Nye regler for hund/kat gennem Sverige

Reglerne for at medbringe hund eller kat via Sverige mellem Bornholm og det øvrige Danmark er ændret pr. 1/1 2012. Ifølge det svenske Tullverkets egen hjemmeside er reglerne herefter som følger:
 
Hund eller kat mellem Danmark og Bornholm fra Sverige
Hvis du rejser med en hund eller kat fra Danmark til Bornholm og Bornholm til Danmark, gennem Sverige, skal den efter 1. januar 2012:
■ være ID-mærket
■ være vaccineret mod rabies
■ have et pas til kæledyr
■ indberettes til Tullverket ved grænseovergangen (du skal vælge den røde prik)
Hvis der ikke er en toldbetjent på stedet, skal anmeldelsen foretages på en af følgende måder:
– På den nærmeste toldklareringsekspedition
– Via den til formålet opsatte telefon ved grænseovergangen
– Ved at foretage opkald til det telefonnummer, der er angivet ved grænseovergangen.
 
Vi har foretaget oversættelsen, men den enkelte kan selv forvisse sig om reglerne ved at se på Tullverkets egen hjemmeside.
 
 
Tullverkets beskrivelse af anmeldelsesproceduren kan læses via dette link.
 
Her er linket til de generelle regler.
 
Vi har talt med flere hundeejere, som absolut ikke mener, at der er tale om en lempelse, idet de nye regler kan blive ganske vanskelige at forvalte korrekt.
Hvor langt er der f.eks. til den nærmeste toldklareringsekspedition, spørger en hundeejer?
Når jeg så har ringet, hvor længe skal jeg så vente, før jeg kan få lov til at køre videre, spørger en anden hundeejer?
»Fra Danmark til Bornholm« … en formulering vi lader tale for sig selv.
 
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
16. januar 2011
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
 

 

Supplerende materiale fra Bornholms Tidende

……………

Nye svenske regler rammer hunde- og katteejere på Bornholm:
Mere bøvlet at rejse med hund og kat til/fra Bornholm
Af Jens Stubkjær

Jeg tror mange snyder.

Nye svenske regler fra 1. januar har gjort det dyrere og besværligere for danskere at rejse fra en del af Danmark til en anden med deres hund eller kat, hvis rejsen går via Sverige.
– Det er ikke rimeligt, at bare fordi vi bor på Bornholm, så skal det være så besværligt at have hund. Det burde ikke være anderledes end andre steder, men det er det sandelig, konstaterer formanden Dansk Kennelklub på Bornholm, Bettine Nordsejl.
Hun vil ikke blive overrasket, hvis mange snyder, når de skal have hunden eller katten med i transit gennem Sverige.
Telefon til toldvæsenet
– Det er simpelthen for besværligt. Folk bliver sat i udgift til vaccination og dyrepas, og de skal stoppe på rejsen og stille sig op i køen ved det svenske toldvæsens telefon for at anmelde deres ankomst.
– Det er svært, hvis man ikke forstår svensk. Og rejsende med tog eller bus fra København har jo slet ikke mulighed for at anmelde deres ankomst med hunden personligt, når de kommer over grænsen til Sverige. Og hvis man kommer med færgen til Ystad og skal anmelde det via det svenske toldvæsens telefon, så risikerer man ikke at komme videre med bussen eller toget, påpeger Bettine Nordsejl.
– Problemet er, at der sjældent er toldere i Ystad. Så er der en telefon man kan ringe på. Og det er lidt bøvlet. Hvis der er flere hunde med på færgen, så står man der i kø og venter på at skulle snakke svensk.
Før og nu
– Før 1. januar kunne man have sin hund med i bilen uden at give den ormekur. Man skulle bare anmelde transitten via det svenske toldvæsens hjemmeside. Det kunne man gøre hjemmefra, og det var nemt, fortæller hun og tilføjer:
– Nu er det ikke så nemt mere. I dag bliver man sat i udgift, fordi man skal til dyrlægen og have en rabiesvaccinering, og man skal have et dyrepas. Og så skal man nu personligt anmelde sin indrejse i Sverige ved ankomsten.
Umulige krav
Hvis man kommer i bil, kan man stoppe ved Lernacken eller i Ystad og anmelde sin ankomst til det svenske toldvæsen, eventuelt via telefonen.
– Men er man med toget eller bussen, har man et problem. Så kan det jo ikke lade sig gøre – hverken at ringe til en svensk tolder eller stoppe ved broen. Så selv om man gerne vil, så kan det ikke lade sig gøre, hvis man kommer med  bussen eller toget gennem Sverige, siger en forundret Bettine Nordsejl.
Mange generet
I Dansk Kennel Klub på Bornholm er der ofte medlemmer, der rejser over til diverse prøver og stævner, og de er omfattet af de nye regler og skal forholde sig til, hvad svenskerne nu forlanger.
– Så det bliver bøvlet, især hvis man er flere biler, som følges over til et stævne. Så kan der være 10 hunde, der skal anmelde deres ankomst. Det tager tid,  og tiden er nogle gange kneben med de sejltider, vi har, bemærker Bettine Nordsejl.

Fire hunde har Bettine Nordsejl selv. Som formand for Dansk Kennel Klub på Bornholm har hun mange medlemmer, der rejser gennem Sverige med deres hunde, og nu må forholde sig til de nye mere besværlige svenske regler om indførsel af hunde, som også gælder for danskere, der blot skal have deres hund med fra en del af Danmark til en anden (gennem Sverige). Foto:
……….
Svensk krav: Hunde- og katte ejere melder sig ved grænsen
Af Jens Stubkjær

