Det kræver en helhedsløsning

For et par uger siden udsendte Transportministeriet en såkaldt »Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm«.

I forordet anfører ministeren bl.a.:

» … på en række punkter er udfordringerne unikke for Bornholm på grund af øens geografiske placering. Bornholm er Danmarks største ikkebrofaste ø, og al transport til og fra øen foregår derfor til vands eller i luften. Det skaber udfordringer for de lokale virksomheder i forhold til transport af varer til og fra øen samt i forhold til at tiltrække og fastholde arbejdskraften.«

Vi har tidligere gjort opmærksom på, at »Analysen« stort set kun omfatter godserhvervets vilkår.

Det ville være i orden, hvis overskriften signalerede indholdet, men overskriften er ganske enkelt »vildledende varebetegnelse«.

I går – 26. februar 2012 – giver borgmester Winni Grosbøll ifølge DR Bornholm udtryk for; at

»billige flybilletter med statsstøtte i ryggen er en oplagt måde at gøre øen mere attraktiv på.

Ikke mindst for pendlere er billig flytransport en stor gevinst.

Derfor fortsætter de lokale politikeres deres arbejde med at overbevise regering og folketing om, at staten skal give tilskud til bornholmske flyveture til og fra København.

– Vi giver ikke op, selv om flybilletstøtten er udeladt i den nye rapport fra Transportministeriet om øens trafikudfordringer.«

Det er glædeligt, at borgmesteren kæmper for »tilskud til bornholmske flyveture til og fra København«, hvilket jo vil indebære, at staten må spænde et sikkerhedsnet ud under beflyvningen af Bornholm, som vi meget længe har kæmpet for og gjort Christiansborg opmærksom på nødvendigheden af. Uden et sådant sikkerhedsnet, kan Bornholm pludselig stå uden flybetjening, hvis ingen kommercielle selskaber kan få økonomien til at hænge sammen, og derfor lukker.

Men vi har aldrig nogensinde fået analyseret, hvordan en samlet transportbetjening af Bornholm bør være »strikket sammen«. Der har ofte været utryghed om, hvorvidt flyselskaberne ville fortsætte med at betjene Bornholm … og flere selskaber har forsøgt at få en rute til at være rentabel.

De seneste 10-12 år har færgebetjeningen været sammensat af kludetæppeløsninger. Siden udliciteringen i 2005 er det gået helt galt.

Destinationernes betydning og sejlplanens sammensætning er heller ikke undersøgt i forhold til behov og/eller problemer, f.eks. transithindringerne gennem Sverige.

Kontrakten er sammensat med adskillige afgange, som stort set sejles uden hverken gods, biler eller passagerer i øvrigt. Hvordan kan vi acceptere, at der bruges skattekroner til den slags kontrakt-vanvid?

Det er vist efterhånden alle interessenter i det bornholmske samfund, som er enige i, at en kontrakt om færgesejladsen, som er så ufleksibel i alle henseender, ikke er ønskværdigt fra 2017.

Den nuværende transportløsning er et kludetæppe af flere forskellige grunde, men én af grundene er i hvert fald, at det aldrig har været analyseret, hvad behovet konkret er. Dernæst har økonomien her og nu altid vejet betydeligt tungere end en langsigtet, fremsynet og i længden billigere løsning.

Alle de transportformer, som i dag indgår i løsningen af transporten til og fra Bornholm samt på Bornholm, skal tænkes ind og analyseres i en sammenhængende transportløsning. En sådan undersøgelse/analyse er en grundforudsætning for at opnå et transportsystem, som kan opfylde alle parters behov. Det nytter ikke noget at tale om statsstøtte til fly, hvis det så f.eks. får negative konsekvenser for færgedriften. Det nytter ikke noget at tale om, at staten skal overtage færgedriften, hvis det så får negative konsekvenser for flytransporten.

Og Ystad er og bliver ikke vores endestation. Derfor skal forbindelsen mellem Ystad og København også indgå i en samlet transportløsning, ligesom busdriften på øen skal være en naturlig del af ankomster og afgange fra såvel havn som lufthavn.

Uden en samlet analyse/løsning fortsætter vi blot med at sy flere lapper på kludetæppet.

