Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden

Det var godt, at vi kunne få afviklet de sidste dagsordenspunkter af den ordinære generalforsamling i god ro og orden i går aftes, og det var glædeligt, at resultatet faldt ud til bestyrelsens fordel. Bestyrelsen skal nu konstituere sig i løbet af den kommende uge, og vi vender tilbage med udfaldet af konstitueringen.

Som vi har tilkendegivet tidligere, så beklager bestyrelsen, at vi ikke har kunnet kommunikere med medlemmerne via e-mail nyhedsbreve, som man tidligere har været vant til. Vi vurderede dog, at det hidtidige medlemssystem ikke var anvendeligt ift. den i 2016 valgte bestyrelses behov. Der er anvendt en del kræfter på at få klargjort databasen til et i højere grad automatiseret system, således at bestyrelsen kan flytte fokus fra administrative arbejdsopgaver over på mærkesagerne, men at der fortsat vil være styr på medlemskontingenter og medlemsantal.

Vi regner med, at det nye system er klar i løbet af forholdsvis kort tid og at medlemmerne igen kan få informationer på den måde de ønsker. Vi præsenterede i bestyrelsens beretning et antal mærkesager, som vi vil arbejde videre med, og det vil vi selvfølgelig gøre også i den nu nyvalgte bestyrelse. Når vi har konstitueret os, vil vi gå i gang med udarbejde en egentlig handleplan for bestyrelsens fremtidige arbejde.

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ seks = 9