Indkaldelse og dagsorden for Pendlergruppens møde den 21. november 2012

Indkaldelse og dagsorden til møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. Mødet afholdes denne gang hos DSB på Hovedbanegården, København

Som tidligere varslet kommer hermed indkaldelse og dagsorden for møde med Pendlergruppens medlemmer den 21. november 2012 kl. 17.00. (»Pendlergruppens generalforsamling 2013«).
Jan B. Wind har fået job på Bornholm og ønsker derfor at trække sig fra posten som pendlernes repræsentant i bestyrelsen i Bornholms Passagerforening (suppleant). Derfor skal vi denne dag have valgt en ny til denne post. Vi har fundet en, som er villig til at gå ind i arbejdet, det er Pia Engell Winther. Pia er læge og pendler i forbindelse med sin uddannelse. Pias pendlermønster er differentieret. Hun kender derfor en del, om ikke meget, til de vanskeligheder og ønsker pendlerne har.
Selv er jeg villig til at genopstille til bestyrelsesposten med det forbehold, at jeg kan trække mig fra posten om et år. For at sikre kontinuitet vil der blive udpeget en »ambassadør«. Her er Morten Warming villig til at opstille og påtage sig opgaven for et år.

Indstilling til varetagelse pendlernes repræsentation i Bornholms Passagerforeningen finder sted på mødet.

Møde for Pendlergruppens medlemmer:
Tid: Den 21. november 2012 kl. 17.00 – 21.00
Sted: Københavns Hovedbanegård. Billetsalget på Hovedbanen ved udgangen til Vesterbrogade, hvor vi bliver modtaget af Heidi.
Indlægsholdere/rundvisere: Søren Møller, Heidi Bornholdt Nielsen og Dennis A. Jørgensen.

Der vil blive arrangeret noget, vi kan spise sammen ved opstart af mødet. Det bliver desværre mod egenbetaling (her arbejder Jan på at finde en god og acceptabel løsning).

Dagsprogram:
17.00 Velkomst ved Preben og Jan
17.15 Møde i Pendlergruppen
Orientering om arbejdet og drøftelse af pendleranliggender
Indstilling af bestyrelsesmedlem, suppleant og ambassadør til Bornholms Passagerforenings bestyrelse
Hvad skal vægtes fremadrettet i forhold til pendlerne?
18.30 Orientering om DSB’s pendlerprodukter – IC Bornholm mm. og om DSB som organisation samt om driften
19.00 En unik rundvisning på Hovedbanegården (dér hvor passagerne ikke kommer) og besøg på styringscentralen
21.00 Forventet afslutning

Tilmelding til Bjørn Carlsen via mail: b.carlsen@tdcadsl.dk
eller via dette Doodle link: http://doodle.com/x8bzasqqeuzdin52

Preben Holm Jan B. Wind
Leder af Pendlergruppen Suppleant
preben@due-holm.dk
3024 4732

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


ni + 8 =