Det svenske landbrugsministerium, Jordbruksverket, forlanger fortsat, at alle rejsende mellem Bornholm og Sjælland, der skal gennem Sverige og har deres hund eller kat med, skal anmelde indrejsen til det svenske toldvæsen.
I øjeblikket skal det – hvis man følger reglerne – foregå ved personlig eller telefonisk henvendelse til toldvæsenet, når man kommer ind i Sverige med sit dyr.
Indtil 1. januar kunne anmeldelsen foretages via det svenske toldvæsens hjemmeside, men den mulighed eksisterer ikke længere.
Instruksen til de danske hunde og kattes ejere på Tullverket.se har man givet overskriften: “Hund eller katt mellan Danmark och Bornholm via Sverige”.
Om selve anmeldelsesproceduren skriver Tullverket.se:
– Anmeldes til Toldvæsenet ved grænsepassage (du vælger rød linje).
– hvis ingen toldembedsmænd er på stedet, skal anmeldelsen foretages på en af følgende måder:
– på nærmeste toldklareringsekspedition.
– via den til formålet opsatte telefon på grænsepassagen.
– ved at ringe på det telefonnummer, som findes opgivet ved grænsepassagen.
………..
Kennel Klub formand: Fjollede regler bør erstattes af transportkorridor

Bettine Nordsejl, formand for Dansk Kennel Klub på Bornholm, mener, at vaccinereglerne giver mening, når det handler om rigtig indførsel af hunde til Sverige. Men efter 1. januar gælder de samme regler for transit af hunde mellem Bornholm og København, som ved indførsel af hunde til Sverige, og det, mener hun, er urimeligt.
– Vaccinereglerne handler om at beskytte hundene, og rabies kan også smitte mennesker, så det bakker jeg op, men hvis hunden bliver i bilen gennem Sverige, er det overkill og fjollet at forlange, at den skal have pas og vaccination.
Transportkorridor
– Vi har jo flere transportkorridorer, så hvorfor kan ikke laves en særaftale for hunde i transit mellem Bornholm og resten af Danmark? Der er lavet en transitaftale om slagtesvin, så det kan lade sig gøre, anfører Bettine Nordsejl.
Hvalpe
En af hendes hunde får snart hvalpe, og der gælder andre regler for dem.
– Hvis de skal sælges til resten af Danmark og gennem Sverige, så skal jeg indhente en særlig tilladelse til, at den må transporteres gennem Sverige. Den skal man søge via en blanket på det svenske Jordbruksverkets hjemmeside, slutter Bettine Nordsejl.
Js
…………

Nye regler for rejse med hund/kat gennem Sverige

Fra 1. januar 2012 skelner de svenske myndighederne ikke længere mellem om man er i transit med en hund/kat mellem Bornholm og Sjælland – eller om man indfører en hund/kat i Sverige ved ferie eller for permanent ophold. Det er samme regler, der gælder.
Reglerne gælder uanset hvilket EU-land man rejser ind i Sverige fra. Og indførslen af dyret skal anmeldes til det svenske toldvæsen ved indrejse.

Hunden/katten skal være ID-mærket.
Hvis mærkningen er foretaget efter 3. juli 2011, skal mærkningen være med chip. Hvis mærkningen er foretaget før 3. juli 2011 kan det være chip eller øre/lyske-tatovering.

Hunden/katten skal have et pas.

Hunden/katten skal være rabiesvaccineret.
Rabiesvaccination kan tidligst gives når hvalpen/killingen er 3 måneder gammel. Rabiesvaccination skal være fortaget mindst 3 uger før indrejse. Hvis dyret var under 1 år ved seneste rabiesvaccination, gælder vaccinen i 1 år. Hvis dyret var over 1 år ved seneste rabiesvaccination, gælder vaccinen i 3 år.

Indførslen af hunden/katten skal anmeldes til toldvæsenet.

Der er ikke længere krav om ormekur og rabiesblodprøve.

Transit

Der er ikke længere specielle regler for at rejse i transit gennem Sverige.
Det betyder, at hunde/katte, som skal rejse til/fra Bornholm gennem Sverige, skal opfylde betingelserne for indrejse i Sverige.
For hvalpe/killinger under 3 måneder kan der søges dispensation hos Jordbruksverket til at rejse igennem Sverige.
Hvalpe/killinger i alderen 3 måneder til 3 måneder og 3 uger kan ikke rejse igennem Sverige!
Kilde: Dansk Kennel Klub Kreds 8 Bornholm , jordbruksverket.se og tullverket.se
…………

Kafka – for hunde og katte

Af Jens Stubkjær

Når Bettine Nordsejl på en god times tid vil køre mellem Bornholmerfærgens broklap i Ystad og Øresundsbroen med sine hunde , skal hun – og alle andre med hund eller kat – leve op til et sæt svenske regler, der gælder for indførsel af hunde og katte i Sverige.
Som formand for Dansk Kennel Klub på Bornholm påpeger hun, at det er både dyrt og generende for hundeejerne, samt fjollet og “overkill”, at reglerne for indførsel af hunde i Sverige skal gælde ved en hurtig transitrejse fra en del af Danmark til en anden.
Desuden tenderer den svensk dikterede pligt for dyreejeren til at melde sig ved grænsepassagen det regelrytteri, der gerne forbindes med den tjekkiske forfatter Franz Kafka.
Bettine Nordsejl påpeger, at for dyreejere, der rejser med bus eller tog, er det for tiden slet ikke muligt at overholde det svenske krav om, at man skal melde sig til toldvæsenet ved passage af grænsen – med mindre man får toget eller bussen til at vente på én i Ystad eller stoppe i Lernacken ved Øresundsbroen, mens man anmelder sit dyrs ankomst til broderlandet til de svenske toldere.
Bornholms Tidende skriver i dag og de kommende dage om denne variant af transit-vanskelighederne, der er forbundet med, at vejen gennem Sverige er udpeget til hovedvejen mellem “Bornholm og Danmark”, som det hedder i teksten  på svenske Tullverkets instruks til de danske hunde- og katteejere, der vil tage kæledyret med gennem Sverige.
……………….

Svensk tolder farer med lempe overfor danske “syndere”:
Man har nok ikke tænkt på, at folk kan tage toget til Ystad
Af Jens Stubkjær

Hvis alting ellers er i orden, ville jeg nok ikke gøre noget.

