Orange Bornholm

Normalt må vi konstatere, at vi må betale langt mere for vores transport til hovedstaden, end øvrige danskere betaler for tilsvarende transport.
Men på det »Orange område«, dvs. billige billetter med DSB, er vores pris faktisk lavere end for øvrige danskere.
Vores Orange-billetpriser begynder ved 119 kr. For den pris får vi både rejsen med færgen og turen med IC Bornholm. Hertil kommer, at Orange-billetter også er omfattet af Rejsegarantien.
En Orange-Storebælt koster til sammenligning fra 149 kr.  Vi har på intet tidspunkt forestillet os, at bornholmerne skulle blive bedre stillet end øvrige danskere (bare ligestillet), men det må vi konstatere kan være tilfældet med de Orange-billetter. Det er vi naturligvis ikke kede af !
Husk, at de Orange-billetter fra Bornholm skal købes præcis til den station, hvor rejsen slutter. Almindelige billetter gælder »automatisk« i hele hovedstadsområdet. Skal man således til Hillerød gælder den Orange billet kun til Hillerød, hvis den er bestilt med Hillerød, som endestation.
I 2011 – især i sidste halvår af 2011 – var der af og til problemer med at de Orange billetter ikke blev lagt på nettet i tilstrækkelig god tid. Vi holder med jævne mellemrum øje med, at det tilsvarende ikke opstår i 2012.

Kirsten Lund-Hansen
Næstformand i Bornholms Passagerforening
2. april 2012
Harbovej 125
3700 Rønne

Share

Bedre information om toget

Det sker ind imellem, at IC Bornholm erstattes af bus eller af det lokale Pågatog/Øresundstoget.
I Ystad er det normalt let for passagererne at finde DSB’s tog-bus, mens det ofte skaber problemer i København.
Imidlertid har passagererne ofte misforstået eller ikke fået information om, hvilken perron/hvilket spor det lokale Pågatog afgår fra på Ystad Station.
DSB/IC Bornholm har i dag – i forhold til tidligere – større mulighed for at vente i Ystad, når færgen fra Rønne er forsinket. DSB har givet det absolut første prioritet, at strækningen mellem Ystad og København skal betjenes af IC Bornholm-togene.
Men når DSB lader IC Bornholm erstatte af det lokale Pågatog, vil man samtidig give Færgen besked, så de allerede under overfarten kan informere passagererne om, hvilket spor på stationen i Ystad, Pågatoget vil afgå fra.
Når Pågatoget ankommer til Hyllie skal der skiftes til Øresundstoget, som bringer passagererne videre til København.
Det er naturligvis meningen at DSB skal betjene passagererne mellem Ystad og København med IC Bornholm, men når det ikke kan lade sig gøre, er turen med Pågatoget/Øresundstoget blevet lettere for passagererne efter at Malmøs ringbane blev til en virkelighed.
Vi har kendskab til, at flere passagerer, der skulle have været med Pågatoget i Ystad, er blevet efterladt på en forkert perron i Ystad. Pågatoget kører nemlig ikke fra samme perron som IC Bornholm, og vi er derfor glade for, at såvel DSB som BornholmerFærgen har øget informationen om, hvilken perron/hvilket spor Pågatoget afgår fra.
Bornholms Passagerforening
26. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Orange Bornholm kan blive lukket ned 1. november

Debatindlæg ændret til artikel; bragt den 13/9 2011 i Bornholms Tidende med følgende tekst:
Bornholms Passagerforening bekymret for billige billetter:
Orange Bornholm kan blive lukket ned 1. november
Af Jens Stubkjær

Den ligestilling med det øvrige Danmark skal vi meget nødigt have taget fra os igen.

Mens DSBs Orange billetter over Storebælt i flere år har lignet en helt permanent ordning, så er fremtiden for Orange Bornholm, der først blev åbnet 18. maj, uafklaret. Og der kan ikke pt. bestilles Orange billetter til efter 1. november.
Det påpeger Bornholms Passagerforening, som frygter, at Bornholms “Orange ligestilling” med det øvrige land bliver taget fra bornholmerne igen.

