Glædelig flystatistik

Statistikken for december 2011 viser, at Cimber Sterling er kåret til det mest punktlige/rettidige selskab i Norden i december 2011. Oven i købet ligger selskabet foran selskaber som f.eks. Finnair og SAS.

Bornholm får via statistikken en »særlig bonus«, idet Bornholmer-ruten ligger blandt de allerbedste resultater for selskabet med en rettidighed på 90% (inkl. forsinkelser mindre end 15 minutter.).
Informationen fra Cimber Sterling bekræfter vores opfattelse af, at selskabet i efteråret 2011 har haft en del udfordringer med hensyn til rettidighed og aflysninger.
Transport med fly er blevet en større og større del af det samlede transportsystem mellem Bornholm og det øvrige Danmark; og det bornholmske samfund er nu – mere end tidligere – blevet afhængig af, at flytransporten fungerer på en sådan måde, at passagererne stort set altid kan regne med at komme frem til tiden. For mange drejer det sig om at tage til møder på den anden side af vandet, for andre – pendlerne – drejer det sig om at kunne regne med at møde rettidigt på arbejde. For andre igen drejer det sig måske om at nå en forbindelse til andre destinationer. Det er derfor glædeligt, at det bornholmske samfund i så stort et omfang kan regne med Cimber Sterlings rettidighed.
Men når det er sagt, er det også helt klart, at en sådan statistik naturligvis ligeledes skal omfatte aflyste fly. Det siger sig selv, at hvis man ikke medtager aflyste fly, reduceres værdien/anvendeligheden af undersøgelsen. Passagerer, som udsættes for aflysning af den afgang, de havde planlagt at tage med, udsættes typisk for endnu større gener end passagerer, som f.eks. kommer frem en halv time for sent.
I øvrigt er det vigtigt, at den enkelte passager, som udsættes for forsinkelser og/eller aflysninger altid ser efter, om der er mulighed for at opnå kompensation i henhold til EU-forordningen om passagerrettigheder. Regler og rettigheder er nærmere beskrevet på Trafikstyrelsens hjemmeside:
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
16. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Information om forsinkelser skal forbedres

I forbindelse med vores omfattende undersøgelse om hurtigfærgen Leonora Christinas sejlegenskaber i hårdt vejr, har vi fået mange svar, som omfatter andre områder, som BornholmerFærgen skal blive bedre til at forvalte, f.eks. information om forsinkelser, som flere har omtalt. Rederiet ændrer sin hjemmeside, skilte ved tilkørsler etc., når der kommer besked fra skibet om forsinkelser efter følgende retningslinjer:
  1. Forsinkelser under 5 min. medfører ingen information
  2. Forsinkelser mellem 5 og 10 min. vil blive oplyst som, at rederiet ikke sejler planmæssigt, men med mindre forsinkelser
  3. Forsinkelser over 10 min. vil blive oplyst som, at rederiet ikke sejler planmæssigt, men med forsinkelser.
Imidlertid har der hidtil kunnet gå »nogen tid« fra forsinkelserne indrapporteres fra skibet til den korrekte information fremkommer på hjemmeside etc. Det har rederiet nu lovet, at der strammes op på. Et eksempel på en del af et af de svar, vi har modtaget, lyder som følger:
»Informationen til passagererne var dog under al kritik: vi endte op med en forsinket ankomst på næsten en time i Ystad. Og det var ikke kun pga blæst – også losning og lastning af godstrailere forsinkede os meget. Alligevel lyste skiltet på havnen med at der forventes planmæssig ankomst til Ystad. Og kaptajnens informationer kom først lige uden for Ystad Havn. Her kan FÆRGEN godt oppe sig, så der er troværdig information på tavlen, og kaptajnen kan passende orientere om vind og vejr, inden turen slutter ….
Jeg kom lige fra arbejde og jeg skulle videre til Århus. En forsinkelse på den tid af dagen er surt, men manglende information om, hvad der sker og hvor megen forsinkelse der bliver, er endnu værre.
Vi følger naturligvis op på, at informationen i fremtiden lever op til, hvad passagererne må kunne forvente.
Bornholms Passagerforening
8. oktober 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Supplerende information til debatindlæg af 1/8 2011 om/til »Hvad oplever bornholmerne ???«

