Invitation til pendlermøde i Folketinget dec. 2009

Kære medlemmer af Pendlergruppen

Du inviteres hermed til »fagligt« og socialt møde i Folketinget.
Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening har modtaget invitation fra vores 2 folketingsmedlemmer – Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen – om at møde dem og få forevist Folketinget og dele af Christiansborg.
Mødet holdes tirsdag den 15. december 2009.
Vi mødes i Forhallen (lige inden for indgangen) kl. 17.30.
Du skal gå ind i venstre slotsgård, når du står foran Christiansborg (dér hvor Rigsarkivet ligger). Her går du op ad den store trappe og indenfor.
Dagorden for mødet forventes at blive:
 1. Orientering om Pendlergruppens indsats for pendlerne
 2. Drøftelse af, hvad der skal prioriteres fremadrettet?
 3. Hvad vil pendlerne med hjemmesiden, især det oprettede Pendlerforum?
 4. Dialog med de 2 folketingsmedlemmer: Pendlerønsker og folketingsmedlemmernes arbejde
 5. Rundvisning på Christiansborg/i Folketinget
 6. Frokost
 7. Eventuelt
Af hensyn til frokosten er tilmelding nødvendig senest tirsdag den 8. december 2009.
Tilmelding til
Bjørn Carlsen på email-adresse: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller
Preben Holm på email-adresse: preben@due-holm.dk
Share

Møde med lufthavnschefen – Bornholms Lufthavn

Kort referat fra møde med Lufthavnschefen Peter Hviid og visechef Stefan Jensen den 2. Juli 2009, hvor Steen Clausen og Preben Holm deltog på pendlergruppens vegne.
Bornholms Lufthavn ejes af Statens Luftfarts Væsen, hvilket bl.a. betyder, at der ikke, grundet politisk forlig, samt det faktum, at lufthavnen ligger på en “afsides” ø, skal betales passagerafgift. Det er årsagen til billetterne er billigere fra Bornholm end de er fra København, hvor der skal betales afgift. Lufthavnen modtager et tilskud på 21 mio. kr. årligt fra Staten til drift af lufthavnen.
Booking og check-in via Web og sms overvejes i øjeblikket af bl.a. Cimber, ligesom Lufthavnen er ved at undersøge om det er muligt at opstille elektronisk bookings check-in automat i forhallen.
Lufthavnen er også indstillet på at se på mulighederne for ”Fast-Track”, for pendlere. Det afhænger dog også af luftfartsselskaberne af Cimber/Wings of Bornholm, hvor man enedes om at både foreningen og Lufthavnen undersøger mulighederne. Peter gjorde opmærksom på muligheden med at anvende elektronisk billet (Kort fx Eurobonus eller Visa/DAN kort)
Lufthavnen vil efter vores henvendelse opstille flere stole i afgangshallen.
Lufthaven vil sørge for plads til ophængning af plakat for PR for Bornpass’ pendlergruppe med plads til indmeldelseskort. Placeringen bliver i hal for boarding – Gaten.
Lufthavnen vil sørge for at opsætte flere 230 v udtag til transportable PC. Der er etableret Hot-spot, som drives at TDC. Her oplyste Peter, at månedligt abonnement koster 30,- kr. som også kan anvendes i København. Bestilling sker vis TDC’s hjemmeside.
Lufthavnen undersøger muligheden for at allerede inden afgang (ved booking) fra Rønne at kunne oplyse Gate nr. i København. Her vil det blive en løsning, som alle provinslufthavne kan/skal anvende. Derfor må denne facilitet afvente en fælles beslutning. Dette er dog noget, der ligger et stykke ud i fremtiden, og noget som man arbejder tæt sammen med Københavns Lufthavne om at løse.
Lufthavnen er opmærksom de problemer pendlerne får, når fly forsinkes. Derfor er kantine/restaurant nu en del af afgangshallen, hvor pendler gerne må sidde og arbejde i ventetiden. (der installeres flere 230 v udtag).
Endelig blev vi tilbudt frit at kunne anvende lufthavnen mødelokale til møder for pendlergruppen. Dette skal dog bestilles i forvejen. Vi fik også tilbud om, at Lufthavnen ved et sådant møde vil fortælle om Lufthavnens ansvarsområder og arbejdsopgave med mulighed for besøg i tårnet og bese maskinparken.
I forhold til lufthavnstaxa er det ikke noget Lufthavnen har indflydelse på. Her er det taxa, der skal forhandles med.
Busdriften er også ved at blive bedre. Lige nu kan man være sikker på at kunne komme fra Rønne til lufthavnen til første fly, lige som der går bus fra det sidst ankomne fly. Derudover er det på BAT´s plan, at der skal være 2 busser i timen, en hver vej (mod Nexø og mod Rønne) dette vil blive fulgt nøje.
Share

Pendlergruppens aktiviteter fortsætter

Vi har siden den officielle oprettelse af Pendlergruppeni marts 2009 fået en anseelig tilgang af medlemmer.

Den meget »stramme« adskillelse mellem Pendlergruppen og de øvrige medlemmer af Bornholms Passagerforening betyder, at vi kun har rigtige pendlere og f.eks. ikke »bedstemødrependlere« som medlemmer. Det er – tillige med, at vi har en selvstændig ledelse – en stor fordel, når vi f.eks. skal forhandle om skatteforhold eller boligforhold med »Christiansborg«, og begge dele har vi allerede gjort i betydeligt omfang.
Pendlergruppen har i løbet af året 2009 arbejde med mange forskellige opgaver, bl.a. kan nævnes:
 • vi har fået oprettet pendler-websider
 • vi har haft adskillige møder med wingsofbornholm inden de »gik i luften« og holdt kontakten ved lige efter de fik fly på vingerne
 • vi har holdt flere møder med Cimber Sterling, og har stadig møder foran os, ikke mindst fordi vi på alle pendleres vegne har afstedkommet, at Cimber nu kan tilbyde et betydeligt bedre Trawel-card-produkt. Selskabet har udtrykt stor tilfredshed med, at de bornholmske pendlere gennem os taler med »én tunge« og at Cimber véd, at når én besked gives til os, kommer den ud til alle pendlere
 • vi har holdt møder med lufthavnschefen
 • vi har holdt møde med skatteminister Kristian Jensen og nogle embedsmænd
 • vi har fortsat en tæt dialog/korrespondance med skatteministeriets embedsmænd
 • vi har holdt flere møder med folketingsmedlemmerne Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen
 • vi har holdt to faglige/sociale arrangementer i København for Pendlergruppens medlemmer. Det seneste på Christiansborg den 15. december 2009.
 • det er hensigten at sådanne arrangementer skal foregå ca. 2 gange om året.
De faglige/sociale arrangementer er et godt forum for information og drøftelser, som bringer ledelsen af Pendlergruppen i stand til at varetage de interesser, som medlemmerne af Gruppen ønsker varetaget.
Pendlergruppen
Preben Holm (Rønnevej 16, Aakirkeby) og
Steen Clausen (Brogade 12, Nexø)
Share