På Orange billet kan man kan komme mellem Bornholm og København for under 100 kroner, inklusive pladsbillet og hver voksen kan tage to børn under 12 år gratis med. En lignende ordning blev indført med Bornholmerbussen.
To om Orange
Søren Møller, strækningsansvarlig hos DSB for IC Bornholm, bekræfter, at det – i modsætning til i det øvrige land – ikke er sikkert, man kan få billige Orange billetter til og fra Bornholm efter 1. november:
– Andre steder i landet er DSB Orange et rent DSB-produkt. Men her er det Færgen og DSB, som i fællesskab har aftalt den ordning. Så der er to, som skal være enige. Vores aftaler gælder for en køreplansperiode af gangen, og derfor har vi løbende en snak med Færgen om Orange billetter.
– Næste køreplansperiode starter 1. november, og vi skal mødes med Færgen på fredag, og finde ud af, hvad vi gør efter 1. november, siger Søren Møller.
God succes
Siden starten på Orange Bornholm den 18. maj, har rederiet og DSB tre gange, ved køreplansskift, vedtaget at forlænge ordningen.
– Det er et nyt produkt, vi har startet med, og nu tager vi en snak om, hvilke erfaringer vi har fået, og hvordan produktet skal se ud fremadrettet.
– Hvilke erfaringer har I så fået hos DSB?
– DSB Orange er blevet taget rigtigt godt imod af kunderne. Jeg synes som udgangspunkt, det er et godt produkt og kunne godt tænke mig at fortsætte med det. Det er der ingen tvivl om, men vi skal jo også kigge på, om det er en god forretning. Vi vil jo gerne have flere kunder, men også gerne tjene penge. Det er altid en balancegang. Nu går vi ind i lavsæson, og så skal vi se på, hvilke præmisser, vi kan fortsætte Orange billetter på, forklarer Søren Møller.
Begejstring
Glæden var stor hos Bornholms Passagerforening, da de Orange billetter blev indført 18. maj.
“Det er en helt usædvanlig god dag, en helt usædvanlig god og positiv melding fra transportleverandørerne DSB (IC Bornholm) og BornholmerFærgen, lød det fra foreningen, som nu af deres medlemmer er blevet gjort opmærksom på, at “lykken” ikke nødvendigvis varer evigt.
– Vi er i kontakt med transportleverandørerne. Vi har et begrundet håb om, at ordningen kommer til at fortsætte. Den ligestilling med det øvrige Danmark skal vi meget nødigt have taget fra os igen, siger Kirsten Lund-Hansen, næstformand i Bornholms Passagerforening.
Share

DSB fortsætter IC Bornholm

Gennem nogen tid har der været usikkerhed om fremtiden for det delvis DSB-ejede togselskab DSBFirst.
IC Bornholm bliver betjent af DSBFirst som underleverandør af togpersonale og lokomotivførere.
Men IC Bornholm er via en kontrakt drevet af DSB, og det er således DSB, der har pligt til at sørge for, at togene på IC Bornholm-strækningen kører.
Dele af pressen har i de senere dage skabt usikkerhed om indholdet i denne konstruktion, og derfor også skabt usikkerhed om, hvordan togdriften på ruten mellem Ystad og København vil blive afviklet – om overhovedet afviklet – såfremt DSBFirst går i betalingsstandsning/konkurs.
Da krisen i DSBFirst blev kendt i almindelighed for adskillige uger siden, fik vi sikkerhed for, at DSB vil køre tog på ruten mellem Ystad og København, såfremt DSBFirst ophører som underleverandør/ophører med at køre i Sverige.
Derfor er det enkle budskab, at uanset – hvad der sker med DSBFirst – vil DSB fortsætte togdriften mellem Ystad og København.
Bornholms Passagerforening
28.juni 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Smidigere rejsegarantibehandling

