Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes herved til generalforsamling i Bornholms Passagerforening, til afholdelse

mandag, den 12. marts 2018 kl. 19 (med registrering fra kl. 18.30)

på Rønne Bibliotekt

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Aflæggelse af bestyrelsens beretning (og godkendelse heraf)
 • »Pendlergruppens« bestyrelsesmedlem/suppleant orienterer om gruppens arbejde
 • Aflæggelse af regnskab (og godkendelse heraf)
 • Drøftelse af økonomi og fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
  • Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 50.
 • Behandling af indkomne forslag
  • Der er forslag om vedtægtsændringer, som kan ses via linket længere ned i teksten
 • Valg til bestyrelsen: Valget gælder for 2 år. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer; i ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Yderligere vælges 3 suppleanter for 1 år. Se dog afsnittet »Bestyrelsen« i vedtægterne
  • På valg er:
   • Ann Hartl, modtager genvalg
   • Jesper Tranberg, modtager ikke genvalg – Torsten Sletskov stiller op
   • Preben Madsen, modtager genvalg
  • Suppleanter:
   • Torsten Sletskov – på valg som bestyrelsesmedlem, Jesper Tranberg som suppleant
   • Inge Vang – modtager genvalg
   • Pendlergruppens næstleder – Tine Pedersen
 • Valg af revisor for 1 år og valg af 1 suppleant for 1 år
  • På valg er
   • Steen Grønnegaard, revisor; Jan Harvest, suppleant
 • Eventuelt

Kun medlemmer som har betalt kontingent/er kontingentfrie har stemmeret. Kontingentet kan betales via det fremsendte betalingslink/netbank. Kontingentet kan også betales ved registreringen. Indmeldelse i foreningen kan ske via foreningens hjemmeside.

Vel mødt!

Bestyrelsen

Forslag til nye Vedtægter BornPass 2018

Share

DAT holder januar-udsalg + nyt tiltag for studerende og pensionister

11. januar 2018

Dansk flyselskab holder januarudsalg på indenrigsbilletter

Det er ikke hver dag, at et flyselskab holder januarudsalg – og især ikke på indenrigsbilletter. Men det gør DAT, og der er penge at spare.

Vi oplever hvert år den store bølge med januarudsalg, når man bevæger sig gennem gågaderne i de danske byer. Men indenrigsbilletter har været holdt ude af konkurrencen.

Det skal der laves om på, udtaler Jesper Rungholm, CEO hos DAT:

”Vi vil fremover lave udsalg med passende mellemrum. Der er perioder med færre flyrejsende, hvor vi har overskud af pladser, og hvorfor ikke sætte dem på udsalg? Så får vi også gjort opmærksom på vores i forvejen lave priser på indenrigsruter.”

Billige billetter til og fra København

Det er især flybilletterne til og fra Københavns Lufthavne, som kommer på udsalg. Det skyldes bl.a. lufthavnens nye initiativ, hvor DATs omkostninger sænkes markant til den første april.

”Den første april sænker CPH vores omkostninger med 35%, og samtidig ser vi en nedgang i vores passagertal på indenrigs, og det giver anledning til at tænke nyt,” forklarer Jesper Rungholm, og fortsætter:

”Udover udsalg, vil vi også tilbyde en permanent nedsættelse på billetter til seniorer og studerende.”

Det betyder, at DAT holder januarudsalg i 24 timer, fra i dag den 11. januar kl. 15.00. Og der er penge at spare for københavnerne, midtjyderne og bornholmerne.

Du kan nemlig flyve fra Midtjyllands Lufthavn til Københavns Lufthavne for kun 199 kr. For at komme den anden vej – til det midtjyske – er prisen nu kun 249 kr.

Endnu billigere er det for bornholmerne, som skal til København. Kun 99 kr. for flybilletten til København, og 249 kr. fra Københavns Lufthavne til Bornholms Lufthavn.

Bemærk, at de oplyste priser er kun ved køb af tur-/retur flybilletter, og antallet af billetter er begrænset.

Fast lav pris til seniorer og studerende

Desuden vil DAT være den nye transportform for alle seniorer og studerende, som rejser fra henholdsvis Bornholm og Midtjylland til og fra København.

