Midt på dagen og sen eftermiddagsafgang

Bornholmernes ønsker til rejsemønster harmonerer ikke med sejlplanen fra 1. januar 2012. Det er nu uden for enhver diskussion, at 9 ud af 10 ikke er tilfredse med sejlplanen. Det viser vores signifikante undersøgelse fra november 2011. Derfor er det nødvendigt, at der findes en løsning, som tilfredsstiller langt flere, end det nu er tilfældet. Det hverken kan eller skal vente til 2017. Og det er ganske enkelt ikke korrekt, at det ikke kan ændres. Måske skal der en lille ekstrabevilling til på nogle få millioner af kroner om året, men i relation til, at staten betaler tæt på 200 mio.kr. om året til den samfundsbegrundede færgebetjening, så kan det ikke være dét, der skal være problemet.

Nu véd vi, at bornholmerne og turisterne – ud over en tidlig morgenafgang – ønsker en afgang midt på dagen samt en sen eftermiddagsafgang. Vi har bl.a. opstillet ønskerne til 2. og 3 afgang på hverdage samt alle 3 afgange i weekenderne på i alt 5 plancher. De kan (så længe de ikke er lagt ind på vores egen hjemmeside) rekvireres af interesserede via mail. Her vises alene 1. afgang i weekenderne.
Det fremgår med al tydelighed af planchen, at sejlplanen og ønskerne til sejlplanen ligger milevidt fra hinanden. Under 5% ønsker afgangen placeret kl. 8.30 (som den nu er i sejlplanen). Ca. 90% ønsker afgangen placeret før det nuværende tidspunkt, og hele 55% havde helst bevaret afgangen kl. 6.30. Der er intet til hinder for, at denne afgang med ganske kort varsel kan rykkes tilbage til kl. 6.30 igen.
I 2009 blev der udfærdiget 3 undersøgelser, som alle 3 (uanset at de ikke var statistisk retvisende) viste nøjagtig samme resultat. Den ene undersøgelse blev foretaget af det daværende Bornholmstrafikken i samarbejde med TV2/Bornholm. Resultaterne fra den undersøgelse vil – sammen med vores egen undersøgelse fra november 2011 – blive lagt ud på vores hjemmeside.
Det forekommer utrygt, at staten i perioden 2011 til 2017 vil betale godt 1,2 mia.kr. til den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm uden at have analyseret, hvilke behov der reelt skal opfyldes. Hvem véd … måske betaler staten alt for meget for en færgedrift, som end ikke opfylder behovene?
Vi véd, at Bornholmerbussen ikke kører de 4 almindelige hverdage til/fra den sidste færge til Ystad, ligesom BAT ikke længere kører linjedrift på Bornholm efter den sene ankomst, men en form for telebus. Alene dét burde sige alt om, at dagens sidste afgang kun i ringe omfang passer med passagerernes behov.
Det har gennem adskillige år været kendetegnende for den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, at analysering af betydningen for f.eks. nedlæggelsen af den dobbeltrettede natfærge til Køge – eller andre ændringer – har været ikke-eksisterende.
Når erhvervsledere på Bornholm kan give udtryk for, at både erhvervslivet, turismen og den almindelige passager skal være nok så tilfredse – fordi der aldrig har været større kapacitet til rådighed og aldrig har været ydet større tilskud end i den nuværende kontraktperiode – forekommer det os, som om at ethvert hensyn til faktiske behov er ignoreret. Det er temmelig ligegyldigt, hvor mange afgange, der er i døgnet, hvis ingen af afgangstiderne passer til det behov brugerne har for afgangstider.
Vi skal heller ikke glemme, at Ystad ikke er vores endestation. Derfor er det afgørende, at transporten mellem Ystad og København fungerer og harmonerer til passagerernes tilfredshed.
Sejlplanen skal ændres snarest … det kan ikke vente til 2017 !

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
29. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Nej – det kan ikke vente !

Hvis man ser efter på Folketingets hjemmeside, så finder man følgende spørgsmål fra Kim Christiansen, transportpolitisk ordfører for Dansk Folkeparti:

Spørgsmål nr. 303:
Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 253 (TRU, alm. del) forholde sig til spørgsmålet om de store problemer, som bornholmske passagerer såvel som turisterhvervet oplever med hensyn til den nye sejlplan, som trådte i kraft 1. januar 2012, og som har været genstand for omfattende debat i de bornholmske medier den seneste tid. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvad han vil gøre for at udbedre situationen.
Den 19/1 2012 skriver transportministeren bl.a.:
»Transportudvalget har i brev af 11. januar 2012 stillet mig følgende spørgsmål 303 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kim Christiansen (DF).«
Og i sit svar skriver transportministeren:
Svar:
»Den nuværende sejlplan er tilrettelagt i samarbejde med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.
Sejlplanen trådte i kraft 1. januar 2012. Jeg synes, vi skylder at give den noget tid at virke i, før vi tager stilling til, om der er behov for ændringer. Jeg er naturligvis indstillet på at drøfte muligheden for ændringer med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.«
Når vi véd, at 9 ud af 10 har rejsebehov, der ikke kan opfyldes af sejlplanen, så er situationen så alvorlig, at der skal handles … og ikke ventes. Det var noget helt andet, hvis det blot var en detalje i sejlplanen og ikke sejlplanen som helhed, det er galt med.
Truslen er blevet til virkelighed, idet den første pendler har sat sit hus på Bornholm til salg og snarest muligt flytter over, fordi arbejdsliv og privatliv ikke kan komme til at hænge sammen efter den nye sejlplan. Derfor skal sejlplanen ændres nu … og ikke først have »noget tid til at virke i …«.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
25. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Direkte og sikker adgang