I juli 2011 skrev den bornholmske presse – foranlediget af informationer fra Kontaktrådets Sekretariat – at Villum Clausen målt på samtlige enkeltture over hele året 2010 har en rettidighedsprocent på 81,4%. Med de indlagte forudsætninger, er der ikke noget galt i tallet, men det er ikke den rettidighedsprocent, som bornholmerne oplever, og det er logisk.
En katamaranfærge klarer sig absolut kun tilfredsstillende i sommerperioden, mens der skal en super-konventionel færge til at klare rettidige afgange hele året.
Siden 2005 har vejret, færgeuheld mv. betydet, at Villum Clausen i vinterhalvårene ofte har måttet erstattes af en konventionel færge, typisk Povl Anker.
Når der indsættes erstatningstonnage, vil det altid betyde forlænget rejsetid – og sædvanligvis en mere besværlig transport, fordi bus/tog etc. også skal »omstilles«. Med kun 2 afgange om dagen, har det i stort omfang også den konsekvens, at rejsen aflyses/flyttes til en senere dato. Den samme konsekvens forekommer ikke tilsvarende i sommerperioden med flere afgange.
I gennemsnit ville rejsetiden ikke have været længere, snarere kortere, hvis Bornholm havde været betjent af en super-konventionel færge (med overfartstid 104 minutter Rønne/Ystad). En sådan færge kan sejle i næsten al slags vejr, og har en betydelig bedre komfort ved sejlads i dårligt vejr end en katamaranfærge kan tilbyde passagererne. Den nye hurtigfærge, Leonora Christina, vil kunne sejle under vejrforhold, som Villum Clausen ikke har kunnet, men om komforten vil være i orden, vil kun tiden vise. Rent statistisk kan vi imidlertid kun se på fortiden og dermed se på, hvor mange dage i vinterhalvåret Villum Clausen har været erstattet etc.
Det er absolut bedre, at have en driftsikker forbindelse med en super-konventionel færge, som vil tage en anelse længere tid, når man ellers kan regne med, at man næsten med 100% sikkerhed kommer frem til tiden.
Af indlysende grunde kan man ikke sammenligne vinter og sommersejlads. Derved kan man heller ikke rimeligvis udregne f.eks. Villum Clausens rettidighed baseret på helårsbases. Først og fremmest er der meget stor forskel på de 2 årstider, om katamaranfærgen kan sejle eller ej og dermed betjene bornholmerne. Hertil kommer, at med op til 6 afgange i døgnet om sommeren og kun 2 om vinteren, vægter den gode del af året op til 3 gange så meget, hvis sommer- og vinterhalvårene regnes sammen. Aflysninger, der stort set kun finder sted i vinterhalvåret, bliver ved at lægge sommerens »overvægt af gode afgange« sammen med vinterens »undervægt af dårlige afgange« undervurderet i forhold til dét, som bornholmerne faktisk oplever, når de skal rejse.
Vores statistik er udarbejdet efter nøjagtig samme tal fra Trafikstyrelsen, som er anvendt til at udregne den omtalte rettidighedsprocent på 81,4%.
Når der indsættes erstatningstonnage, vil det altid betyde forlænget rejsetid – og sædvanligvis en mere besværlig transport, fordi bus/tog etc. også skal »omstilles«.
Derfor bør den direkte modvægt til den beregnede rettidighedsprocent på 81,4% baseres på de »datoer, hvor der indsættes erstatningstonnage på en eller flere afgange og/eller med afgange forsinket med mindst 15 minutter«. Når forsinkelsen er på mindst 15 minutter, medfører det typisk en endnu større forsinkelse, når det endelige rejsemål nås.
I denne statistik ser vi helt bort fra årsagen til, at hurtigfærgen har måttet erstattes af konventionel færge (typisk PA). Det er den rejsende jo fuldstændig ligeglad med.
Det er alene forudsætningerne for statistikken, som er afgørende for resultatet. Ved at anvende nøjagtig de samme tal, som Trafikstyrelsen har udsendt, og som ligger til grund for de 81,4%, kommer vi i de 2 vinterhalvår (2009/2010 samt 2010/2011) frem til samme niveau, som har været gældende siden 2005, dvs. at der i gennemsnit indsættes konventionel færge, som erstatning i mellem 30 og 40% af de datoer, der hører med til vinterhalvåret (1/10 – 1/4).
Oversigt over vinterhalvåret 2009/2010 og vinterhalvåret 2010/2011
Vinterhalvåret
2009/2010
Vinterhalvåret 2010/2011
Gennemsnit
for de 2 vinterhalvår
Erstatning
indsat *)
49 datoer ud af 182
 = 26,9%
77 datoer ud af 182
 = 42,3%
126 datoer ud af 364
 = 34,6%
Inkl. »Forsinket«
fra og med 15 min.
62 datoer ud af 182
 = 34,1%
91 datoer ud af 182
 = 50,0%
153 datoer ud af 364
 = 42,0%
*) = konventionel færge (typisk PA) indsat på en eller flere afgange pr. en dato (uanset grunden til at konventionel færge er indsat, fordi kunden oplever længere transporttid (og mere besværlig samlet transport))
»Forsinket« opgjort efter samme princip (men erstatning indsat og forsinkelse på én og samme dato registreres naturligvis kun én gang).
Vi har set bort fra forsinkelser < 15 min., men alene set på forsinkelser > 15 min. = BAT-bus/Ystad-tog kan/vil ofte være kørt.
Skemaet viser den kendsgerning for indsættelse af erstatningsfærge, som bornholmerne har oplevet halvdelen af året, når de har skullet med Villum Clausen.
Vi er stadig af den opfattelse, at bornholmerne vil være bedst tjent med at have en superkonventionel færge, som sejler i stort set alt slags vejr.
Bornholms Passagerforening
1. august 2011
Bjørn Carlsen
Share