Fra dags dato bliver prisen kun 199 kr. for seniorer og studerende på ovennævnte ruter hos DAT. Dette er endnu et tiltag, som flyselskabet foretager for at styrke dansk indenrigsflyvning.

Share

Regeringens nye luftfartstrategi

Kommentar til regeringens nye luftfartstrategi, offentliggjort den 3. juli 2017:

 

Bornholms Passagerforening hilser regeringens nye luftfartsstrategi velkommen. Gode, stabile flyforbindelser er alt afgørende for de trafikale forbindelser mellem Bornholm og omverdenen og det er derfor vigtigt, at regeringen sikrer optimale rammevilkår for den danske luftfart.

Passagerforeningen har aktivt taget del i processen af udformningen af strategien og har således deltaget i den af transportudvalgets arrangerede høring på Christiansborg i december 2016, den konference, som Københavns Lufthavne A/S (CPH) stod for samme sted i februar, samt CPHs interessentinddragelsesseminar i Bornholms Lufthavn ligeledes i februar. I denne forbindelse har vi givet udtryk for, behovet for en mere retfærdig takstpolitik i CPH, som tilgodeser indenrigspassagererne. Bornholm har brug for et økonomisk bæredygtigt flyselskab til at betjene ruten, og det kan ikke nytte noget, at en takstpolitik undergraver denne mulighed. Vi har tidligere desuden udtrykt tvivl omkring at indenrigsflyvningen vil kunne være et særligt attraktivt tilbud for udenlandske turister, når de besøger Danmark, men anerkendte, at der er behov for at synliggøre indenrigsflyvningen, især hvis der skal ske en fortsat vækst i passagertallet på indenrigsruterne. Desuden har vi gjort opmærksom på, at de skattemæssige forhold for flypendlere repræsenterer en hæmsko, og at mere hensigtsmæssige fradragsregler kunne bidrage til øget indenrigsflyvning.

Konkret har vi følgende kommentarer til luftfartsstrategiens fokusområder:

Passagergrundlaget og kapaciteten – her noterer vi os især, at strategien udtrykkeligt nævner behovet for kort ventetid i sikkerhedskontrollen og fremhæver behovet for især indenrigsrejsende her. Det giver os tryghed for, at den særlige adgangsvej, som vi – sammen med pendlerforeningen SK-AAL fra Aalborg – har kæmpet så hårdt for, er kommet for at blive.

Arbejdskraft – det er glædeligt, at der sættes fokus på antal aspiranter på pilotuddannelsen, selvom selve teksten ikke giver håb om, at staten vil involvere sig i uddannelsen af piloter; noget som ellers kunne bidrage til flyselskabernes forbedrede konkurrencevilkår.

Takster og afgifter – vi bemærker især, at regeringen med sin strategi italesætter den samfundsbegrundede del af luftfartstrafikken og vi imødeser kommende takstnedsættelser, som er afgørende for at der kan flyves til Bornholm til priser, som er til at betale og som giver et økonomiske bæredygtigt grundlag for vores flyrute til CPH.

Trafikale rammer – vi anser p.t. ikke den service vi oplever i Bornholms Lufthavn (RNN) som utilfredsstillende, der er kort mødetid, sjælden ventetid og vi sætter pris på, at vi kan ved at sikkerhedskontrollen er helt på højde med de internationale standarder, gå direkte videre til evt. udenrigsfly, når vi skal skifte i CPH.

Markedsføring og myndighedsstøtte – som også nævnt indledningsvis, så hilser vi tiltag, som øger synligheden omkring mulighederne for indenrigsflyvningen velkommen; en balanceret kapacitetsudnyttelse bidrager til høj frekvens og rimelige priser til dem af vores medlemmer, som rejser hyppigt, såvel som dem, som anser flyet som et godt alternativ til færge og offentlig transport.

Så alt i alt er vi meget positive stemte i forhold til den retning der hermed peges på, vi havde dog gerne set, at luftfarten blev anerkendt som kollektiv transportform og dermed øgede muligheder for offentlige støtte, samt at der blev sat fokus på skatteforholdene for flypendlerne.

