Køreplan for afvikling af generalforsamlingen

Køreplan for afvikling af den ordinære generalforsamling efter genoptagelse, fredag, den 28.4.2017

Fra kl. 18.30 – ankommende medlemmer registreres, herunder evt. fuldmagter; adgangssedler udleveres, som identificerer antal stemmeberettigede og fuldmagter.
Kl. 19.00 der bydes velkommen i salen
Dirigenten vælges og meddeler at generalforsamlingen genoptages og orienterer om det resterende forløb for aftenen/valghandlingen.
Der resterer tre punkter på dagsordenen:
7) Valg til bestyrelsen
8) Valg af revisor
9) Eventuelt
Dirigenten konstaterer, at der er mødt xx antal stemmeberettigede medlemmer og yy antal fuldmagter.
Der vælges tre stemmetæller

Punkt 7. Valg til bestyrelsen

Navnene på kandidaterne vil fremgå af en Powerpoint slide.:
På valg er:
Niclas Fick, modtager ikke genvalg
Preben Madsen, modtager genvalg – Preben Madsen indtrådte fra en suppleantplads på en ét-årig post, Preben Madsen modtager genvalg for den ét-årige post, som genbesættes efter Ianto Gerdes’ udtræden.
Der skal vælges derudover to medlemmer for to år, bestyrelsen foreslår:
Charlotte Graungaard Falkvard
Preben Paulsen.
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Dernæst skal der ske valg til suppleanter til bestyrelsen:
Suppleanter vælges for ét år ad gangen:
                             Bestyrelsen foreslår:
                             Torsten Sletskov
                             Inge Vang
Evt. navne på personer, som ønsker at opstille på selve generalforsamlingen tilføjes.
Stemmesedler indsamles og der tælles stemmer.
Resultatet meddeles.

Punkt 8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. vedtægterne (1-årig-valgperiode)

Bestyrelsens forslag til valg af revisor: Steen Grønnegaard; suppleant: Jan Harvest

Punkt 9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Bornholms Passagerforening
Ann Hartl
Formand
Se i øvrigt her vedr. fuldmagter: http://www.bornpass.dk/?p=3990
Share

1 thought on “Køreplan for afvikling af generalforsamlingen

  1. Pingback: Generalforsamling fortsættes fredag, den 28.4. kl. 19 på Rønne bibliotek – følg med her på siden – opdateret 28.4. kl. 10.19 | Bornholms Passagerforening

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


otte + = 9