Søfartsstyrelsen har udsendt en bekendtgørelse, som fra 1/2 2012 vil kunne få en ganske betydelig indflydelse for rejsende med bil. Sammen med vores netop udsendte indbydelse til generalforsamlingen 26/3 2012, har medlemmerne også fået en medlemsorientering. Heri skriver vi følgende om bekendtgørelsen:
»Søfartsstyrelsen har den 1/11 2011 udsendt »Bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe«, som træder i kraft 1/2 2012. Vi skrev til Styrelsen og bad bl.a. om at få klarlagt, hvad »direkte og sikker adgang fra siddepladsen i motorkøretøjet« betyder, idet flere medlemmer har berettet om, at de har måttet forlade bilen via andre døre, f.eks. bagdøren.
Styrelsen svarede bl.a.:
»De nævnte beskrivelser, hvorefter passagerer skal kravle til og fra deres bil via en bagdør eller et passagersæde, vil ikke være foreneligt med den nye bekendtgørelse.«
Derfor glæder vi os virkelig meget over, at sådanne situationer i fremtiden vil være en saga blot og at passagererne skal kunne forlade bilerne og komme ind i dem igen uden besvær. Vi vil følge sagen nøje efter 1/2 2012.«
Vi venter i spænding på, hvordan BornholmerFærgen vil administrere bekendtgørelsen, herunder hvordan bilerne fremover skal placeres på bildækket i forhold til hinanden.
Det står endnu hen i det uvisse, om bekendtgørelsen får betydning for det maksimale antal biler etc. på færgernes vogndæk.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
24. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø

E-mail: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Bornholmerne mangler natfærgen

I forbindelse med vores store undersøgelse i november 2011 fik vi flere hundrede kommentarer fra de personer, som svarede på deres ønsker til færgetiderne på Ystad-ruten.

Bornholmerne har ikke glemt deres natrute til København og forstår slet ikke, at den dobbeltrettede natrute til Køge blev nedlagt. Statens tilskud er jo ikke blevet mindre af det – tværtimod !
Her er blot lidt eksempler på nogle af de mange kommentarer:
1)
Her skal den seneste afgang ikke være med PA kl. 23:00. Skal en afgang være så sen, bør den udgå fra Sjælland, som natfærge. Her tænkes IKKE på Køge!
2)
Som så mange andre bornholmere, savner jeg meget den direkte (nat) rute til København. Med moderne fregatfærger og et færgeleje i Kastrup (lufthavn, metro og motorvej) ville der, med to færger, kunne sejles nattur og dagtur ”begge veje”
3)
Vigtigt med en morgenafgang, da de har taget vores nat færge FRA Bornholm
4)
Og når nu en konventionel færge alligevel ligger over i Rønne, kunne den vel lige så godt sejle nattur til Køge?
5)
Tidligere kunne man få en foredragsholder til øen til et foredrag om aftenen (når folk har fri) og sende vedkommende retur SAMME dag. Nu skal der UDOVER rejsen også betales et natophold (inkl. mad).
6)
Jeg mangler natbåd, der ankommer Køge kl. 6,00, således at man kan nå Fyn og Jylland inden kl. 10.
Morgenfærge til Ystad kl. 6,30 også i weekenden så vi kan klare f.eks familefester …
7)
Der skal være en tidlig morgenafgang i weekenden, da det ikke længere er en mulighed, at tage natfærgen til Køge.
8)
Efter nedlæggelse af natfærgen fra Rønne, benytter jeg mig primært af Cimber på udrejsen …
9)
Derudover mangler vi en dobbeltrettet rute direkte til Sjælland som vi ved at vi kan komme af sted til med en natfærge om natten uanset føre, is etc. i Sverige …
10)
Der mangler stadig en natafgang til Københavns centrum!
11)
Men, men, men den nuværende færgetonnage er total ubrugelig og uøkonomisk, den bør hurtigst muligt fjernes og erstattes med to store hurtigfærger der sejler Rønne – Nordhavn (Kastrup er en umulighed) om natten, og Ystad om dagen …
12)
Mangler den gamle natfærge til køge kl. 23.30. Jeg har en del kunder ovre hvor jeg typisk skal være kl. 8.00 om morgenen. Den nuværende ordning fordrer en overnatning for at det kan lade sig gøre. Natfærgen som var i Køge kl. 6.00 var perfekt.
13)
Jeg mangler en nat afgang fra Bornholm, da det nu kræver en overnatning et eller andet sted for at kunne deltage i dagmøder I Jylland. Med en ankomst til Køge kl. 06.00 kunne man komme frem, afholde mødet og nå enten en sen Ystad afgang eller natfærgen tilbage. Nu koster det langt flere medarbejder timer at sende medarbejdere til møder ovre …
14)
Om vinteren, hvor det sandsynligvis mest er bornholmere, der bruger færgen, ville det være meget smartere, hvis den sejlede nattur FRA Rønne – så man kunne være fremme på Sjælland om morgenen – gælder både hverdag og weekend.
15)
Siden natruten, som havde fungeret upåklageligt i ca. 140 år, blev nedlagt, er det gået støt nedad m.h.t. service og komfort. Dengang brugte man natten til det, man normalt bruger en nat til – nemlig at sove for så at vågne op og være på destinationen og kunne nå alt det, man skulle den samme dag.
16)
Der er åbenbart ikke mange på Christiansborg, der har noget som helst tilovers for os her på øen. Et godt råd: Køb et par skibe – og skrot det nuværende legetøj. Sejl direkte til København – og drop det ræs gennem Sverige.
17)
Vi mangler meget natbåden fra Rønne- for at kunne være i Jylland midt på formiddagen …
18)
Jeg savner meget den sene afgang til Køge, det ville være muligt at nå noget på Sjælland og tilbage samme aften.
19)
Vi er mange der stadig savner natfærgen. Den var stabil, man kunne stille uret efter dem. Det var fortrinsvis en passagerbåd, der var tænkt på passagererne. Man tog afsted kl. 23.30 og ankom ca 6.30. En super tid …
20)
Mangler natfærgen fra Rønne …
21)
Åh gid, vi havde den gamle rute til Kbh. om natten
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Plads til børn og børnebørn

