En sensommerhilsen fra Pendlergruppen

Mail af 29. august 2012 (21:43) til Pendlergruppens medlemmer
Emne: Nyt og lidt af hvert – En sensommerhilsen fra Pendlergruppen

Kære Pendlerkollega

Det er mit håb, at du har haft en god sommerferie og så småt er ved at vende dig til pendlertilværelsen igen.

Møde med Skatteministeren:
Som tidligere nævnt var mødet med Skatteministeren blevet udsat nogle gange og har fundet sted her i eftermiddag. Jan var desværre forhindret i at deltage, hvorfor det blev bestyrelsesmedlem Ianto Gerdes, som var med til mødet sammen med folketingsmedlem Jeppe Kofod.

Vi mødte en Skatteminister, der åbent lyttede til de problemstilling og udfordringer, vi har, når der skal pendles over Østersøen for at komme til arbejde. Han viste engagement og erkendte, at vi har nogle særlige problemstillinger, som han gerne vil se på. Han vil gerne være med til at finde bærbare løsninger i skattelovmæssig henseende og var ligeledes indstillet på en fortsat dialog herom med Pendlergruppen.
Naturlig nok gjorde han opmærksom på en stram finanslov i 2013 og nødvendigheden af, at en løsning skal være fuldt finansieret. Jeppe Kofod gjorde flere gange opmærksom på, at Bornholm ikke vil kunne klare sig uden aktive pendlere og af nødvendigheden af, at befolkningstallet snart når en kritisk masse, hvor ungdomsuddannelserne og videregående uddannelsestilbud kan blive truet af et manglende befolkningsunderlag.
Thor Möger Pedersen lovede, at han ville forelægge problemstillingen for regeringen, og som sagt ønskede har en fremadrettet god dialog med os, hvilket vi jo gerne vil medvirke til.

Det er mit indtryk, at ministeren forstod det alvorlige budskab og vores ønske om at være fleksible geografisk og jobmæssigt, men at transport- og opholdsomkostningerne er blevet den alvorligste hindring, som tingene har udviklet sig for pendlerne.

Bornholmerfærgen:
Jeg har været i dialog med Færgen omkring deres Internetløsning, som i øjeblikket ikke fungerer tilfredsstillende. Det erkender Færgen, og det viser sig, at der er fejl på udstyret. Dette vil i nærmeste fremtid blive udskiftet med nyt.

Bornholmerflyet:
Der arbejdes stadig med at forbedre pendlerprodukterne, men ingen afklaring endnu.

Bornholms Regionskommune:
På fredag har Pendlergruppen et møde med borgmester Winni Grosbøll og viceborgmester Steen Colberg, hvor seks pendlerkollegaer skal fortælle om deres udfordringer ved at være pendlere. Formålet er at give vores borgmestre indsigt i de udfordringer pendlerne står overfor, samt den alvor, der er i, at flere har overvejelser om at opgive pendlertilværelsen. Jan og mit håb er, at disse cases fremadrettet kan være med til at give kommunalstyrelsen energi til at handle, så langt det er politisk muligt.

Medlemsmøde:
Jan Wind har fået et nyt job på Bornholm. Tillykke med det!
Vi planlægger at gennemføre næste møde for Pendlergruppens medlemmer her i efteråret. Mødet vil blive gennemført i København. Det undersøges, om vi kan afholde det, så vi kan komme til at se DSB i funktion.

Fortsat god arbejdsuge og weekend.

Med venlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
M 3024 4732

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


6 + to =