Tilbud om samlet anmeldelse af krav i konkursboet efter Cimber Sterling

Efter Cimber Sterling har indgivet konkursbegæring, har vi fået flere henvendelser om, hvordan den enkelte kan/skal anmelde sit krav i konkursboet (som simpel kreditor).
Det er ikke så meget af hensyn til håbet om, at få en direkte andel af kravet betalt (for det håb er ikke ret stort), men langt mere for at sikre den enkelte kan fratrække sit tab på selvangivelsen.
Som privatforbruger har man nemlig fra januar 2010 (ved ændringen af Kursgevinstloven) kunnet fratrække krav mod et konkursbo fra på selvangivelsen. Tabet (netto) skal overstige 2.000 kr. og kravet skal være anmeldt i konkursboet. Der kan naturligvis ikke anmeldes krav, der refunderes på anden vis. Før fradraget opnås, skal tabet også være konstateret, f.eks. ved endelig opgørelse af konkursboet. Fradragets værdi vil for langt de flestes vedkommende ligge på 33%; altså en tredjedel af det tabte beløb.
For at sikre os, at vores medlemmer får anmeldt kravet til kurator i konkursboet – og i rette tid – for derved at opnå skattefradrag, kan den enkelte indsende sit krav til Bornholms Passagerforening efter nærmere anvisning. Herefter vil foreningen opgøre et samlet krav og under ét aflevere materialet til advokat Peter Paldan Sørensen, som på samtlige anmelderes vegne gør kravet gældende i konkursboet efter Cimber Sterling.
I overensstemmelse med bekendtgørelse af 3/5 2012 fra Retten i Sønderborg (jf. Statstidende), skal kravet anmeldes til boets kurator senest 30/5 2012. Anmeldelse via Bornholms Passagerforening skal derfor være foreningen i hænde senest 25/5 2012 (pga. pinsen).
Ordningen gælder for alle medlemmer af Bornholms Passagerforening, såvel gamle medlemmer som nye medlemmer. Såvel advokat Peter Paldan Sørensen som Bornholms Passagerforening udfører arbejdet af samfundshensyn og anmeldelsen vil derfor være gratis. Personer, der ikke er medlem af Bornholms Passagerforening, som ønsker at benytte sig af ordningen, skal tilmelde sig (og betale kontingentet på kun 50 kr. årligt) samtidig med indsendelsen af anmeldelsen.
Blanket til brug for anmeldelsen – og yderligere information – findes her.

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
12. maj 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


tre + = 7