Ved spørgsmål kontakt:

Formand Ann Hartl, tlf. 40 68 48 88, eller e-mail: annhartl@hotmail.com

Regeringens nye luftfartstrategi

Share

Nyt tilbud fra Færgen

Færgen har givet os et nyt tilbud, som erstatter den tidligere populære aftale om 3-dages-billetten med Bornholmbussen.

Har man betalt kontingent i 2017 (eller har man betalt tidligere for en fem-årig periode, aftale om kontingentfri periode eller livsvarigt medlemskab) kan man rekvirere en kampagnekode, som giver 20 % rabat på billetten med Bornholmerbussen. Billetten skal efterfølgende bookes på Færgens hjemmeside. Kampagnekoden kan kun benyttes til en enkel booking; derfor skal man sørge for at booke både ud- og hjemrejse samtidig.

Der er begrænset antal koder, så det går efter først-til-mølle-princippet.

Skriv til admin@bornholms-passagerforening.dk og angiv dit medlemsnummer. Vi vil bestræbe os at besvare alle henvendelser hurtigst muligt, men der kan forekomme lidt ekspeditionstid.

Færgen logo

Share

Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden

Det var godt, at vi kunne få afviklet de sidste dagsordenspunkter af den ordinære generalforsamling i god ro og orden i går aftes, og det var glædeligt, at resultatet faldt ud til bestyrelsens fordel. Bestyrelsen skal nu konstituere sig i løbet af den kommende uge, og vi vender tilbage med udfaldet af konstitueringen.

Som vi har tilkendegivet tidligere, så beklager bestyrelsen, at vi ikke har kunnet kommunikere med medlemmerne via e-mail nyhedsbreve, som man tidligere har været vant til. Vi vurderede dog, at det hidtidige medlemssystem ikke var anvendeligt ift. den i 2016 valgte bestyrelses behov. Der er anvendt en del kræfter på at få klargjort databasen til et i højere grad automatiseret system, således at bestyrelsen kan flytte fokus fra administrative arbejdsopgaver over på mærkesagerne, men at der fortsat vil være styr på medlemskontingenter og medlemsantal.

Vi regner med, at det nye system er klar i løbet af forholdsvis kort tid og at medlemmerne igen kan få informationer på den måde de ønsker. Vi præsenterede i bestyrelsens beretning et antal mærkesager, som vi vil arbejde videre med, og det vil vi selvfølgelig gøre også i den nu nyvalgte bestyrelse. Når vi har konstitueret os, vil vi gå i gang med udarbejde en egentlig handleplan for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Share

Generalforsamling fortsættes fredag, den 28.4. kl. 19 på Rønne bibliotek – følg med her på siden – opdateret 28.4. kl. 10.19

OPDATERES

Seneste opdatering: 28-04-2017 kl. 10:19

Generalforsamlingen i Bornholms Passagerforening genoptages fredag, den 28.4.2017 kl. 19 på Rønne bibliotek. Her gennemføres de sidste punkter på dagsorden.

Bestyrelsen oplyser, at der kan stemmes ved fuldmagt. Husk at påføre medlemsnummer og hvem (medlemmets navn og medlemsnummer) fuldmagten gives til. Kvittering for betalt medlemskontingent eller dokumentation for kontingentfrihed bør kunne fremvises på forlangede (både for dem der møder frem og de evt. fuldmagter, man ønsker at benytte). Der kan fortsat betales medlemskontingent forud for generalforsamlingen genoptages. Dette kan ske, som beskrevet her på hjemmesiden eller evt. kontant på Rønne bibliotek mellem kl. 18.30 og 19.

Vi gør opmærksom på, at der er tale om en genoptagelse af den suspenderede ordinære generalforsamling, hvorfor der alene afvikles punkterne:

7. Valg til bestyrelsen

8. Valg til revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Se selve køreplanen her: http://www.bornpass.dk/?p=4027

Share

Skærpet grænsekontrol

Det svenske politi har skærpet kravene til grænsekontrol, således at der nu kræves pas for at passere igennem Sverige!