Hos det svenske toldvæsen får Bornholms Tidende bekræftet, at det kræver mere end almindelig pligtopfyldende adfærd, hvis en dansker, der kommer med bus eller tog og har sin hund/kat med sig gennem Sverige, skal overholde de regler, det svenske landbrugsministerium har konstrueret. Regler der er gældende siden 1. januar.
Også de svenske toldere sættes på prøve, for reglerne er sådan, at tolderne ikke blot kan insistere på, at de bliver overholdt.
Ud over at have en rabiesvaccination og et dyrepas til sin hund eller kat, kræver de svenske myndigheder også, at man anmelder sin ankomst med dyret ved passage af grænsen – personligt til en tolder – eller gennem en telefon, der skulle være på stedet til samme formål.
Umuligt
En praksis, der er besværlig for bilrejsende og nærmest umulig for rejsende med tog og bus, påpegede formanden for Dansk Kennel Klub på Bornholm, Bettine Nordsejl i gårsdagens avis.
Men hvordan mener det svenske toldvæsen, rejsende med hund og kat skal forholde sig, når de krydser grænsen til Sverige?
Bornholms Tidende bliver henvist fra Tullverkets pressetjeneste i Stockholm  gennem adskillige led i systemet –  og havner hos… “Vakthavende befäl i Malmö”, som viser sig at være Roland Hellborg, der snart er 65 og går på pension til sommer.
Han svarer meget imødekommende og venligt på, hvordan det nu er, når en dansker kommer rejsende med hund eller kat på vej til eller fra Bornholm.
– Man skal altid anmelde sig, når man kommer, men vi har ikke altid folk på plads i Ystad,  og så kan man ringe og anmelde sig til den vagthavende tolder.
– Hvad skal man oplyse, når man ringer?
– At man har en hund, og så skal vi have nummeret i hundepasset.
– Det skulle snart blive sådan, at man kan anmelde sin hund via Tullverkets hjemmeside. Er det korrekt?
– Det er ikke på plads endnu. Der står i øjeblikket ikke noget om det på vores hjemmeside. Men jeg ved, det vil blive muligt at gøre det på computeren. Men det er jo ikke noget, som man bare kan knipse med fingeren og så fungerer det.
– I Ystad er der ganske ofte folk i toldekspeditionen, når man kommer i bil med færgen. Jeg vil tro, det er otte ud af ti gange, når færgen kommer ind. Og hvis nogen anmelder, at de har noget at vise frem til tolden er der ingen problemer. Det er, når man stopper nogen, som ikke har sagt noget, at der kan være et lille problem.
Stop bussen
– Hvis man nu har en lille hund eller kat med og rejser med tog eller bus fra København til Ystad for at tage færgen, hvordan skal man så anmelde til toldvæsenet, at man kommer med et dyr?
– Med tog fra København til Ystad…?
– Ja.
– Jo. (Pause). Vi har jo ikke folk på toget normalt. Hvis vi har toldbetjente, som ser en hund, så spørger vi. Men når man kommer til Ystad,  skal man kunne ringe til tolden  og anmelde, at man har en hund med.
– Jeg tror de fleste, der kommer til Ystad med toget, gerne vil nå færgen…?
– Jeg ved ikke hvor meget eller lidt tid der er mellem toget og færge.
– Og hvor er den telefon henne, når man kommer med toget og skal med færgen?
– Ja, der findes så vidt jeg ved ikke en telefon ved stationen i Ystad.
– Så hvad skal folk så gøre, når de kommer med bussen eller toget?
– Kører man med Bornholmerbussen fra København, skal man kunne sige til chaufføren, at han skal standse ved Lernacken, så man kan vise sit hundepas,  hvis der er nogle toldbetjente. Der er næsten altid personale på Lernacken.
Godt spørgsmål
– Så man skal altså bede chaufføren om at standse bussen?
– Ja, hvis man vil være sikker. Som sagt: Der er som regel aldrig nogen problemer med de, der gerne vil, at man skal kontrollere dem. Men jeg ved ikke, om man har tænkt på, at man kan køre med tog fra København til Ystad.
– Det kan man jo ikke få til at stoppe i Lernacken. Hvad gør man så?
– Ja, hvad gør man så. Det er et godt spørgsmål. Det kan jeg ikke svare på. Man kan jo, hvis man har toldvagtens telefonnummer i Malmø, ringe til dem, men det er jo ikke alle, som har det, siger Roland Hellborg, og opsummerer så:
– Jeg har en fornemmelse, at folk er blevet bedre til at have sine dyr vaccineret mod rabies, og de har deres dyrepas, og det er jo det afgørende, at de har det.
– Men det, der giver besvær på selve rejsen, er at skulle anmelde sin ankomst til toldvæsenet. Hvorfor skal man gøre det?
– Jeg ved det ikke. Og jeg tror heller ikke, der nogen andre, der ved det.
Ikke gøre noget
– Hvad ville konsekvensen være for en dansk rejsende med hund eller kat, som har rabiesvaccination og dyrepas, men som ikke anmelder sin ankomst til toldvæsenet. Er det en forbrydelse, og hvad vil der så ske, hvis man bliver stoppet i en kontrol?
– Efter reglerne er det dyreejernes pligt at anmelde det. Men hvis alting ellers er i orden, ville jeg nok ikke gøre noget andet end at sige til vedkommende at de skal anmelde deres ankomst. Der findes mulighed for at gå videre med det, men jeg tror, at den normale toldembedsmand – i hvert fald hernede i Skåne – ikke ville gøre noget ud af det, bemærker Roland Hellborg og tilføjer:
– Det er Jordbruksverket, som er ansvarlig for regler. Vi udfører blot de her kontroller efter opgave fra Jordbruksverket. Det er ikke noget, vi selv har fundet på.
……….