Bjørn Carlsen
27/2 2012
Bornholms Passagerforening
b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Afskedsbrev til fhv. transportminister Hans Christian Schmidt

Bodilsker, den 7. oktober 2011
Fhv. transportminister Hans Christian Schmidt
Folketinget Christiansborg
1240 København K
Fremsendes ved mail: hans.schmidt@ft.dk
Tak for godt samarbejde
Kære Hans Christian Schmidt
Den 23. februar 2010 fik Danmark en ny transportminister. Den femte i løbet af knap to et halvt år. I den forbindelse skrev vi et indlæg i Bornholms Tidende, hvori vi bl.a. skrev:
»Skiftedag i Transportministeriet … igen!
De holder kun i kort tid; altså transportministrene. Siden Systemskiftet i 1901 har vi haft 58 forskellige ministernavne på den post. Med et gennemsnit på mindre end 2 år, har kun de færreste af transportministrene gennem tiderne kunnet nå at sætte sig fuldstændig ind i det faktisk ret store stofområde, som ministeriet omfatter. Dette kan ikke undgå at medføre, at embedsmændene i Transportministeriet har fået en større magt end i så mange andre ministerier. Det er uanset, hvilken politisk farve regeringen så i øvrigt har haft.«
Hvis vi havde kunnet se knap 20 måneder frem i tiden, ville vi ikke have skrevet sådan. Vi har nemlig i den periode, hvor du har været minister, oplevet en stor indlevelse i de transportforhold og øvrige forhold, som er vilkår for det bornholmske samfund.
Vi har ved møder alene med dig som minister og i flere andre sammenhænge mødt en minister, som var imødekommende over for vores ønsker og forslag. Vi har også mødt en minister, som både skriftligt og mundtligt, har værdsat vores arbejde ved bl.a. at give udtryk for, at vi har undersøgt sagerne meget grundigt, før vi har stillet spørgsmål til ministeren.
Vi har også oplevet, at du har sat handling bag nogle af vores forslag, bl.a. en samfundssikring af flytransport til og fra Bornholm. Desværre ligger forslaget endnu kun i en opstartfase, men vi vil – sammen med flere andre forslag – arbejde videre med forslaget over for den nye transportminister.
Vi er en upolitisk interesseorganisation, der skal kunne samarbejde med de til enhver tid siddende transportministre uanset partifarve. Men det er altid befordrende, når den enkelte minister samarbejder på ligeværdigt grundlag med relevante interesseorganisationer. Sådan har vi oplevet samarbejdet i din tid som transportminister.
Tak for samarbejdet, Hans Christian Schmidt, og de bedste ønsker for fremtiden.
De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Share

Velkomstbrev til transportminister Henrik Dam Kristensen

Bodilsker, den 7. oktober 2011
Transportminister Henrik Dam Kristensen
Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K
Fremsendes via mail: trm@trm.dk
Velkommen til arbejdet
 