Antallet af personer, der beder om udbetaling fra Rejsegarantien, når der opstår forsinkelser på rejsen (inklusive færgeoverfarten) mellem Rønne og København med IC Bornholm (minimum 30 minutter), er meget lavt, og det tyder nok på, at »besværet« med at søge om erstatning har været for omfattende.
Det har vi adskillige gange påpeget over for DSB’s strækningsansvarlige, Søren Møller. Nu er der indført en betydelig mere smidig ansøgningsprocedure … og det hele kan ordnes hjemme fra computeren.
Ved at anvende internetsiden:
er passageren nu fri for at skulle sende almindelig post med diverse dokumenterende bilag.
Uanset om den rejsende har anvendt billet eller klippekort, kan hjemmesiden anvendes til ansøgningen om udbetaling af Basis Rejsegaranti. Dog gælder formularen ikke, hvis passageren anvendte et pendler- og/eller periodekort.
Passageren skal stadig dokumentere rejsen, men det kan nu være i form af en fil med en print-selv-billet eller et indscannet klippekort. Gem i alle tilfælde samtlige »dokumenter«.
For passagerer, der har anvendt sms-billet, skal der udfyldes en anden blanket, men et link til denne blanket findes på den nævnte hjemmeside.
Husk at bruge Rejsegarantien – og for hele rejsen. Det er et gode for passagererne.
Bornholms Passagerforening
25. juni 2011
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
Harbovej 125
3700 Rønne
Share

Lidt mere »Orange«

Den 18/5 2011 indførte DSB »Orange Bornholm«. Det er en fantastisk nyskabelse, fordi vi har fået »Orange« ligestilling med det øvrige Danmark.
Som bornholmere kan vi nu »kombinere Orange Bornholm med Orange Storebælt«. Opslag viser, at en Orange rejse fra Rønne til f.eks. Århus eller Esbjerg kan erhverves for helt ned til 165 kr.
Husk – en Orange rejse altid skal købes via Internettet: www.dsb.dk/bornholm.
Vi har tidligere oplyst, at de »Orange« billetter gælder som togbilletter. Der er således ingen bustilslutning på »Orange Bornholm«. Det gælder både i Hovedstadsområdet og på Bornholm. Busturen på Bornholm betales som supplement til »Orange Bornholm«.
Til gengæld er anvendelse af toget i hele Hovedstadsområdet inkluderet i »Orange Bornholm«, hvis man på forhånd bestiller til en konkret DSB-station, f.eks. til Helsingør. Metro og/eller privatbanestationer i Hovedstadsområdet er dog ikke omfattet af »Orange Bornholm«.
Vi har ingen præferencer for DSB (IC Bornholm) frem for Bornholmerbussen eller omvendt. Der er tale om 2 leverandører, som betjener samme strækning, men ikke helt har samme kundekreds. Der kan for nogen opnås en billigere billet med Bornholmerbussen, mens der for andre f.eks. er behov for at medbringe barnevogn med IC Bornholm.
Et par af vores medlemmer (som anvender Bornholmerbussen), har henvendt sig til os, for at få os til at arbejde for »Orange« vilkår for Bornholmerbussen.
Det er imidlertid sådan, at BornholmerFærgen ikke alene kan tilbyde DSB (IC Bornholm) rabatordninger, som ikke tilsvarende tilbydes Bornholmerbussen. Dette har BornholmerFærgen naturligvis overholdt. Hvordan en »Orange« billet med Bornholmerbussen bliver »strikket sammen« vides ikke på nuværende tidspunkt, men i nær fremtid, vil BornholmerFærgen og Bornholmerbussen præsentere et nyt og samlet billettiltag … med tilsvarende rabat, men hvilken farve billetten får; det véd vi ikke.
Bornholms Passagerforening
26. maj 2011
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
Harbovej 125
3700 Rønne
Share

