Mail til medlemmerne af Pendlergruppen om møde den 21. november 2012

Den 11. november 2012 (22:32) er følgende mail-tekst udsendt til medlemmerne af Pendlergruppen:

Kære Pendlerkollegaer

Hermed dagsorden til det varslede møde for Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012.
Mødet afholdes på Københavns Hovedbanegård og begynder kl. 17.00.

Dagsorden er vedhæftet.

Jan og jeg håber, at du vil afsætte tid til at være sammen med os denne aften – også selv om dagsordenen måske kommer ud i sidste øjeblik.
På mødet vil vi orientere om arbejdet i det forløbne år og om planerne for det kommende.

Desuden er det lykkedes at få en unik rundvisning på Hovedbanegården og styringscentralen. Et sted, hvor offentligheden ikke har adgang. Jan siger, at vi virkelig har noget at glæde os til!
Endelig aftale kom først på plads i denne weekend.

Tilmelding senest den 19. november 2012.

Enten via mail til Bjørn Carlsen: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller via dette Doodle link: http://doodle.com/x8bzasqqeuzdin52

NB!
Foreningen har nu fået endelig bekræftet, at en flyafgift på 75,- kr. pr. tur ikke indgår i Finanslovsforliget, hvilket vi glæder os meget over.
Der er de sidste dage blevet arbejdet hårdt på, at Bornholm – såfremt det ikke kunne undgås – så blev undtaget eller i det mindste, at pendlerne blev kompenseret.

På gensyn
Jan og Preben

Med kærlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
3024 4732

Share

Indkaldelse og dagsorden for Pendlergruppens møde den 21. november 2012

Indkaldelse og dagsorden til møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. Mødet afholdes denne gang hos DSB på Hovedbanegården, København

Som tidligere varslet kommer hermed indkaldelse og dagsorden for møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. (»Pendlergruppens generalforsamling 2013«).
Jan B. Wind har fået job på Bornholm og ønsker derfor at trække sig fra posten som pendlernes repræsentant i bestyrelsen i Bornholms Passagerforening (suppleant). Derfor skal vi denne dag have valgt en ny til denne post. Vi har fundet en, som er villig til at gå ind i arbejdet, det er Pia Engell Winther. Pia er læge og pendler i forbindelse med sin uddannelse. Pias pendlermønster er differentieret. Hun kender derfor en del, om ikke meget, til de vanskeligheder og ønsker pendlerne har.
Selv er jeg villig til at genopstille til bestyrelsesposten med det forbehold, at jeg kan trække mig fra posten om et år. For at sikre kontinuitet vil der blive udpeget en »ambassadør«. Her er Morten Warming villig til at opstille og påtage sig opgaven for et år.

Indstilling til varetagelse pendlernes repræsentation i Bornholms Passagerforeningen finder sted på mødet.

Møde for Pendlergruppens medlemmer:
Tid: Den 21. november 2012 kl. 17.00 – 21.00
Sted: Københavns Hovedbanegård. Billetsalget på Hovedbanen ved udgangen til Vesterbrogade, hvor vi bliver modtaget af Heidi.
Indlægsholdere/rundvisere: Søren Møller, Heidi Bornholdt Nielsen og Dennis A. Jørgensen.

Der vil blive arrangeret noget, vi kan spise sammen ved opstart af mødet. Det bliver desværre mod egenbetaling (her arbejder Jan på at finde en god og acceptabel løsning).