Kære Henrik Dam Kristensen
Først og fremmest vil vi ønske dig tillykke med udnævnelsen til transportminister. Samtidig vil vi udtrykke ønsket og håbet om et godt samarbejde i din tid som transportminister.
I Bornholms Passagerforenings godt 26-årige historie har vi mødt adskillige transportministre, og da vi den 23. februar 2010 fik den femte transportminister i løbet af knap to et halvt år, havde vi et indlæg i Bornholms Tidende, hvori vi bl.a. skrev:
»Skiftedag i Transportministeriet … igen!
De holder kun i kort tid; altså transportministrene. Siden Systemskiftet i 1901 har vi haft 58 forskellige ministernavne på den post. Med et gennemsnit på mindre end 2 år, har kun de færreste af transportministrene gennem tiderne kunnet nå at sætte sig fuldstændig ind i det faktisk ret store stofområde, som ministeriet omfatter. Dette kan ikke undgå at medføre, at embedsmændene i Transportministeriet har fået en større magt end i så mange andre ministerier. Det er uanset, hvilken politisk farve regeringen så i øvrigt har haft.«
Den nu forhenværende transportminister, Hans Christian Schmidt, blev for os en undtagelse i forhold til vores indlæg. Når vi ser på dit cv, og det kendskab vi har til dit tidligere arbejde, tror og håber vi også, at du vil blive en undtagelse for os i forhold til det skrevne.
Vi er en upolitisk interesseorganisation, vel nok Bornholms største, der skal kunne samarbejde med de til enhver tid siddende transportministre uanset partifarve. Men det er altid befordrende, når den enkelte minister samarbejder på ligeværdigt grundlag med relevante interesseorganisationer, og forstår den pågældende interesseorganisations udspring af og iblandt »græsrødderne«.
De bornholmske transportforhold er naturligvis først og fremmest præget af, at vi bor på en ø langt ude i Østersøen med kort afstand til Sverige. Alene dét, at vi skal rejse gennem et andet land, skaber ofte betydelige problemer. Derfor ønsker vi oprettet en transportkorridor gennem Sverige. Det er glædeligt, at de 2 bornholmske folketingsmedlemmer – Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen – også arbejder for oprettelsen af en sådan korridor.
En transportmæssig ligestilling med det øvrige land ligger os også stærkt på sinde. Det er ganske enkelt urimeligt, at en bornholmsk familie skal betale næsten 3,5 gange så meget for at komme til Hovedstaden som en familie fra Odense (vest) skal betale. Afstand og øvrige forhold mellem de 2 steder er ret sammenlignelige.
Men ligestilling omfatter ikke kun f.eks. en transportkorridor og nedsættelse af billetprisen. For flere år siden foreslog vi, at bornholmerne fik en ombudsmand for den samlede transport til og fra samt på Bornholm. Det er der behov for. Nu har DSB fået en sådan ombudsmand, så det vil også være på tide, at Bornholm får en sådan af ministeren, Folketinget, Kontaktrådet eller andre uafhængig klageinstans.
På Bornholm skal alle interessefællesskaber enes om samme transport. De tre hovedinteresser er fragterhvervet, turismen og passagerer (inkl. pendlere). Hertil kommer adskillige andre interessefællesskaber, f.eks. sporten. Den 10. oktober 2010 blev natruten fra Rønne til Køge ændret til en eftermiddagsrute. Det har medført at fragterhvervet også skal sende en del gods via Sverige, og desværre på tidspunkter, som ikke harmonerer med det rejsemønster, som passer passagerer og turisterhvervet. Det har skabt en sejlplan for 2012, som vi ikke kan acceptere. Den eneste effektfulde løsning er – som vi ser det – at der indsættes en afgang med konventionel færge, som fragterhvervet ene og alene bestemmer afgangstidspunkt fra Rønne på.
Vi foreslog for et par år siden, at der indføres en samfundssikring af flytransport til og fra Bornholm, da muligheden for flytransport er altafgørende for Bornholm. Dette forslag var den tidligere minister – i form af forskellige modeller – godt i gang med at præsentere Trafikudvalget for, og vi håber, at du vil fortsætte dette arbejde.
Vi – inkl. vores separate Pendlergruppe – glæder os til samarbejdet om de temmelig mange opgaver, som vi varetager på bornholmernes vegne, og som ofte kræver kontakt til og med Folketinget og dit ministerium.
Endnu engang tillykke med udnævnelsen og velkommen til samarbejdet med Bornholms Passagerforening.
Med venlig hilsen
Bjørn Carlsen
Formand
Share

Glædelig og positiv udtalelse

Ifølge vedtægterne skal Bornholms Passagerforening arbejde for at »fremme en rimelig takst- og passagerpolitik, som ikke stiller kunderne ringere end passagerer i det øvrige land.«
Ifølge DR Bornholm har transportminister Hans Christian Schmidt i dag i forbindelse med flytransport udtalt:
»Det gælder jo ikke om, at bornholmerne får fordele. De kommer bare på vej op til at have de samme fordele, som alle andre har.«
Det er en helt usædvanlig, glædelig og positiv udtalelse, der giver håb for fremtiden om, at Bornholm transportmæssigt bliver ligestillet med det øvrige Danmark.
Bornholms Passagerforening
25. august 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Brev til miljøministeren om svensk toldkontrol

Bodilsker, den 28. juli 2011

Miljøminister og minister for nordisk samarbejde
Karen Ellemann
Miljøministeriet, Højbro Plads 4
1200 København K
Send via mail: mim@mim.dk

Transithindringer/transportkorridor

Som det er fremgået i de seneste dage af i hvert fald den bornholmske presse, er rejsende især til Bornholm blevet toldkontrolleret i et væsentligt og faktisk meget generende og utilfredsstillende omfang.