Lidt »Orange« opmærksomhed

DSB udsendte 18/5 2011 en pressemeddelelse, hvori bl.a. står:
»DSB introducerer nu DSB Orange Bornholm. Priserne starter ved 99 kr., det er inklusive pladsreservation og færgebillet, og hver voksen kan tage to børn under 12 år gratis med.«
Den lave pris glæder os, men det glæder os allermest, at vi har fået ligestilling mht. de »Orange billetter« – og transport over vand er sidestillet med og koster det samme som transport over land. Det er en helt usædvanlig positiv melding fra transportleverandørerne DSB (IC Bornholm) og BornholmerFærgen. Vi har lagt hele pressemeddelelsen ud på vores hjemmeside.
Vi har fået nogle spørgsmål om disse nye »Orange« billetter, som vi har fået afklaret hos transportleverandørerne:
1)
Spørgsmål: Gælder den nye »Orange« billet til bus/tog i hele Hovedstadsområdet ?
Svar: Der er ingen bustilslutning på »Orange«, så evt. videre rejse med bus skal betales separat.
Men – en »Orange Bornholm« kan købes til en specifik station i Hovedstadsområdet til samme pris (f.eks. 99 kr.). Den konkrete station i Hovedstadsområdet skal dog vælges ved køb.
Vælges f.eks. Helsingør eller en anden DSB station i hovedstandsområdet, vil billetten være gyldig videre i toget til samme pris (99/149/199 kr.)
2)
Spørgsmål: Gælder »Rejsegarantien« også, når rejsen begynder på Bornholm og Villum Clausen ikke kan sejle?
Svar: Når kunden har en IC Bornholm billet, »Orange« eller andre, så gælder DSB Basisrejsetidsgaranti hele vejen med tog og færge (uanset om det er færgen eller toget, der er »skyld« i forsinkelsen).
3)
Spørgsmål: Giver Bornholmerkortet yderligere rabat?
Svar: Bornholmerkortet giver ikke yderligere rabat ved køb af »Orange Bornholm«.
4)
Spørgsmål: Kan der medbringes f.eks. en barnevogn på en »Orange«-billet.
Svar: Ja – men der skal bestilles og kræves pladsbillet til barnevogne. Pladsbilletten er gratis og kan kun »købes« i billetsalg eller i kundecenteret (telefon 70 13 14 15).
»Orange Bornholm«-billetten skal købes via Internettet.
5)
Spørgsmål: Kan man kombinere »Orange« med en cykelbillet?
Svar: Der er ingen »Orange«-rabat på cykler. En cykelbillet til IC Bornholm gælder også til Færgen. Der er kombinationsmulighed mellem »Orange« og en cykelbillettet. Men der skal stadig reserveres plads og købes billet til cyklen.
***
Der er er således mange muligheder for at benytte og kombinere »Orange Bornholm« med andre billetter. Men husk – »Orange Bornholm« er ikke refunderbar og kan kun købes via Internettet på www.dsb.dk
Det er utrolig godt, at vi på dette område nu er ligestillet med øvrige danskere. Nu skal denne ligestilling blot spredes til øvrige billettyper (i samme omfang/fordeling og med samme effekt/mulighed).
Bornholms Passagerforening
20. maj 2011
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
Harbovej 125
3700 Rønne
Share

Ligestilling over vand og land

18. maj 2011 kan ikke andet end blive en historisk dag i bornholmsk transporthistorie.
Den danske befolkning har længe kunnet købe såkaldte »Orange billetter« med DSB, så rejsen fra Gedser til Skagen har kunnet købes for under en 100-kroneseddel, mens en billet fra Bornholm til København har kostet ca. 3 gange så meget.
Men fra i dag (18/5 2011) kan bornholmerne også købe en »Orange billet«. I en pressemeddelelse fra DSB hedder det:
»DSB introducerer nu DSB Orange Bornholm. Priserne starter ved 99 kr., det er inklusive pladsreservation og færgebillet, og hver voksen kan tage to børn under 12 år gratis med.«
DSB/BornholmerFærgen udbyder hver måned 7.500 »Orange billetter« mellem Bornholm og København og mellem 30 og 50% af disse billetter udbydes til den billigste pris på 99 kr.
De »Orange billetter« er ikke refunderbare, men er omfattet af Rejsegarantien. De kan kun købes via Internettet på www.dsb.dk.
Bornholms Passagerforening har altid arbejdet for, at bornholmerne transportmæssigt ikke stilles ringere end passagerer i det øvrige Danmark. Nu har vi fået ligestilling mht. de »Orange billetter« – og transport over vand er sidestillet med og koster det samme som transport over land. Det er en helt usædvanlig god dag, en helt usædvanlig god og positiv melding fra transportleverandørerne DSB (IC Bornholm) og BornholmerFærgen.
Der er tale om én enkelt billettype, men trods alt en vigtig billettype; og det er yderst tilfredsstillende og et stykke ad vejen. Men vi mangler fortsat, at resten af billettyperne ligestilles med de prisforhold, der gælder for det øvrige Danmark.
Bornholms Passagerforening
19. maj 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø

Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Pressemeddelelse fra DSB Orange