Svenske dyre-regler generer på Hoglebjerg

Hoglebjerg Hundepension har fået vanskeligere ved at få formidlet dyr til nye hjem udenfor Bornholm efter, at svenskerne pr. 1. januar forlanger, at alle hunde og katte skal være vaccineret mod rabies – og at der skal gå tre uger efter vaccinationen, inden de må tages med gennem Sverige fra Ystad til Øresundsbroen.
Det fortæller Lotte Dernie fra Hoglebjerg Hundepension.
– Folk kommer fra hele landet og henter hunde her, men de kan ikke umiddelbart få dem med hjem gennem Sverige. Så de må enten flyve eller tage over Køge, siger Lotte Derrnie, som ærgrer sig over, at det skal være så besværligt.
Js

…………

Svenske regler tæt på at blokere for hvalpe og killinger
Af Jens Stubkjær

Det er blevet tæt på umuligt – eller i heldigste fald særdeles dyrt – lovligt at hente en kattekilling eller hundehvalp fra Bornholm til det øvrige Danmark eller omvendt.
Alle hunde og katte skal i følge de nye regler være rabiesvaccineret, inden de fragtes den korte tur mellem Ystad og Øresundsbroen. Men den vaccination må hunde og katte ikke få, før de er mindst tre måneder gamle. Og så skal der i øvrigt gå tre uger efter vaccinationen, før de må tages igennem broderlandet.
900 SEK
Medmindre altså man indhenter en dispensation fra det svenske landbrugsministerium, Jordbruksverket, til at kunne tage dyret med på den cirka en time lange rejse – uden at det er rabiesvaccineret.
Det er en yderst omstændelig procedure (se box) for at søge – og så koster det 900 SEK at få Jordbruksverket til at behandle ens ansøgning for hver hvalp/killing.
Jordbruksverket skal bruge cirka 15 dage til at vurdere ansøgningen, efter de har modtaget alle papirer – herunder besked om dyrets nye chip-nummer.
Obstruktion
Bettine Nordsejl, formand for Dansk Kennel Klub på Bornholm, finder reglerne  stærkt obstruerende for øens hundeejere og opdrættere, som hermed stort set forhindres i at hente eller/og bringe hundehvalpe til og fra øen den normale rejsevej over Sverige.
En række forhold gør det yderst vanskeligt at efterleve de svenske regler i praksis, som bl.a. kræver hvalpens chip-nummer for at kunne dispensere for rabiesvaccinationen.
– Opdrættere har pligt til at chippe og registre hvalpene senest otte uger gamle, og man kan derfor heller ikke søge dispensationen, før hvalpen er chippet og man ved, hvilket nummer man får, forklarer Bettine Nordsejl og fortsætter:
– Samme problematik gør sig jo gældende, når man vil købe en hvalp ovre og have den med til Bornholm. Da der er en vis sagsbehandlingstid, så skal der søges måske en måned før hvalpene kan flytte hjemmefra. Seriøse opdrættere sørger for at matche hvalpe og købere, så den rigtige hund havner hos den rigtige ejer, og det match kan man først lave i hvalpens 7. leveuge, for at få så sikkert et resultat som muligt.
– Det vil sige man reelt ikke kan søge dispensationen før man ved, hvilken hvalp man får, og så kan man ikke få den som otte uger gamle, når man skal vente på sagsbehandlingen hos svenskerne, påpeger Bettine Nordsejl.
Tager sagen op
Når hvalpen er blevet tre måneder gammel gælder de almindelige nye regler, hvor der skal være gået tre uger efter rabiesvaccination. Den kan tidligst foretages når den er tre måneder. Det vil sige, at hvalpen så ikke kan medbringes på rejsen, før den er tre måneder og tre uger gammel.
– Det er bøvlet og total overkill, bare for at køre 1 time gennem Sverige, siger Bettine Nordsejl, der vil opfodre Dansk Kennel Klub til at følge sagen op og søge at få reglerne lempet, så de bliver mere fornuftige.
……….

Sådan flytter man en hvalp eller killing til/fra Bornholm via Sverige

…kattungen bara kan föras in under en period av 6 dagar, alltså när den är mellan 84 och 90 dagar gammal.

Hvis man ønsker at tage en hundehvalp eller kattekilling med sig gennem Sverige til/fra Bornholm, så fortæller det svenske landbrugsministerium (Jordbruksverket) her, hvordan man gør:

Såhär söker du tillstånd

Vem kan söka?
Det är den som vill ta in djuret som ska ansöka om tillstånd. Det gäller också om djuret köps via en förmedling. Endast en person kan stå på beslutet. Du måste vara minst 15 år för att ansöka.

Vad kostar det?
Avgiften för att ansöka är 900 kr, som du betalar in till Jordbruksverket på bankgiro 5693-2486, märk betalningen 10504 eller “hundvalp/kattunge/illervalp”. Om ansökan ska återkallas av någon anledning ska detta göras av den som sökte, men avgiften återbetalas inte eftersom det är själva handläggningen som kostar.

Vad ska jag skicka in?
Ansökningsblankett och uppfödarintyg (se nedan) finns till höger. Du kan ansöka om fem djur per ansökningsblankett.
Du ska posta eller e-posta följande tre dokument:
1) En ansökningsblankett
På blanketten ska du ange
•    importörens namn, personnummer, adress och underskrift.
•    uppfödarens namn, adress inklusive land, telefonnummer samt eventuell e-postadress och adress till hemsida
•    djurets art, ras, födelsedatum och mikrochip-nummer
2) Ett underskrivet intyg från djurets uppfödare
•    Dokumentet ska intyga attdjuret är fött hos uppfödaren och att det inte haft eller har kunnat ha någon kontakt med vilda djur
•    Djurets chipnummer och födelsedatum måste anges
•    Uppfödaren kan skanna in det påskrivna intyget och e-posta det till dig så du kan bifoga det till din ansökan.
3) Kvitto på att du har betalat handläggningsavgiften

Vart skickar jag ansökan?
Posta till Jordbruksverket, Enheten för sällskapsdjur, SE-551 82 Jönköping,
faxa till 036-19 05 46, eller e-posta till jordbruksverket@jordbruksverket.se

Hur lång tid tar det att få beslutet?
Vi kan inte utfärda något beslut innan alla kompletteringarna inklusive ID-nr har kommit in. När vi har fått in alla uppgifter tar det cirka 15 dagar innan vi kan skicka beslutet. Du bör inte boka din resa förrän du har fått tillståndet. Med tanke på att de flesta valpar inte ID-märks förrän vid 7 veckors ålder bör du alltså räkna med att kunna ha ditt tillstånd klart då valpen är cirka 9?-10 veckor gammal. Kattungar får vanligen inte tas från sin mamma förrän de är 12 veckor gamla, dvs 84 dagar. Observera därför att kattungen bara kan föras in under en period av 6 dagar, alltså när den är mellan 84 och 90 dagar gammal. När katten är mer än 90 dagar gammal räknas den som vuxen. Läs mer om vilka regler som gäller för att ta in vuxna djur på sidan Hundar, katter och illrar.
Kilde: Jordbruksverket

……….