Dagsprogram:
17.00 Velkomst ved Preben og Jan
17.15 Møde i Pendlergruppen
Orientering om arbejdet og drøftelse af pendleranliggender
Indstilling af bestyrelsesmedlem, suppleant og ambassadør til Bornholms Passagerforenings bestyrelse
Hvad skal vægtes fremadrettet i forhold til pendlerne?
18.30 Orientering om DSB’s pendlerprodukter – IC Bornholm mm. og om DSB som organisation samt om driften
19.00 En unik rundvisning på Hovedbanegården (dér hvor passagerne ikke kommer) og besøg på styringscentralen
21.00 Forventet afslutning

Tilmelding til Bjørn Carlsen via mail: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller via dette Doodle link: http://doodle.com/x8bzasqqeuzdin52

Preben Holm Jan B. Wind
Leder af Pendlergruppen Suppleant
preben@due-holm.dk
3024 4732

Share

“Projekt 40 før 13”

Den 19. september 2012 er følgende opfordring sendt til alle pendlere via mail:

Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening blev officielt oprettet den 16. marts 2009. I dag har vi næsten 160 aktive pendlere som medlemmer. Men året 2012 har med al tydelighed vist os, at det gavner os og styrker os, når vi står sammen og i fællesskab opstiller mål og ønsker i enhver henseende.

”Projekt 40 før 13” går ud på, at vi skal have 40 nye medlemmer i Pendlergruppen før klokken falder i slag og årstallet skifter til 2013.

Til at nå dette klare mål har vi brug for din hjælp.

Alle nye pendlere, som melder sig ind fra dags dato og til og med 31. december 2012 får gratis medlemskab i både 2012 og 2013 (med alle rettigheder).
Du rejser sikkert sammen med en pendlerkollega. Måske er den pågældende ikke medlem; så giv vedkommende et godt tilbud om et gratis medlemskab helt frem til 31. december 2013.
Skriv en mail til os (b.carlsen@tdcadsl.dk) med navnet på den pendlerkollega, der gerne vil melde sig ind, så får du mulighed for at vinde 3 flasker rødvin.
Den pendler, som hverver flest nye pendlere inden 31. december 2012, får 3 flasker rødvin.

Bjørn Carlsen Preben Holm

Share

De kan ikke undværes …

Staten står i disse år over for et valg:
1) skal Bornholm være et levedygtigt samfund i sig selv i fremtiden eller
2) skal Bornholm være et pensionistsamfund, som belaster statens midler i ukendt omfang?
En af de måder, Bornholm kan fortsætte som et levedygtigt samfund på, er ved at få allerede bosiddende pendlere til at blive boende – og ved at tiltrække nye.
Èn pendler har typisk en familie. Derfor er en fraflytning for en pendler ofte en fraflytning af 4-5 personer. Modsat får en tilflytning typisk også den positive effekt af 4-5 nye bornholmere.
Mange pendlere har gennem det seneste par år fortalt om deres situation i det offentlige rum. Det er ikke altid, at de møder forståelse for deres situation. Derfor er flere »blevet til det tavse flertal«. En af disse pendlere har skrevet til os om den situation, den pågældende befinder sig i. Den beretning lyder som følger:

»Som jeg nævnte i et interview med TV2/Bornholm under Folkemødet, så er mit store problem, som pendler, priserne på flybilletter.
Jeg arbejder som tjenestemand, og jeg har behov for at kunne ombooke min billet, så jeg kan komme hurtigt af sted den ene eller anden vej – også hvis jeg får en beordret tjeneste. Men så koster en returbillet altså langt over tusind kroner. Man kan selvfølgelig købe et 10-turskort til 4500 kr. (og så skal jeg holde mig inde for de 5 returrejser), så er min billetpris 900 kr.
Når man nu taler om de kort og priser, hvorfor kan man så ikke blive enige om, at lave et pendlerkort, så man kan tage af sted en gang om dagen, når man har brug for det? Så må man give det flyselskab, der nu byder ind, et statstilskud, eller hvis der findes andre former for tilskud.
Vores færger og fly her på øen, er altså vores motorvej til fastlandet og dermed til arbejde og evt. uddannelse.
Så vidt jeg ved, er Bornholm en del af Region Hovedstaden (Storkøbenhavn), og vi betaler også til både S-tog og udvidelse af Metro linjen osv. Hvem siger, vi bruger det. Men det er da dejligt, at det er der. Men hvorfor skal det så være så svært at finde en holdbar løsning til Bornholmerne. Hvorfor skal man hver eneste måned eller kvartal (for der er jo også sæson for de forskellige afgange på både færge og fly) bruge så mange kræfter og spekulationer på, hvordan man nu kommer på arbejde og hvad det koster. Hvorfor skal man som bornholmer ikke have samme rettigheder som andre borgere i landet? Jeg ved godt, at det at bo på en ø giver nogle andre udfordringer, men det behøver vel ikke ligefrem at sluge alle ens leveomkostninger.
Mit interview til TV2/Bornholm blev bragt i en udsendelse ved Folkemødet og diskuteret i et panel. Her deltog bl.a. transportordfører Henning Hyllested (EL). Han sagde bl.a., at jeg også lige skulle huske, at jeg fik det store fradrag… Så tænker jeg gad vide, hvad er det er for et fradrag, jeg ikke er vidende om, og som jeg mangler at skrive på min selvangivelse. Det viser sig at være dét, at vi får 2 kr. pr. km, når vi bor i yderkommunerne. Men det gjorde jeg skam også, da jeg boede på Fyn, og der kostede mit pendlerkort 3350 om måneden og så kunne man vel og mærke rejse ubegrænset mellem Svendborg og København alle døgnet 24 timer året rundt.
Det bringer mig så frem til sagens kerne. Hvorfor kan man ikke lave noget tilsvarende til bornholmerne? Vi lever i 2012 og så kan det da ikke være rigtigt, at der ikke kan laves en holdbar løsning for os, der pendler fra/til Bornholm, og som ikke ruinerer os eller som alternativt giver os en rejsetid på 6 timer retur?«

Fradragsreglerne kan findes via vores hjemmeside (www.bornpass.dk). Der er ikke kilometerfradrag for den strækning flyet tilbagelægger.
Vi arbejder fortsat aktivt for at opnå ligestilling på transportområdet for alle former for offentlig transport.
Det er efter vores opfattelse det allervigtigste område for at Bornholm kan overleve som et levedygtigt samfund … og ikke skal ende som en »pensionist-ø«, der bliver en økonomisk klods om benet for den danske stat.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
10. september 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Bornholmerflyets vinterprogram 2012 og 2013

Pressemeddelelse fra Bornholmerflyet vedrørende vinterprogrammet 2012 og 2013:

Nyt vinterprogram for Bornholmerflyet.dk med flere afgange

Fra den 28. oktober starter Bornholmerflyet.dk med at flyve efter et nyt vinterprogram. Passagererne kan nu se frem til længere åbningstider og flere flyafgange.

I det nye vinterprogram, som flyves fra den 28.oktober 2012 til den 30. marts 2013, øger Bornholmerflyet.dk afgangene på hverdage til 8 rotationer, lørdag til 4 rotationer og søndag til 5 rotationer. Samtidig indsættes et ekstra fly: En ATR 42 med plads til 46 passagerer. Det betyder, at ruten fremover skal betjenes både af en ATR 72 og en ATR 42.

”Der har været stor efterspørgsel på flere afgange, og især har der været ønske om en tidligere morgenafgang på hverdage. I det nye program flyves den første afgang derfor allerede kl. 06.15 fra Bornholm. Der er endvidere indsat en ekstra afgang om morgenen og igen sidst på eftermiddagen fra Bornholm. Vi har også flyttet den sene hverdagsafgang fra København til kl. 22.10. Det vil være en fordel for de af vores rejsende, som har brug for mere tid til at deltage i et aftenmøde eller familiebesøget,” siger Lars Høeg, administrerende direktør i DAT.

Vinterprogrammet har været i høring hos Brugerrådet på Bornholm. Her har man taget godt imod udvidelsen af programmet, og bl.a. haft indflydelse på det øgede antal weekendafgange og flytning af den sene afgang fra København. Brugerrådets formand, Paw Brylet, roser Bornholmerflyet.dk for at lytte til de forslag, som rådet har lagt frem.