Pressemeddelelse fra DSB 18-05-2011 12:00:00

Rejs billigt til Bornholm med DSB Orange

DSB introducerer nu DSB Orange Bornholm. Priserne starter ved 99 kr., det er inklusive pladsreservation og færgebillet, og hver voksen kan tage to børn under 12 år gratis med.”Vi kører op til ti afgange dagligt, så der er både mulighed for at planlægge en forlænget weekend i Nexø og en endagstur i Tivoli,” forklarer DSB’s strækningsansvarlige for InterCity Bornholm Søren Møller.7.500 Orange Bornholm-billetter hver måned
I modsætning til luftfartens tilbud er det på DSB.dk intet problem at finde de billigste billetter.

“Vi udbyder hver måned 7.500 billetter mellem Københavns Hovedbanegård og Rønne til stærkt nedsatte priser, og jo tidligere du bestiller, og jo mere fleksibel du er omkring dit afgangstidspunkt, jo billigere kan du få billetten,” siger Søren Møller og understreger, at mellem 30 og 50 procent af Orange-billetterne er udbudt til den billigste pris på 99 kr.

“I skolernes sommerferie fra den 15. juni til 14. august udbyder vi 8.000 billetter til stærkt nedsatte priser – heraf 4.000 billetter til 99 kr.,” forklarer han.

 
Ret til kompensation
DSB sælger udelukkende Orange-billetterne på DSB.dk, og de er ikke-refunderbare.I tilfælde af forsinkelser eller aflysninger – eksempelvis omlægning af sejladsen med BornholmerFærgens hurtigfærge Villum Clausen, er det muligt at benytte DSB’s Rejsetidsgaranti, der giver ret til økonomisk kompensation eller en ny billet til en tilsvarende rejse.DSB’s Rejsetidsgaranti træder i kraft ved forsinkelser på 30 minutter eller mere.

 
Længere rejser fås også Orange
Rejsende fra Rønne kan også opnå fordelagtige priser på togrejser længere ud i landet. Rejs eksempelvis fra Solskinsøen til Smilets By til priser fra 165 kr.
Læs mere og bestil dine billetter på dsb.dk/bornholmTil pressen: For yderligere kommentarer kontakt da venligst strækningsansvarlig for InterCity Bornholm, Søren Møller, via DSB’s pressevagt på telefon 24 68 00 00.
Martin Sun Larsen
Share

Information på Hovedbanegården

IC Bornholm har haft ændret køreplan i januar/februar 2011 for at kunne køre til og fra Povl Ankers ankomster og afgange i Ystad i stedet for til Villum Clausens. Passagererne har i den forbindelse oplevet, at spor 26 på Københavns Hovedbanegård ikke har været næsten fast ankomst og afgangsspor i København.
Det har fået nogle medlemmer til at henvende sig til os, fordi »de har oplevet manglende skiltning/information« på Tietgensbroen og på spor 26; og i øvrigt er blevet henvist til Hallen (i selve Hovedbanegårdens store bygning) for at få en samlet oversigt over, hvor togene ankommer og afgår fra.
Vi har bedt vores kontaktperson, Søren Møller, DSB, give os nærmere information. Han fortæller, at der overalt på Hovedbanegården, hvor der er muligheder for skift mellem sporene/perronerne, er skærme, som fortæller, hvilke spor bl.a. IC Bornholm ankommer i og afgår fra. Han siger videre:
»Ved reposen på Tietgensbroen ved nedgangen til spor 26 er der opsat en såkaldt EMPS skærm, som indeholder både afgangs- og ankomstinformationer. Det er en oversigtskærm, som viser samtlige fjerntogs afgange/ankomster på Hovedbanegården. Så – som jeg ser det – har kunderne allerede i dag mulighed for at orientere sig om den aktuelle sporbenyttelse.«
I forhold til mange andre steder, hvor passagerer skal kunne orientere sig (med relevant placering), må vi medgive DSB, at »kunderne allerede i dag har mulighed for at orientere sig om den aktuelle sporbenyttelse«.
Ingen passager bør derfor gå ned på en perron på Hovedbanegården uden først at have orienteret sig, hvilke tog der ankommer og afgår fra de spor, der hører til perronen.
Bornholms Passagerforening
17. februar 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share