Dette vedrører Deres ressortområde som minister for nordisk samarbejde. Den af »Christiansborg« opbyggede rutestruktur af den samfundsmæssigt begrundede færgebetjening af Bornholm, er naturligvis direkte afgørende for at problemet er opstået, idet bornholmerne nu skal gennem fremmedland for at komme fra Bornholm til det øvrige Danmark. Derfor har vi også skrevet et særskilt brev om problemet til transportminister Hans Chr. Schmidt.

Da natfærgen (Rønne/Køge) fra oktober 2010 blev enkeltrettet, blev det nødvendigt at transportere lig over Sverige. Der er desværre fortsat ikke fundet en administrativ anvendelig løsning. Dette hører under indenrigs- og sundhedsministeren, hvorfor vi har sendt Bertel Haarder kopi af dette brev og af brevet til Hans Chr. Schmidt.

Det absolut generende i den øgede toldkontrol ligger i, at f.eks. Bornholmerbussen i flere tilfælde er blevet stoppet ved indkørslen i Sverige (ved Lernacken) og ifølge vognmand Jørgen Andersen i visse tilfælde underlagt en så omfattende kontrol af alle passagerer, at bussen er blevet forsinket i mere end én time. Vi vedlægger den artikel, som Bornholms Tidende skrev 26. juli 2011 om problemet.

Disse toldkontroller har medført, at den afgang med BornholmerFærgen – som bussen er knyttet til – er blevet betydeligt forsinket; dette ikke mindst, når afgangen har været dagens sidste og bussens passagerer derfor ikke har haft mulighed for at komme med en efterfølgende færge samme dag.

I højsæsonen vil der – uanset, hvornår på dagen færgeafgangen ligger – ofte være risiko for, at den efterfølgende afgang i forvejen er enten næsten eller helt udsolgt.

Vognmand Jørgen Andersen har i første omgang klaget til de svenske toldmyndigheder, men det har ikke medført nogen ændringer i omfanget af toldkontrollen.

Vi har henvendt os til BornholmerFærgen (direktør John Steen-Mikkelsen), som har bekræftet at 2 færgeafgange – inden for det seneste par uger – med ca. 700 passagerer på hver afgang, er blevet betydeligt forsinket, fordi Færgen har måttet afvente de passagerer, som efter toldkontrollen er ankommet med den stærkt forsinkede Bornholmerbus til Ystad.

I de seneste 3-5 år har de svenske toldmyndigheders kontrol haft et rimeligt og nogenlunde acceptabelt niveau. Men vi skal ikke lægge skjul på, at vi nu er temmelig nervøse for, at bornholmerne igen skal besværes med de over 70 restriktioner, som findes ved indrejse til Sverige.

Hverken de mange restriktioner eller de aktuelle toldkontroller er tilfredsstillende for det bornholmske samfund at skulle leve med, når vi blot skal rejse til landets hovedstad. Ingen andre danskere er underlagt tilsvarende kontroller for at rejse fra deres hjemegn til landets hovedstad.

De to bornholmske folketingsmedlemmer, Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen, har tidligere både foreslået og arbejdet for oprettelsen af en transportkorridor igennem Sverige for rejsende til og fra Bornholm.

Problemet er absolut ikke nyt, men er klart blevet mere intensivt (og ikke til at slippe uden om), fordi muligheden for at rejse som passager direkte mellem Bornholm og Østsjælland/København stort set ikke længere er et eksisterende alternativ.

Der er gennem de seneste 10-11 år holdt adskillige møder på ministerniveau med de svenske myndigheder for at løse problemet. Ifølge Skatteministeriets hjemmeside, står der bl.a.

»Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2005. Det har været centralt for det danske formandskab at fremskynde arbejdet med fjernelse af grænsehindringer … Denne opmærksomhed mundede i formandskabsperioden ud i konkrete resultater vedrørende medbringelse af kæledyr i transit mellem Sjælland og Bornholm via Sverige …

Et område, der har været særligt i fokus, er transitproblemer til og fra Bornholm via Sydsverige. Siden den 15. juni 2005 har det været muligt for transitrejsende at medbringe kæledyr til og fra Bornholm, uanset om de rejser med bil, bus eller tog. Spørgsmålet vedr. medbringelse af jagt og konkurrencevåben i transit til og fra Bornholm kræver en svensk lovændring, som vil afskaffe kravet om transittilladelse. Denne trådte i kraft 1. juli 2006. Desuden er det blevet besluttet at lave et fælles nordisk »pillepas«, som bl.a. vil lette transitrejsendes mulighed for at transportere medicin med euforiserende stoffer. Ordningen blev igangsat den 1. juni 2006.«

Forhenværende statsminister Poul Schlüter var udpeget som særlig repræsentant for den danske regering. Hans arbejde bestod i at belyse og arbejde for fjernelse af grænsehindringer i Norden. I december 2005 trak Poul Schlüter sig tilbage fra denne post. I den forbindelse udtalte han:

»at hans tre år lange arbejde med grænsehindringer har foregået meget tilfredsstillende. Der er dog stadig ting at tage fat på, før alle grænsebarrierer i Norden er væk, hvorfor indsatsen fortsætter som et prioriteret arbejdsområde i 2006 under norsk formandskab.«

Bornholmerne har imidlertid noget vanskeligt ved at se, at »arbejdet med fjernelse af grænsehindringer« har bevæget sig særlig meget i en for bornholmerne positiv retning. Lad os f.eks. se på, at størstedelen af bornholmerne skal medbringe et »pillepas«, når de skal rejse til den øvrige del af Danmark. Hvis man f.eks. medbringer »Codimagnyl ”DAK”, filmovertrukne tabletter, 500 + 9,6 mg.«, skal man medbringe et »pillepas« udarbejdet af apoteket. Dette er absolut ikke uden besvær, og et »pillepas« har kun en varighed på 30 dage. Så den bornholmer, der rejser hver anden måned – og medbringer »medicin, som indeholder stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet«, er altså nødt til at gå på apoteket 6 gange om året for at få udstedt et »pillepas«, hvis personen vel at mærke vil rejse lovligt. Den »regulering«, som blev foretaget vedrørende »pillepasset« den 1. juni 2006, har ikke betydet nogen lettelse for bornholmerne.

Vi anser det for formålsløst, at der igen skal ansættes en særlig repræsentant eller nedsættes et udvalg, for at få »reguleret« lidt på nogle af de godt 70 transithindringer.

Vi skal kunne rejse mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige uden at blive udsat for toldkontrol eller andre kontroller.

BornholmerFærgen skal ikke udsættes for forsinkelser (som går ud over 700 øvrige passagerer) på grund af svensk toldkontrol, som her og nu fremstår som værende ret emsig.

Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er, at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til etableres inden for en relativ kort periode.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen

Bilag:

Share

Brev til transportministeren om svensk toldkontrol

Bodilsker, den 28. juli 2011

Transportminister Hans Christian Schmidt
Transportministeriet
Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Transithindringer/transportkorridor

Som det er fremgået i de seneste dage af i hvert fald den bornholmske presse, er rejsende især til Bornholm blevet toldkontrolleret i et væsentligt og faktisk meget generende og utilfredsstillende omfang.

Vi er naturligvis bekendt med, at dette kun indirekte hører under Deres ressortområde, men direkte vedrører ministeren for nordisk samarbejdes ressortområde. Vi har derfor også skrevet et særskilt brev til Karen Ellemann.

Da natfærgen (Rønne/Køge) fra oktober 2010 blev enkeltrettet, blev det nødvendigt at transportere lig over Sverige. Der er desværre fortsat ikke fundet en administrativ anvendelig løsning. Dette hører under indenrigs- og sundhedsministeren, hvorfor vi har sendt Bertel Haarder kopi af dette brev og brevet til Karen Ellemann.