Også i Bornholms Lufthavn modtages det nye vinterprogram med tilfredshed: ”Vi er meget glade for samarbejdet med Bornholmerflyet.dk, og det er positivt for både lufthavnen og Bornholm, at vinterprogrammet udvides,” fortæller Stephan Jensen, Lufthavnschef i Bornholms Lufthavn.

Det er ikke kun antallet af afgange som øges. Allerede fra i dag er telefonerne i vores ruteafdeling åbne helt til kl. 18.00 på alle hverdage og fra den 22. september kan vi også kontaktes på telefon fra kl. 09.00 – 13.00 om lørdagen,” slutter Lars Høeg.

Vinterprogrammet kan ses på www.bornholmerflyet.dk.

 

Share

En sensommerhilsen fra Pendlergruppen

Mail af 29. august 2012 (21:43) til Pendlergruppens medlemmer
Emne: Nyt og lidt af hvert – En sensommerhilsen fra Pendlergruppen

Kære Pendlerkollega

Det er mit håb, at du har haft en god sommerferie og så småt er ved at vende dig til pendlertilværelsen igen.

Møde med Skatteministeren:
Som tidligere nævnt var mødet med Skatteministeren blevet udsat nogle gange og har fundet sted her i eftermiddag. Jan var desværre forhindret i at deltage, hvorfor det blev bestyrelsesmedlem Ianto Gerdes, som var med til mødet sammen med folketingsmedlem Jeppe Kofod.

Vi mødte en Skatteminister, der åbent lyttede til de problemstilling og udfordringer, vi har, når der skal pendles over Østersøen for at komme til arbejde. Han viste engagement og erkendte, at vi har nogle særlige problemstillinger, som han gerne vil se på. Han vil gerne være med til at finde bærbare løsninger i skattelovmæssig henseende og var ligeledes indstillet på en fortsat dialog herom med Pendlergruppen.
Naturlig nok gjorde han opmærksom på en stram finanslov i 2013 og nødvendigheden af, at en løsning skal være fuldt finansieret. Jeppe Kofod gjorde flere gange opmærksom på, at Bornholm ikke vil kunne klare sig uden aktive pendlere og af nødvendigheden af, at befolkningstallet snart når en kritisk masse, hvor ungdomsuddannelserne og videregående uddannelsestilbud kan blive truet af et manglende befolkningsunderlag.
Thor Möger Pedersen lovede, at han ville forelægge problemstillingen for regeringen, og som sagt ønskede har en fremadrettet god dialog med os, hvilket vi jo gerne vil medvirke til.

Det er mit indtryk, at ministeren forstod det alvorlige budskab og vores ønske om at være fleksible geografisk og jobmæssigt, men at transport- og opholdsomkostningerne er blevet den alvorligste hindring, som tingene har udviklet sig for pendlerne.

Bornholmerfærgen:
Jeg har været i dialog med Færgen omkring deres Internetløsning, som i øjeblikket ikke fungerer tilfredsstillende. Det erkender Færgen, og det viser sig, at der er fejl på udstyret. Dette vil i nærmeste fremtid blive udskiftet med nyt.

Bornholmerflyet:
Der arbejdes stadig med at forbedre pendlerprodukterne, men ingen afklaring endnu.

Bornholms Regionskommune:
På fredag har Pendlergruppen et møde med borgmester Winni Grosbøll og viceborgmester Steen Colberg, hvor seks pendlerkollegaer skal fortælle om deres udfordringer ved at være pendlere. Formålet er at give vores borgmestre indsigt i de udfordringer pendlerne står overfor, samt den alvor, der er i, at flere har overvejelser om at opgive pendlertilværelsen. Jan og mit håb er, at disse cases fremadrettet kan være med til at give kommunalstyrelsen energi til at handle, så langt det er politisk muligt.

Medlemsmøde:
Jan Wind har fået et nyt job på Bornholm. Tillykke med det!
Vi planlægger at gennemføre næste møde for Pendlergruppens medlemmer her i efteråret. Mødet vil blive gennemført i København. Det undersøges, om vi kan afholde det, så vi kan komme til at se DSB i funktion.