Formand: Bornholmere må leve under svenske regler
Af Jens Stubkjær

– Svenskerne spørger ikke danskerne, om de må ændre deres regler. De gør det bare, og så må bornholmerne og andre der rejser mellem danske landsdele gennem Sverige bare finde sig i det.
Sådan lyder kommentaren fra Bjørn Carlsen, formand for Bornholms Passagerforening. Han har talt med adskillige rejsende og en dyrlæge, som fortæller ham, at mange bliver generet af de nye svenske regler for at bringe sin hund og kat med gennem Sverige fra en del af Danmark til en anden.
– Vi ser det for kæledyrene og med hensyn til vinterdæk. Svenskerne spørger ikke i Danmark. Og man skal selv finde ud af det. Der bliver ingen information sendt ud om det, konstaterer han.
Rejseruter
Bjørn Carlsen ser vanskelighederne for hunde- og katteejerne som yderligere resultater af, at regeringen har valgt at den primære rejsevej til Bornholm skal gå gennem Sverige – og at dette er understreges af, at færge til Køge er nedlagt som natrute.
– Man har analyseret tingene, inden man lukker af for muligheder for at rejse. Det generer os særligt, at man på Christiansborg ikke forstår, at vi lever livet farligt med at tage over Sverige, for mange overholder ikke de transit-restriktioner, som der reelt er. Jeg er sikker på, mange rejser med hund uden at anmelde det, siger Bjørn Carlsen.
– Generelt er det irriterende, at politikerne på Christiansborg ikke vil forstå, vi lever under forskellige svenske regler på mange områder. Det er ikke rimeligt, mener Bjørn Carlsen, som tilføjer, at det nemmeste ville være en form for  transportkorridor, hvor man garanterede, at man ikke stoppede undervejs.
Danmark og Bornholm
Bjørn Carlsen undrer sig i øvrigt over formuleringen i de officielle svenske anvisninger for, hvordan hunde- og katteejere skal forholde sig. Her står, at de gælder ved transport af dyrene “Fra Danmark til Bornholm og Bornholm til Danmark” – en formulering Bjørn Carlsen gerne vil lade stå på skærmen et øjeblik…
– Tænk, hvis vi satte Fyn eller en anden dansk ø ind i sætningen i stedet for Bornholm. Ud over at det er krænkende, viser det ret meget om den opfattelse, svenskerne har om vores transit gennem Sverige, mener Bjørn Carlsen.
Ministeriet
Passagerforeningen har henvendt til den nye minister for Nordisk Samarbejde, Manu Sareen, og hans embedsfolk for at gøre dem opmærksom på de problemer, som de nye svenske regler vedrørende transit af hunde og katte gennem Sverige skaber for danskerne, der skal til eller fra Bornholm med deres dyr.
I den kommende tid vil foreningen forsyne ministeriet med flere oplysninger, så de kan rette henvendelse til den svenske regering om sagen, fortæller Bjørn Carlsen.

Share

Transportkorridor – eneste løsning

Lige så længe bornholmerne har kunnet rejse via Sverige, har det skabt problemer for de svenske toldmyndigheder.
På det seneste har vi oplysninger om, at passagerer i Bornholmebussen bliver taget ud af bussen, fordi de tilsyneladende medbringer narkotiske stoffer i bussen. Der er absolut ikke noget galt i, at man tager enkeltpersoner ud, som ikke overholder loven, når blot bussen med alle de sagesløse passagerer får lov til at fortsætte til Ystad og nå den planlagte færgeafgang.
Tidligere på året holdt de svenske toldmyndigheder busser tilbage, så passagererne ikke nåede den planlagte færgeafgang. Jørgen Andersen fra Bornholmerbussen henvendte sig til de svenske toldmyndigheder og vi henvendte os til daværende minister for nordisk samarbejde, Karen Ellemann.
Det er virkelig glædeligt, at hendes efterfølger, Manu Sareen, har taget sagen op og vil forsøge at få lempet generne for transitrejsende.
Der findes fortsat over 70 transithindringer. Reglerne – ikke mindst på medicinområdet – bliver overtrådt; ellers ville det nærmest være umuligt at rejse via Sverige. Hvem kan f.eks. sige sig fri for at have haft et glas Kodimagnyler med gennem Sverige. Men de står i skrivende stund stadig på listen over den medicin, der skal medbringes pillepas for. Pillepas gælder kun i 30 dage.
Hvor gode hensigterne end måtte være, er det nok umuligt at få fjernet de godt og vel 70 restriktioner. I stedet bør der arbejdes på at få en transportkorridor. Derfor slutter vi også vores brev til ministeren af med følgende:
»Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er, at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til etableres inden for en relativ kort periode.«
Vi véd også, at de 2 folketingsmedlemmer for Bornholm arbejder for samme løsning.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
27. december 2011
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø

Share

Det skal løses

Nu skal vi til Folketingsvalg. Her på Bornholm får vi mulighed for at stemme på over 20 forskellige kandidater. Transportområdet er noget af det vigtigste for Bornholm. Emnet er langt mere omfattende end den samfundsbegrundede færgedrift. Den kan nemlig ikke bruges til ret meget, hvis ikke der er en ordentlig videretransport igennem Sverige. Ligeledes er det også vigtigt, at BAT har en køreplan, som hænger sammen med færgetiderne, og som opfylder de berettigede krav bornholmerne har til kollektiv busdrift.
Godset skal have ordentlige vilkår, men der skal også tages hensyn til, hvornår passagererne gerne vil rejse, og turisterhvervet skal gerne kunne trække flere turister til Bornholm – ikke det modsatte. Bornholm har brug for turisterne og de mange arbejdspladser, som følger med turismen.
Transport med fly er blevet en nødvendig del af det bornholmske transportsystem, og der skal spændes et sikkerhedsnet ud under Bornholm, så staten altid sikrer os flytransport til en rimelig pris.
Der er nok at tage fat på for de 2 folketingsmedlemmer Bornholm har efter Folketingsvalget.
Et meget berettiget krav til de 2 vil være, at vi snart får en transportkorridor gennem Sverige. De mange restriktioner »popper op« igen og igen til stor gene for de rejsende.
På fredag, den 2. september 2011, kl. 18.00, holder vi – sammen med Foreningen Bornholmtunnel – et møde på biblioteket i Rønne, hvor vi har indbudt partiernes folketingskandidater til at komme og svare på borgernes spørgsmål om transport. Mødet afholdes for bornholmerne … ikke for politikerne. Men vi skal stille politikerne til ansvar for, hvad de vil kæmpe for, når/hvis de bliver valgt til Folketinget.
Bornholms Passagerforening
30. august 2011
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
Harbovej 125
3700 Rønne
Share

Brev til miljøministeren om svensk toldkontrol

Bodilsker, den 28. juli 2011

Miljøminister og minister for nordisk samarbejde
Karen Ellemann
Miljøministeriet, Højbro Plads 4
1200 København K
Send via mail: mim@mim.dk

Transithindringer/transportkorridor

Som det er fremgået i de seneste dage af i hvert fald den bornholmske presse, er rejsende især til Bornholm blevet toldkontrolleret i et væsentligt og faktisk meget generende og utilfredsstillende omfang.

Dette vedrører Deres ressortområde som minister for nordisk samarbejde. Den af »Christiansborg« opbyggede rutestruktur af den samfundsmæssigt begrundede færgebetjening af Bornholm, er naturligvis direkte afgørende for at problemet er opstået, idet bornholmerne nu skal gennem fremmedland for at komme fra Bornholm til det øvrige Danmark. Derfor har vi også skrevet et særskilt brev om problemet til transportminister Hans Chr. Schmidt.

Da natfærgen (Rønne/Køge) fra oktober 2010 blev enkeltrettet, blev det nødvendigt at transportere lig over Sverige. Der er desværre fortsat ikke fundet en administrativ anvendelig løsning. Dette hører under indenrigs- og sundhedsministeren, hvorfor vi har sendt Bertel Haarder kopi af dette brev og af brevet til Hans Chr. Schmidt.

Det absolut generende i den øgede toldkontrol ligger i, at f.eks. Bornholmerbussen i flere tilfælde er blevet stoppet ved indkørslen i Sverige (ved Lernacken) og ifølge vognmand Jørgen Andersen i visse tilfælde underlagt en så omfattende kontrol af alle passagerer, at bussen er blevet forsinket i mere end én time. Vi vedlægger den artikel, som Bornholms Tidende skrev 26. juli 2011 om problemet.

Disse toldkontroller har medført, at den afgang med BornholmerFærgen – som bussen er knyttet til – er blevet betydeligt forsinket; dette ikke mindst, når afgangen har været dagens sidste og bussens passagerer derfor ikke har haft mulighed for at komme med en efterfølgende færge samme dag.

I højsæsonen vil der – uanset, hvornår på dagen færgeafgangen ligger – ofte være risiko for, at den efterfølgende afgang i forvejen er enten næsten eller helt udsolgt.

Vognmand Jørgen Andersen har i første omgang klaget til de svenske toldmyndigheder, men det har ikke medført nogen ændringer i omfanget af toldkontrollen.

Vi har henvendt os til BornholmerFærgen (direktør John Steen-Mikkelsen), som har bekræftet at 2 færgeafgange – inden for det seneste par uger – med ca. 700 passagerer på hver afgang, er blevet betydeligt forsinket, fordi Færgen har måttet afvente de passagerer, som efter toldkontrollen er ankommet med den stærkt forsinkede Bornholmerbus til Ystad.

I de seneste 3-5 år har de svenske toldmyndigheders kontrol haft et rimeligt og nogenlunde acceptabelt niveau. Men vi skal ikke lægge skjul på, at vi nu er temmelig nervøse for, at bornholmerne igen skal besværes med de over 70 restriktioner, som findes ved indrejse til Sverige.

Hverken de mange restriktioner eller de aktuelle toldkontroller er tilfredsstillende for det bornholmske samfund at skulle leve med, når vi blot skal rejse til landets hovedstad. Ingen andre danskere er underlagt tilsvarende kontroller for at rejse fra deres hjemegn til landets hovedstad.

De to bornholmske folketingsmedlemmer, Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen, har tidligere både foreslået og arbejdet for oprettelsen af en transportkorridor igennem Sverige for rejsende til og fra Bornholm.

Problemet er absolut ikke nyt, men er klart blevet mere intensivt (og ikke til at slippe uden om), fordi muligheden for at rejse som passager direkte mellem Bornholm og Østsjælland/København stort set ikke længere er et eksisterende alternativ.

Der er gennem de seneste 10-11 år holdt adskillige møder på ministerniveau med de svenske myndigheder for at løse problemet. Ifølge Skatteministeriets hjemmeside, står der bl.a.

»Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2005. Det har været centralt for det danske formandskab at fremskynde arbejdet med fjernelse af grænsehindringer … Denne opmærksomhed mundede i formandskabsperioden ud i konkrete resultater vedrørende medbringelse af kæledyr i transit mellem Sjælland og Bornholm via Sverige …

Et område, der har været særligt i fokus, er transitproblemer til og fra Bornholm via Sydsverige. Siden den 15. juni 2005 har det været muligt for transitrejsende at medbringe kæledyr til og fra Bornholm, uanset om de rejser med bil, bus eller tog. Spørgsmålet vedr. medbringelse af jagt og konkurrencevåben i transit til og fra Bornholm kræver en svensk lovændring, som vil afskaffe kravet om transittilladelse. Denne trådte i kraft 1. juli 2006. Desuden er det blevet besluttet at lave et fælles nordisk »pillepas«, som bl.a. vil lette transitrejsendes mulighed for at transportere medicin med euforiserende stoffer. Ordningen blev igangsat den 1. juni 2006.«