Det absolut generende i den øgede toldkontrol ligger i, at f.eks. Bornholmerbussen i flere tilfælde er blevet stoppet ved indkørslen i Sverige (ved Lernacken) og ifølge vognmand Jørgen Andersen i visse tilfælde underlagt en så omfattende kontrol af alle passagerer, at bussen er blevet forsinket i mere end én time. Vi vedlægger den artikel, som Bornholms Tidende skrev 26. juli 2011 om problemet.

Disse toldkontroller har medført, at den afgang med BornholmerFærgen – som bussen er knyttet til – er blevet betydeligt forsinket; dette ikke mindst, når afgangen har været dagens sidste og bussens passagerer derfor ikke har haft mulighed for at komme med en efterfølgende færge samme dag.

I højsæsonen vil der – uanset, hvornår på dagen færgeafgangen ligger – ofte være risiko for, at den efterfølgende afgang i forvejen er enten næsten eller helt udsolgt.

Vognmand Jørgen Andersen har i første omgang klaget til de svenske toldmyndigheder, men det har ikke medført nogen ændringer i omfanget af toldkontrollen.

Vi har henvendt os til BornholmerFærgen (direktør John Steen-Mikkelsen), som har bekræftet at 2 færgeafgange – inden for det seneste par uger – med ca. 700 passagerer på hver afgang, er blevet betydeligt forsinket, fordi Færgen har måttet afvente de passagerer, som efter toldkontrollen er ankommet med den stærkt forsinkede Bornholmerbus til Ystad.

I de seneste 3-5 år har de svenske toldmyndigheders kontrol haft et rimeligt og nogenlunde acceptabelt niveau. Men vi skal ikke lægge skjul på, at vi nu er temmelig nervøse for, at bornholmerne igen skal besværes med de over 70 restriktioner, som findes ved indrejse til Sverige.

 

Hverken de mange restriktioner eller de aktuelle toldkontroller er tilfredsstillende for det bornholmske samfund at skulle leve med, når vi blot skal rejse til landets hovedstad. Ingen andre danskere er underlagt tilsvarende kontroller for at rejse fra deres hjemegn til landets hovedstad.

 

De to bornholmske folketingsmedlemmer, Jeppe Kofod og Peter Juel Jensen, har tidligere både foreslået og arbejdet for oprettelsen af en transportkorridor igennem Sverige for rejsende til og fra Bornholm.

 

Problemet er absolut ikke nyt, men er klart blevet mere intensivt (og ikke til at slippe uden om), fordi muligheden for at rejse som passager direkte mellem Bornholm og Østsjælland/København stort set ikke længere er et eksisterende alternativ.

Der er gennem de seneste 10-11 år holdt adskillige møder på ministerniveau med de svenske myndigheder for at løse problemet. Ifølge Skatteministeriets hjemmeside, står der bl.a.

»Danmark havde formandskabet for Nordisk Ministerråd i 2005. Det har været centralt for det danske formandskab at fremskynde arbejdet med fjernelse af grænsehindringer … Denne opmærksomhed mundede i formandskabsperioden ud i konkrete resultater vedrørende medbringelse af kæledyr i transit mellem Sjælland og Bornholm via Sverige …

Et område, der har været særligt i fokus, er transitproblemer til og fra Bornholm via Sydsverige. Siden den 15. juni 2005 har det været muligt for transitrejsende at medbringe kæledyr til og fra Bornholm, uanset om de rejser med bil, bus eller tog. Spørgsmålet vedr. medbringelse af jagt og konkurrencevåben i transit til og fra Bornholm kræver en svensk lovændring, som vil afskaffe kravet om transittilladelse. Denne trådte i kraft 1. juli 2006. Desuden er det blevet besluttet at lave et fælles nordisk »pillepas«, som bl.a. vil lette transitrejsendes mulighed for at transportere medicin med euforiserende stoffer. Ordningen blev igangsat den 1. juni 2006.«

Forhenværende statsminister Poul Schlüter var udpeget som særlig repræsentant for den danske regering. Hans arbejde bestod i at belyse og arbejde for fjernelse af grænsehindringer i Norden. I december 2005 trak Poul Schlüter sig tilbage fra denne post. I den forbindelse udtalte han:

»at hans tre år lange arbejde med grænsehindringer har foregået meget tilfredsstillende. Der er dog stadig ting at tage fat på, før alle grænsebarrierer i Norden er væk, hvorfor indsatsen fortsætter som et prioriteret arbejdsområde i 2006 under norsk formandskab.