Fortsat god arbejdsuge og weekend.

Med venlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
M 3024 4732

Share

Online check-in og interline med SAS

Fra DAT’s egen hjemmeside:

Online check-in og interline med SAS

Passagerer, der flyver med Bornholmerflyet.dk/DAT, kan nu foretage online check-in via www.bornholmerflyet.dk og dermed spare tid.

Efter DATs opstart på indenrigsflyvninger i Danmark er behovet for at kunne tilbyde kunderne online check-in vokset. Og nu er der en løsning klar på ruten Bornholm – København, samt på en række af DAT’s andre destinationer.

”Nu behøver man ikke længere at stå i kø ved den manuelle check-in før travle afgange,” siger CEO i DAT, Jesper Rungholm, der glæder sig over, at det relativt hurtigt er lykkes at få en god løsning på plads. ”Vi kan jo se, at mange rejsende kun medbringer håndbagage. De kan fremover gå direkte til gaten, hvis de hjemmefra har foretaget online check-in og printet deres boardingpas,” fortsætter han.

Også hos lufthavnschef i Bornholms Lufthavn, Stephan Jensen er der tilfredshed, ”det er virkelig en god nyhed, at det er lykkes Bornholmerflyet.dk/DAT at få det her på plads så hurtigt. Nu kan vi tilbyde vores kunder en hurtig og nem online check-in”.

Det nye online check-in er ifølge Bornholmerflyet.dk/DAT meget nemt at betjene, og man kan checke ind op til 22 timer før afrejse. Hvis man har børn, som rejser alene, eller er rejsende med speciel bagage, skal man fortsat benytte manuel check-in. Og det er naturligvis stadig vigtigt at gå til gaten i god tid.

Aftale med SAS om interline

Hidtil har Bornholmerflyet.dk/DAT kun fløjet det, som i fagsproget hedder point-to-point, hvor billetten udelukkende gælder for den rute, selskabet flyver på.

Nu har DAT indgået en interline-aftale med SAS, og dermed får kunderne nu helt nye muligheder. Det er efter ønsker fra især erhvervslivet på øen, at DAT har søgt, og opnået, aftalen med SAS.

For passagererne betyder det, at man kan købe billetter fra de destinationer DAT flyver fra, og direkte videre ud til andre destinationer. ”Der er tale om en fuld interline aftale med billetsamarbejde, gennemgangspriser, bagage gennemcheck, hjælp ved driftsforstyrrelser og ufrivillige overnatninger, fuld service til børn som rejser alene (UM) med videre, ”slutter Jesper Rungholm

Share

Frit internet til alle, der anvender BornholmerFærgens nye tilbud

Det glæder foreningen, at der nu kan tilbydes frit internet til alle, der anvender BornholmerFærgens nye tilbud, dvs. dem, der rejser frekvent og gør brug af:

–          enten »Færgen Bizz 50 Bornholm«
–          eller »IC Bornholm Pendler«.

Den 14. august 2012 har Færgen over for os bekræftet, at dette fortsætter, som det fremgår af deres hjemmeside. Her står bl.a.:

På BornholmerFærgens overfart mellem Ystad og Rønne tilbydes gratis internet til de kunder der har “Færgen Bizz 50 Bornholm” eller “IC Bornholm Pendler“. Netværket der benyttes lige nu har en meget begrænset båndbredde og vi kan derfor ikke tilbyde det til alle kunder på denne overfart.

 

Vi henvendte os til Færgen, fordi visse informationer i pressen var med til at skabe usikkerhed om reglerne for brug af internet på færgen mellem Rønne og Ystad.

De såkaldte pendler-billettyper er forhandlet på plads mellem vores Pendlergruppe og Færgen/DSB. Men det er vigtigt at understrege, at det er et tilbud til alle, som kan gøre af brug af billet-typerne.

De venligste hilsner

Bjørn Carlsen                      Preben Holm

Share