Forhenværende statsminister Poul Schlüter var udpeget som særlig repræsentant for den danske regering. Hans arbejde bestod i at belyse og arbejde for fjernelse af grænsehindringer i Norden. I december 2005 trak Poul Schlüter sig tilbage fra denne post. I den forbindelse udtalte han:

»at hans tre år lange arbejde med grænsehindringer har foregået meget tilfredsstillende. Der er dog stadig ting at tage fat på, før alle grænsebarrierer i Norden er væk, hvorfor indsatsen fortsætter som et prioriteret arbejdsområde i 2006 under norsk formandskab.«

Bornholmerne har imidlertid noget vanskeligt ved at se, at »arbejdet med fjernelse af grænsehindringer« har bevæget sig særlig meget i en for bornholmerne positiv retning. Lad os f.eks. se på, at størstedelen af bornholmerne skal medbringe et »pillepas«, når de skal rejse til den øvrige del af Danmark. Hvis man f.eks. medbringer »Codimagnyl ”DAK”, filmovertrukne tabletter, 500 + 9,6 mg.«, skal man medbringe et »pillepas« udarbejdet af apoteket. Dette er absolut ikke uden besvær, og et »pillepas« har kun en varighed på 30 dage. Så den bornholmer, der rejser hver anden måned – og medbringer »medicin, som indeholder stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet«, er altså nødt til at gå på apoteket 6 gange om året for at få udstedt et »pillepas«, hvis personen vel at mærke vil rejse lovligt. Den »regulering«, som blev foretaget vedrørende »pillepasset« den 1. juni 2006, har ikke betydet nogen lettelse for bornholmerne.

Vi anser det for formålsløst, at der igen skal ansættes en særlig repræsentant eller nedsættes et udvalg, for at få »reguleret« lidt på nogle af de godt 70 transithindringer.

Vi skal kunne rejse mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige uden at blive udsat for toldkontrol eller andre kontroller.

BornholmerFærgen skal ikke udsættes for forsinkelser (som går ud over 700 øvrige passagerer) på grund af svensk toldkontrol, som her og nu fremstår som værende ret emsig.

Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er, at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til etableres inden for en relativ kort periode.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen

Bilag:

Share

Brev til transportministeren om svensk toldkontrol

Bodilsker, den 28. juli 2011

Transportminister Hans Christian Schmidt
Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Transithindringer/transportkorridor

Som det er fremgået i de seneste dage af i hvert fald den bornholmske presse, er rejsende især til Bornholm blevet toldkontrolleret i et væsentligt og faktisk meget generende og utilfredsstillende omfang.

Vi er naturligvis bekendt med, at dette kun indirekte hører under Deres ressortområde, men direkte vedrører ministeren for nordisk samarbejdes ressortområde. Vi har derfor også skrevet et særskilt brev til Karen Ellemann.

Da natfærgen (Rønne/Køge) fra oktober 2010 blev enkeltrettet, blev det nødvendigt at transportere lig over Sverige. Der er desværre fortsat ikke fundet en administrativ anvendelig løsning. Dette hører under indenrigs- og sundhedsministeren, hvorfor vi har sendt Bertel Haarder kopi af dette brev og brevet til Karen Ellemann.

Det absolut generende i den øgede toldkontrol ligger i, at f.eks. Bornholmerbussen i flere tilfælde er blevet stoppet ved indkørslen i Sverige (ved Lernacken) og ifølge vognmand Jørgen Andersen i visse tilfælde underlagt en så omfattende kontrol af alle passagerer, at bussen er blevet forsinket i mere end én time. Vi vedlægger den artikel, som Bornholms Tidende skrev 26. juli 2011 om problemet.

Disse toldkontroller har medført, at den afgang med BornholmerFærgen – som bussen er knyttet til – er blevet betydeligt forsinket; dette ikke mindst, når afgangen har været dagens sidste og bussens passagerer derfor ikke har haft mulighed for at komme med en efterfølgende færge samme dag.

I højsæsonen vil der – uanset, hvornår på dagen færgeafgangen ligger – ofte være risiko for, at den efterfølgende afgang i forvejen er enten næsten eller helt udsolgt.

Vognmand Jørgen Andersen har i første omgang klaget til de svenske toldmyndigheder, men det har ikke medført nogen ændringer i omfanget af toldkontrollen.

Vi har henvendt os til BornholmerFærgen (direktør John Steen-Mikkelsen), som har bekræftet at 2 færgeafgange – inden for det seneste par uger – med ca. 700 passagerer på hver afgang, er blevet betydeligt forsinket, fordi Færgen har måttet afvente de passagerer, som efter toldkontrollen er ankommet med den stærkt forsinkede Bornholmerbus til Ystad.

I de seneste 3-5 år har de svenske toldmyndigheders kontrol haft et rimeligt og nogenlunde acceptabelt niveau. Men vi skal ikke lægge skjul på, at vi nu er temmelig nervøse for, at bornholmerne igen skal besværes med de over 70 restriktioner, som findes ved indrejse til Sverige.

 

Hverken de mange restriktioner eller de aktuelle toldkontroller er tilfredsstillende for det bornholmske samfund at skulle leve med, når vi blot skal rejse til landets hovedstad. Ingen andre danskere er underlagt tilsvarende kontroller for at rejse fra deres hjemegn til landets hovedstad.

 

De to bornholmske folketingsmedlemmer, Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen, har tidligere både foreslået og arbejdet for oprettelsen af en transportkorridor igennem Sverige for rejsende til og fra Bornholm.

 

Problemet er absolut ikke nyt, men er klart blevet mere intensivt (og ikke til at slippe uden om), fordi muligheden for at rejse som passager direkte mellem Bornholm og Østsjælland/København stort set ikke længere er et eksisterende alternativ.

Der er gennem de seneste 10-11 år holdt adskillige møder på ministerniveau med de svenske myndigheder for at løse problemet. Ifølge Skatteministeriets hjemmeside, står der bl.a.

»Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2005. Det har været centralt for det danske formandskab at fremskynde arbejdet med fjernelse af grænsehindringer … Denne opmærksomhed mundede i formandskabsperioden ud i konkrete resultater vedrørende medbringelse af kæledyr i transit mellem Sjælland og Bornholm via Sverige …

Et område, der har været særligt i fokus, er transitproblemer til og fra Bornholm via Sydsverige. Siden den 15. juni 2005 har det været muligt for transitrejsende at medbringe kæledyr til og fra Bornholm, uanset om de rejser med bil, bus eller tog. Spørgsmålet vedr. medbringelse af jagt og konkurrencevåben i transit til og fra Bornholm kræver en svensk lovændring, som vil afskaffe kravet om transittilladelse. Denne trådte i kraft 1. juli 2006. Desuden er det blevet besluttet at lave et fælles nordisk »pillepas«, som bl.a. vil lette transitrejsendes mulighed for at transportere medicin med euforiserende stoffer. Ordningen blev igangsat den 1. juni 2006.«

Forhenværende statsminister Poul Schlüter var udpeget som særlig repræsentant for den danske regering. Hans arbejde bestod i at belyse og arbejde for fjernelse af grænsehindringer i Norden. I december 2005 trak Poul Schlüter sig tilbage fra denne post. I den forbindelse udtalte han:

»at hans tre år lange arbejde med grænsehindringer har foregået meget tilfredsstillende. Der er dog stadig ting at tage fat på, før alle grænsebarrierer i Norden er væk, hvorfor indsatsen fortsætter som et prioriteret arbejdsområde i 2006 under norsk formandskab.

Bornholmerne har imidlertid noget vanskeligt ved at se, at »arbejdet med fjernelse af grænsehindringer« har bevæget sig særlig meget i en for bornholmerne positiv retning. Lad os f.eks. se på, at størstedelen af bornholmerne skal medbringe et »pillepas«, når de skal rejse til den øvrige del af Danmark. Hvis man f.eks. medbringer »Codimagnyl ”DAK”, filmovertrukne tabletter, 500 + 9,6 mg.«, skal man medbringe et »pillepas« udarbejdet af apoteket. Dette er absolut ikke uden besvær, og et »pillepas« har kun en varighed på 30 dage. Så den bornholmer, der rejser hver anden måned – og medbringer »medicin, som indeholder stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet«, er altså nødt til at gå på apoteket 6 gange om året for at få udstedt et »pillepas«, hvis personen vel at mærke vil rejse lovligt. Den »regulering«, som blev foretaget vedrørende »pillepasset« den 1. juni 2006, har ikke betydet nogen lettelse for bornholmerne.

 

Vi anser det for formålsløst, at der igen skal ansættes en særlig repræsentant eller nedsættes et udvalg, for at få »reguleret« lidt på nogle af de godt 70 transithindringer.

Vi skal kunne rejse mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige uden at blive udsat for toldkontrol eller andre kontroller.

BornholmerFærgen skal ikke udsættes for forsinkelser (som går ud over 700 øvrige passagerer) på grund af svensk toldkontrol, som her og nu fremstår som værende ret emsig.

Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til i det omfang, De har mulighed for dette.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen

Bilag:

Share

Vinterdæk – ellers bøde

Vi har tidligere skrevet om vinterdæk ved kørsel i Sverige. Vi har brugt ret megen tid på sætte os ind i reglerne, fordi Vejdirektoratets hjemmeside kan læses, som om det kun er i perioden 1. december til 31. marts, at der skal benyttes vinterdæk.
Det glæder os nu at konstatere, at BornholmerFærgen på sin hjemmeside bl.a. skriver:
Vinterdækkene skal desuden have et dækmønster på min. 3 mm, og det er det svenske politi, der afgør, om vejens beskaffenhed kræver vinterdæk. Også selvom perioden ligger udenfor 1. december – 31. marts.
 
Da sneen allerede for over en måned siden faldt livligt i Sverige, blev en bornholmsk bil stoppet i Blekinge på vej til færgen. Den var blevet overrasket af vejret og havde ikke vinterdæk/dæk med tilstrækkelig dækmønster til vinterkørsel – og føreren fik klar besked.
Derfor er det fortsat vores anbefaling, at alle bornholmere, der skal køre i Sverige/gennem Sverige, husker at få vinterdæk på hjemmefra (uanset tidspunkt på vinterhalvåret) for, som Vejdirektoratet også skriver:
»Er der sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vejbanen, skal vinterdæk benyttes. En dybde i dækmønstret på min. 3 mm gælder for personbiler.«
Bornholms Passagerforening
15. november 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Husk vinterdæk

I 2009 blev der indført nye regler for obligatorisk brug af vinterdæk i Sverige.

Vi er absolut ikke imod de svenske regler (de er alt andet lige ganske fornuftige), men vi er imod, at der gælder andre regler for bornholmerne, når de skal rejse til landets hovedstad end for øvrige danskere. Det har vi skrevet til landets statsminister om sidste år, da det vedrører »rigets forhold«. Men som den første statsminister i foreningens over 25-årige historie, har han – trods rykkere – ikke fundet tid til at svare.
Vejdirektoratet har på deres hjemmeside følgende skema:
Pigdæk
Tilladt 01.10-15.04 eller hvis vejene er dækket af sne og is, og da kun på betingel-se af, at de ikke ødelægger vejbelægningen.
  • Pigdæk skal monteres på alle hjul
Vinterdæk
Nye regler fra 1. december 2009:
Obligatorisk mellem 01.12 og 31.03, hvis der er vinterforhold på vejene. Er der sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vej-banen, skal vinterdæk benyttes. En dybde i dækmønstret på min. 3 mm gælder for personbiler
Snekæder
Kan benyttes under forudsætning af, at de ikke ødelægger vejene
Et er, at det er obligatorisk i perioden 1/12 til 31/3, men også uden for denne periode er det påkrævet i alle tilfælde, når
»der er sne, is, slud eller frost på hele eller dele af vejbanen, så skal vinterdæk benyttes.«
Da sneen allerede for et par uger siden faldt livligt i Sverige, er der god grund til allerede nu at få vinterdækkene på bilen, hvis man skal fra/til Bornholm via Sverige.
Bornholms Passagerforening
27. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share