Hvad oplever Bornholmerne ???

Statistikker kan udarbejdes på mange måder. Når forudsætningerne for en statistik er fulgt, er statikken principielt altid korrekt.
Spørgsmål et er blot, om statistikken stemmer overens med, hvad dem, statistikken vedrører, oplever.
For nylig skrev pressen – foranlediget af informationer fra Kontaktrådets Sekretariat – at Villum Clausen målt på samtlige enkeltture over hele året 2010 har en rettidighedsprocent på 81,4% (baseret på tal fra Trafikstyrelsen).
Med de indlagte forudsætninger, er der ikke noget galt i tallet, men det er ikke den rettidighedsprocent, som bornholmerne oplever, og det er logisk.
En katamaranfærge klarer sig absolut kun tilfredsstillende i sommerperioden, mens en superkonventionel færge kan klare sig hele året.
I lavsæsonen har Villum Clausen typisk sejlet 2 afgange. I højsæsonen har færgen sejlet helt op til 6 afgange i døgnet. Det bør naturligvis indgå i vægtningen.
Vi begyndte i 2005 at opgøre »vinterdage, hvor der har været indsat erstatningstonnage«.
Gennem alle årene har vinterhalvåret vist et gennemsnit for dette på mellem 30 og 40%. Hvis vi også anvender tallene fra Trafikstyrelsen, får vi følgende »erstatnings- og forsinkelsesprocent«:
Oversigt over vinterhalvåret 2009/2010 og vinterhalvåret 2010/2011
Vinterhalvåret
2009/2010
Vinterhalvåret 2010/2011
Gennemsnit
for de 2 vinterhalvår
Erstatning indsat
49 datoer ud af 182
 = 26,9%
77 datoer ud af 182
 = 42,3%
126 datoer ud af 364
 = 34,6%
Inkl. »Forsinket«
fra og med 15 min.
62 datoer ud af 182
 = 34,1%
91 datoer ud af 182
 = 50,0%
153 datoer ud af 364
 = 42,0%
Forudsætningerne i øvrigt og tal måned for måned vil snarest blive lagt ud på vores hjemmeside www.bornpass.dk
Om Leonora Christinas driftsikkerhed vil se anderledes ud, vil kun fremtiden vise.
Vi er stadig af den opfattelse, at bornholmerne vil være bedst tjent med at have en superkonventionel færge.
Bornholms Passagerforening
1. august 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Villum Clausen – statistik over datoer med aflysninger og/eller forsinkelser > 15 minutter vinterhalvårene 2009/2010 og 2010/2011

