi opfordret alle bornholmere til at gøre tidligere – og vil hermed gøre det igen.
Læs nærmere om reglerne på DSB’s hjemmeside på:http://www.dsb.dk/Kundeservice/Rejsetidsgaranti/
Kontant kompensation beregnes sådan:
Forsinkelse
Kompensation
30 minutter eller mere =
25% af rejsens pris
60 minutter eller mere =
50 % af rejsens pris
90 minutter eller mere =
75 % af rejsens pris
120 minutter eller mere =
100 % af rejsens pris
Husk også at DSB’s Rejsegaranti gælder for hele rejsen, dvs. også omfatter prisen for færgebilletten.
Bornholms Passagerforening
11. november 2010
Bjørn Carlsen
Email-adr.: b.carlsen@tdcadsl.dk
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Det værdsættes, men …

BornholmerFærgen har netop oplyst, at rederiet nu vil sælge flere billige (røde) billetter.

Ja, også en del flere end de er forpligtet til i henhold til kontrakten (15% pr. døgn pr rute).
I forhold til tidligere blev købet af de røde billetter for nylig ændret, så de kan erhverves som enkeltbilletter.
Denne ændring og den meget store rabat – på visse billettyper på mere end 60% – er naturligvis noget vi værdsætter, fordi det er til gavn for det bornholmske samfund.
Men det ændrer blot ikke ved det faktum, at listeprisen er steget ca. 56% i udliciteringsperioden, mens forbrugerindekset i samme periode kun er steget godt og vel 11%. Det er et problem for det bornholmske samfund, som rederiet ikke direkte kan gøre noget ved. Det problem vedrører alene politikerne.
Vi glæder os også over at få tilbagemeldinger om, at passagerer – der får kontrolleret deres billetter om bord på færgerne – kan være så heldige at få penge tilbage, hvis de har købt en for dyr billet i forhold til, hvad de kunne have fået billetten for.
Det er en udvikling i BornholmerFærgens passagerpolitik som værdsættes!
Bornholms Passagerforening
www.bornpass.dk
3. november 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Husk vinterdæk

I 2009 blev der indført nye regler for obligatorisk brug af vinterdæk i Sverige.

Vi er absolut ikke imod de svenske regler (de er alt andet lige ganske fornuftige), men vi er imod, at der gælder andre regler for bornholmerne, når de skal rejse til landets hovedstad end for øvrige danskere. Det har vi skrevet til landets statsminister om sidste år, da det vedrører »rigets forhold«. Men som den første statsminister i foreningens over 25-årige historie, har han – trods rykkere – ikke fundet tid til at svare.
Vejdirektoratet har på deres hjemmeside følgende skema:
Pigdæk
Tilladt 01.10-15.04 eller hvis vejene er dækket af sne og is, og da kun på betingel-se af, at de ikke ødelægger vejbelægningen.
  • Pigdæk skal monteres på alle hjul
Vinterdæk
Nye regler fra 1. december 2009:
Obligatorisk mellem 01.12 og 31.03, hvis der er vinterforhold på vejene. Er der sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vej-banen, skal vinterdæk benyttes. En dybde i dækmønstret på min. 3 mm gælder for personbiler
Snekæder
Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene
Et er, at det er obligatorisk i perioden 1/12 til 31/3, men også uden for denne periode er det påkrævet i alle tilfælde, når
»der er sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vejbanen, så skal vinterdæk benyttes.«
Da sneen allerede for et par uger siden faldt livligt i Sverige, er der god grund til allerede nu at få vinterdækkene på bilen, hvis man skal fra/til Bornholm via Sverige.
Bornholms Passagerforening
27. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share