Cimber er gået konkurs

Til vores medlemmer

Tak for mange henvendelser i forbindelse med Cimbers begærede konkurs.

Det gør os virkelig ondt at høre om de besværligheder, som flere af vores medlemmer er ude i allerede i dag (patientrejser, hjemrejse for pendlere etc.), men også manglende muligheder for at rejse i den kommende uge.

DAT meddelte for nylig, at de straks ville tage over, hvis Cimber måtte stoppe. Nu får vi så se, om de kan leve op til det, som de lovede.

De venligste hilsner
Bornholms Passagerforening

Share

Undgå gebyr ved ombooking hos Cimber

Fra: Preben Holm [mailto:preben@due-holm.dk]
Sendt: 1. maj 2012 20:14
Til: ‘Jan Bredahl Wind (pendler)’
Cc: ‘Bornholms Passagerforening’
Emne: Undgå gebyr ved ombooking af flybilletter på TravelClub-ordningen hos Cimber

Kære Pendlerkollegaer
Vi har over for Cimber gjort opmærksom på, at der tilskrives gebyr ved ombooking af billet, når dette sker online via Cimbers hjemmeside.
Det er ikke efter reglerne for medlemskab af TravelClub, hvoraf det fremgår at billetter kan ændres gratis.
Dette problem er endnu ikke blevet løst og gebyret er i mellemtiden forhøjet fra 40 kr. til 50,- kr. Desuden kan en ombooking betyde et tillæg på underlige 4,- kr.
For at undgå dette er der kun en løsning i øjeblikket, og det er, at henvende sig til Cimber telefonisk på tlf.: 710 1218. (Husk at trykke 9 efter den engelske præsentation), hvorefter man springer over telefonkøen og bliver nr. 1. (der kan dog stadig være ventetid). Her er ombookingen gratis og der tillægges ikke 4,- kr. for ændring.
Vi afventer stadig en tilbagemelding fra Færgen på pendlerproduktet til gående passagerer.
Fortsat god arbejdsuge og weekend, når du når dertil!

MVH
Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732

 

 

Share

Billige flysæder igen ?

Pressen omtaler i disse dage flere steder i landet, at det engelsk-finske flyselskab Flybe Nordic viser interesse for at beflyve danske indenrigsruter; og ikke mindst ruten til/fra Bornholm. Konkurrencen kan være et gode for billetpriserne, men vi har før set, at flyselskaber er bukket under i konkurrencen om beflyvningen af Bornholm – og der kan i sådanne situationer være risiko for, at Bornholm pludselig kan stå helt uden flyforbindelse.

I den spæde start af 2011 stod det klart, at Bornholm var i alvorlig risiko for totalt at miste sin flyforbindelse til Hovedstaden. Også på nuværende tidspunkt er det en smule uklart, hvordan Cimber Sterlings økonomiske situation vil se ud fremover.
På den baggrund var det mere end naturligt for os i den første måned af 2011, at foreslå, at staten skulle spænde et »sikkerhedsnet« ud under flytransporten. Den daværende transportminister kvitterede med at vise stor interesse for forslaget og det blev klarlagt, at dette er foreneligt med EU’s regler. Forslaget er stadig yderst aktuelt, men debatten er blevet en smule forplumret og undersøgelserne alt for snævert udført, idet forslaget nu alene betragtes som et projekt om »statsstøtte til flytransporten«. Det har aldrig været vores hensigt at se så visionsløst på et så betydningsfuldt emne for det bornholmske samfund, ligesom vi ønsker at flytransporten tænkes ind i en samlet transportløsning for Bornholm fra 2017 (når næste færgeforlig skal træde i kraft).
Hans Chr. Schmidt gav, mens han var transportminister, klart udtryk for sin støtte og opbakning til vores forslag. Det er stadig ikke helt klart, hvad den nye transportminister mener om forslaget, men det vil vi få afklaret i løbet af foråret 2012.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
27. januar 2011
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Glædelig flystatistik

Statistikken for december 2011 viser, at Cimber Sterling er kåret til det mest punktlige/rettidige selskab i Norden i december 2011. Oven i købet ligger selskabet foran selskaber som f.eks. Finnair og SAS.

Bornholm får via statistikken en »særlig bonus«, idet Bornholmer-ruten ligger blandt de allerbedste resultater for selskabet med en rettidighed på 90% (inkl. forsinkelser mindre end 15 minutter.).
Informationen fra Cimber Sterling bekræfter vores opfattelse af, at selskabet i efteråret 2011 har haft en del udfordringer med hensyn til rettidighed og aflysninger.
Transport med fly er blevet en større og større del af det samlede transportsystem mellem Bornholm og det øvrige Danmark; og det bornholmske samfund er nu – mere end tidligere – blevet afhængig af, at flytransporten fungerer på en sådan måde, at passagererne stort set altid kan regne med at komme frem til tiden. For mange drejer det sig om at tage til møder på den anden side af vandet, for andre – pendlerne – drejer det sig om at kunne regne med at møde rettidigt på arbejde. For andre igen drejer det sig måske om at nå en forbindelse til andre destinationer. Det er derfor glædeligt, at det bornholmske samfund i så stort et omfang kan regne med Cimber Sterlings rettidighed.
Men når det er sagt, er det også helt klart, at en sådan statistik naturligvis ligeledes skal omfatte aflyste fly. Det siger sig selv, at hvis man ikke medtager aflyste fly, reduceres værdien/anvendeligheden af undersøgelsen. Passagerer, som udsættes for aflysning af den afgang, de havde planlagt at tage med, udsættes typisk for endnu større gener end passagerer, som f.eks. kommer frem en halv time for sent.
I øvrigt er det vigtigt, at den enkelte passager, som udsættes for forsinkelser og/eller aflysninger altid ser efter, om der er mulighed for at opnå kompensation i henhold til EU-forordningen om passagerrettigheder. Regler og rettigheder er nærmere beskrevet på Trafikstyrelsens hjemmeside:
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
16. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share