Datoberegnet statistik (dvs. der kan forekomme en eller flere »hændelser« på samme dato, men statistisk forekommer der kun en »hændelse«). Vi har undladt forsinkelser < 15 minutter, da de fleste af sådanne forsinkelser ikke får indflydelse på, om den samlede rejse kan gennemføres. Derimod vil forsinkelser > 15 minutter typisk betyde en væsentlig forøgelse af den samlede rejsetid:
Vinterhalvåret 2009/2010
Oktober 2009
November 2009
December 2009
Januar 2010
Februar 2010
Marts 2010
Erstatning
indsat *)
9 af 31
15 af 30 **)
1 af 31
11 af 31
13 af 28
0 af 31
Forsinket fra og med 15 min.
0 af 31
1 af 30
6 af 31
3 af 31
2 af 28
1 af 31
*) = konventionel færge (typisk PA) indsat på en eller flere afgange pr. en dato (uanset grunden til at konventionel færge er indsat, fordi kunden oplever længere transporttid (og mere besværlig samlet transport))
»Forsinket« opgjort efter samme princip (men erstatning indsat og forsinkelse på én og samme dato registreres naturligvis kun én gang).
Vi har set bort fra forsinkelser < 15 min., men alene set på forsinkelser > 15 min. = BAT-bus/Ystad-tog kan/vil ofte være kørt.
**) 23/11 2009 forsinkelse > 4 timer skal medregnes som aflysninger
Vinterhalvåret 2010/2011
Oktober 2010
November 2010
December 2010
Januar 2011
Februar 2011
Marts 2011
Erstatning
indsat *)
2 af 31
17 af 30
5 af 31
25 af 31
25 af 28
3 af 31
Forsinket fra og med 15 min.
2 af 31
3 af 30
6 af 31
0 af 31
2 af 28
1 af 31
*) = konventionel færge (typisk PA) indsat på en eller flere afgange pr. en dato (uanset grunden til at konventionel færge er indsat, fordi kunden oplever længere transporttid (og mere besværlig samlet transport))
»Forsinket« opgjort efter samme princip (men erstatning indsat og forsinkelse på én og samme dato registreres naturligvis kun én gang).
Vi har set bort fra forsinkelser < 15 min., men alene set på forsinkelser > 15 min. = BAT-bus/Ystad-tog kan/vil ofte være kørt.
Samlet oversigt over vinterhalvåret 2009/2010 og vinterhalvåret 2010/2011
Vinterhalvåret 2009/2010
Vinterhalvåret 2010/2011
Gennemsnit
for de 2 vinterhalvår
Erstatning indsat
49/182 = 26,9%
77/182 = 42,3%
126/364 = 34,6%
Inkl. forsinket
fra og med 15 min.
62/182 = 34,1%
91/182 = 50,0%
153/364= 42,0%
31/7 2011 BACa
Share

Dom om flypassagerers rettigheder

Den 19/11 2009 afsagde EF-Domstolen *) en afgørende, »bagvedliggende« dom om fortolkning af erstatning til passagerer ved forsinket ankomst i henhold til EF-forordningen (nr. 261/2004) om luftfartspassagerers rettigheder.
Når vi betegner dommen som »bagvedliggende« skyldes det, at der var tale om dom i en præjudiciel sag. I Domstolens pressemeddelelse hedder det derfor bl.a.:
»Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale sag. Det tilkommer den nationale domstol at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.«
En advokat fra Aalborg har derfor – ud fra en konkret situation – stævnet SAS, fordi selskabet ikke respekterede EF-Domstolens afgørelse ved tildeling af erstatning. I EF-Domstolens pressemeddelelse hedder det videre:
»Passagerer på forsinkede flyafgange kan have en ret til kompensation
Når de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de ligesom passagerer på aflyste flyafgange anmode luftfartsselskabet om en kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.«
Byretten i Aalborg afsagde den 1/7 2011 sin dom. Den følger EF-Domstolens afgørelse.
Ifølge Ritzau
»påpegede SAS i retten, at EF-Domstolen ved Sturgeondommen, var gået ud over deres beføjelser ved at stramme bestemmelsen om, at flypassagerer har krav på erstatning, hvis deres fly bliver aflyst til også at gælde, hvis deres fly kun er forsinket.«
Det er usikkert, dog næppe sandsynligt, om SAS vil anke dommen.
Bornholmske flypassagerer skal derfor være opmærksomme på, at der nu foreligger en national retsafgørelse, som svarer til EF-Domstolens dom, og derfor er der også god grund til at søge erstatning, når ankomsten forsinkes mindst 3 timer i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.
Bornholms Passagerforening
3. juli 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
*) fra 1/12 2009 EU-Domstolen

Forklarende tekst til ”Dom om flypassagerers rettigheder”

pressemeddelelse fra ef-domstolen 19112009 om flypassagerers ret til erstatning ved forsinket ankomst

01072011 – aalborg dommen om ret til erstatning ved forsinkelse over 3 timer

Share