Kontroller bilen

I løbet af 2012 har der været en del debat om stuvning af biler ombord på Leonora Christina.
2. november 2012 havde vi et Synspunkt i Bornholms Tidende om emnet. Siden da har vi fået flere henvendelser, som bl.a. vedrører skader på bilen.
De pågældende er først blevet opmærksomme på skaderne, efter de er kørt fra borde. Der er derfor god grund til at erindre om at befordringsbestemmelserne bl.a. siger:
§11 Reklamationer
Anmeldelse af skader på personlige ejendele, køretøjer, rejsegods eller fragt skal straks rettes til en af færgens besætningsmedlemmer inden færgen forlades.
Klager over forhold vedrørende rejsen, som ikke er løst ved henvendelse til rederiets personale om bord eller i en af rederiets terminaler, kan indsendes via rederiets henvendelsessystem på internettet.
Klagen skal være rederiet i hænde senest 14 dage efter den hændelse, der har givet anledning til klagen. Klagen skal være ledsaget af billet eller bookingnummer.

Undersøg derfor din bil, inden du forlader færgen, og sørg for at få fortalt personalet om, at du vil anmelde en skade.
Typisk er der slet ikke tid til at undersøge bilen, måske heller ikke mulighed for det. Og meldingerne er også, at det slet, slet ikke er muligt at få personalet i tale, når bilerne skal køre fra borde.
Vi vil – på baggrund af de henvendelser vi har fået – og på baggrund af de regler, der er fastsat i Befordringsbestemmelserne, forsøge at få nogle regler, der er til at administrere efter.
Men her og nu er reglerne, som de er, og alle bør undersøge deres bil, inden de forlader færgen, og melde til personalet, hvis der er kommet skader på bilen ombord på færgen.
Vi forudsætter naturligvis, at passagererne i øvrigt varetager de forpligtelser, som påhviler dem i henhold til Befordringsbestemmelserne. Bestemmelserne findes på Færgens hjemmeside.

Bornholms Passagerforening
7. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 8 = tretten