Vi har i dag også spurgt transportministeren til dette forhold:

I forbindelse med angrebet i Stockholm i fredags, skærpede politiet i Sverige grænsekontrollen ved Øresundsbron, herunder påkrav om pas (eller nationalt ID-kort). Vi tillader os i den forbindelse at gøre opmærksom på, at bornholmere dermed som de eneste danskere, skal være i besiddelse af et pas, såfremt de ønsker at besøge resten af landet og ikke kan/vil benytte fly eller ankomme til Køge kl. 22.30. Hvordan vil ministeren sikre, at ingen bornholmere bliver fanget i en grænsekontrol, når Sverige har behov for skærpet sikkerhed?

Share

Otte spørgsmål til transportministeren vedr. ICBornholm

Vi har i dag rettet henvendelse til tranportminister Ole Birk Olesen vedr. ICBornholm med følgende otte spørgsmål:
1. Hvordan bliver de svage passagerer tilgodeset? ICBornholm er i dag det foretrukne transportmiddel for fx bevægelseshæmmede, synshæmmede og på anden vis handicappe personer, men også når man skal rejse med små børn (barnevogn/klapvogn).
2. Det fremhæves, at der nu bliver halvtimes drift fremfor de hidtidige tre-fem daglige afgange. Hvorfor er dette interessant? Der vil fortsat være tre daglige færgeafgange i lavsæsonen med og op til syv daglige afgange i højsæsonen, og der er således alene behov for at der køres ifm. med færgeafgange og -ankomster. Desuden vil vi gerne vide, om man vil sikre, at afgangstider fra og ankomsttider til Ystad station bliver tilpasset færgeafgange og -ankomster fremadrettet?
3. Hvordan kan ministeren forsvare en væsentlig forringelse ift. rejsetiden? Rejsetiden i dag er på omkring 64 til 80 minutter, mens den fremtidige rejsetid er oplyst til at bliver på 100 – 120 minutter, der er således tale om en forøgelse af rejsetiden mellem Ystad og København på op til 88%.
4. Vi har forstået, at der bliver en gennemgående billet, men hvem skal sælge denne billet, således at den kan købes på en hvilken som helst station i hovedstadsområdet/hele landet?
5. Det er i dag et krav fra DSBs side, at man skal købe pladsbillet ifm. rejser op til og under weekender og helligdagsperioder, desuden er der mulighed for at købe pladsbillet på andre tidspunkter, dette er vigtig for mange rejsende, som ikke rejser så ofte og gerne vil sikre sig en bestemt plads i toget, samt for at være sikker på, at de kan komme med den ønskede færgeafgang. Hvordan bliver dette sikret fremadrettet?
6. Vi kan forstå, at man har en forventning til, at der bliver ét skift, men så længe der er id-kontrol vil der indtil videre være minimum to skift fra København til Ystad. Hvorfor skal passagerer til og fra Bornholm acceptere denne væsentlige forringelse ift. i dag?Desuden blev vi garanteret, at skift i Sverige alene ville ske på Triangeln, hvor man kunne forblive på samme perron, nu anføres der mulighed for at skifte på Hyllie, hvilket vil være til væsentlig gene med perronskift. Vi har tidligere påpeget, at fx skift inde i Malmö ej heller vil være acceptabel, men at Skånetrafiken har opereret med forskellige standsningsplaner, som både kan gøre rejsen besværlig og uoverskuelig for mindre rejsevante.
7. Forligskredsen besluttede, at den besparelse, man kunne opnå ved at afvikle ICBornholm ville tilgå færgeudbuddet. Alt imens den nye færgekontrakt først træder i kraft den 1.9.2018 stiller vi os uforstående overfor, hvorfor ICBornholm allerede skal ophøre i april 2018 eller måske endda i december 2017. Vil ministeren derudover redegøre for, hvor stor besparelsen ved at afvikle ICBornholm reelt er?
8. Det nævnes i det materiale, som vi har set, at priserne vil være uændret ift. i dag. Vil ministeren desuden redegøre for, hvorfor togpriserne ikke skal falde, selvom billetpriserne på færgen rent faktisk er blevet sænket betragteligt på nuværende tidspunkt og yderligere bliver sænket pr. 1.9.2018?

Share