Bornholmerne har imidlertid noget vanskeligt ved at se, at »arbejdet med fjernelse af grænsehindringer« har bevæget sig særlig meget i en for bornholmerne positiv retning. Lad os f.eks. se på, at størstedelen af bornholmerne skal medbringe et »pillepas«, når de skal rejse til den øvrige del af Danmark. Hvis man f.eks. medbringer »Codimagnyl ”DAK”, filmovertrukne tabletter, 500 + 9,6 mg.«, skal man medbringe et »pillepas« udarbejdet af apoteket. Dette er absolut ikke uden besvær, og et »pillepas« har kun en varighed på 30 dage. Så den bornholmer, der rejser hver anden måned – og medbringer »medicin, som indeholder stoffer, der virker euforiserende, og som påvirker centralnervesystemet«, er altså nødt til at gå på apoteket 6 gange om året for at få udstedt et »pillepas«, hvis personen vel at mærke vil rejse lovligt. Den »regulering«, som blev foretaget vedrørende »pillepasset« den 1. juni 2006, har ikke betydet nogen lettelse for bornholmerne.

 

Vi anser det for formålsløst, at der igen skal ansættes en særlig repræsentant eller nedsættes et udvalg, for at få »reguleret« lidt på nogle af de godt 70 transithindringer.

Vi skal kunne rejse mellem Bornholm og det øvrige Danmark via Sverige uden at blive udsat for toldkontrol eller andre kontroller.

BornholmerFærgen skal ikke udsættes for forsinkelser (som går ud over 700 øvrige passagerer) på grund af svensk toldkontrol, som her og nu fremstår som værende ret emsig.

Med den nuværende rutestruktur er der kun en mulighed for at undgå disse besværligheder/urimeligheder. Det er at der snarest muligt etableres en transportkorridor gennem Sverige. Det både håber og tror vi, at De vil medvirke til i det omfang, De har mulighed for dette.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen

Bilag:

Share

Et mærkbart ministerskifte

I marts/april måned 2009 havde vi i Pendlergruppen en del drøftelser med Skatteministeriet. Disse drøftelser betød, at Peter Juel Jensen kunne hjælpe os med at få planlagt et møde med skatteministeren, Kristian Jensen. Det blev holdt 15. april 2009. Det var – som vi før har beskrevet – et meget positivt møde i sig selv. Vi oplevede en minister, der lyttede, forstod og handlede. Derfor var det meget opmuntrende, at mødet fik det udfald, at vi efterfølgende fik en ny bekendtgørelse med helt klare regler for befordringsfradrag, for de pendlere, som på grund af arbejde anvender fly til befordring mellem Bornholm og den øvrige del af Danmark (eller den anden vej).

Vi har fortsat dette gode samarbejde, og vi arbejder på flere områder med at få skattemæssig forståelse for, at pendlerne på Bornholm har udgifter/omkostninger, som andre pendlere i Danmark typisk ikke har, når de pendler til deres nabokommune for at arbejde. Ud over transporten skal pendlerne typisk afholde udgifter til overnatning etc.
I relation til dette arbejde, og det i øvrigt gode samarbejde, vi har haft med skatteminister Kristian Jensen, er vi kede af, at ministeren nu har fået andet arbejde.
Vi byder naturligvis den nye skatteminister, Troels Lund Poulsen, velkommen til arbejdet, og håber på, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, vi allerede har indledt med Skatteministeriet og ministeren – uanset, hvad skatteministeren i øvrigt heder.
Den bornholmske pendlergruppe er skattemæssigt – samlet set – den gruppe af borgere, som tilfører den bornholmske kommunekasse de største indtægter. Derfor skal gruppen have gode forhold og anerkendelse i enhver henseende. Bornholm ville ganske enkelt »gå fallit«, hvis ikke pendlerne påtog sig det noget mere anstrengende arbejdsliv i stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen eller flytte fra øen sammen med deres famlier.
Pendlergruppen
Preben Holm                                                                  Steen Clausen
Rønnevej 14, Aakirkeby                                                Brogade 12, Nexø
Share