Mange har deltaget i debatten om BornholmerFærgens sejlplan fra 1/1 2012. Og det skal selvfølgelig være frit for enhver at ytre sin mening uanset, om man gør det på egne vegne, på en sportsforenings vegne, som pendler eller måske – som i mit eget tilfælde – gør det som bedsteforældre for sine børn og børnebørn.

De mange debatindlæg vidner om, at der er noget rivende galt med sejlplanen, uanset hvem der så i øvrigt har ansvar for, at den ser ud som den gør i dag.
I forbindelse med vores undersøgelse om sejlplanen i november 2011 fik vi flere hundrede bemærkninger fra svarerne. Her er nogle enkelte, som netop vedrører børn og børnebørn. Deres problemer har beslutningstagerne også pligt til at tage alvorligt:

1) Da vi er bedsteforældre til børnebørn i Kbh. vil vi meget gerne kunne tage af sted som før, lørdag morgen 6,30 og hjem igen lørdag eller evt. søndag eftermiddag eller aften. Min kone arbejder herovre: mand. – fred. så derfor!

2) Sejlplanen som den fremstår nu er ubrugelig for mig og børnene.

3) Ligeledes kan vi bosiddende være hjemme midt på aftenen også i weekenderne, og ikke som nu ved midnatstid, det er uacceptabelt, hvis man har små børn eller skal på arbejde næste dag.

4) For når vores børn er på weekend, og de har små børn med, synes de det er for sent at komme hjem kl. 22-23.

5) Hvad nytter det, at man bestiller en TOGTUR til Kbh. (min datter med TRE børn og Barnevogn!) – når DSB sætter busser ind.

6) Vigtigt med en afgang midt på dagen af hensyn til familier med små børn, der skal hjem fra Bornholm til f.eks. Jylland. Tager de aften-afgangen, er det midnat inden de er hjemme.

7) Sejlplanen er vigtig for befolkningen af Bornholm. Hvis vi gerne vil have arbejdende mennesker og børnefamilier på øen – ja, så skal sejlplanen passe til deres behov – ellers flytter de (vi), og så er der ingen skattekroner i kassen og ingen små nye bornholmere.

Lone Thrane
Kasserer i Bornholms Passagerforening
Smallesund 108, 3700 Rønne
Share

Undersøgelsen om sejlplanen

I november 2011 gennemførte Bornholms Passagerforening en undersøgelse om bornholmernes holdning til sejlplanen for 2012.  Og på baggrund af undersøgelsen kan vi udtale os om at 9 ud af 10 bornholmere ikke kan få deres ønsker til rejsetidspunkter til at passe med sejlplanen.

Pær Køie Kofod skriver i Bornholms Tidende 13/1 2012, at undersøgelsen ham bekendt »var baseret på meget snævert antal set i forhold til øens faktuelle befolkningsantal«.
Vi har lagt alle tal frem for pressen på Bornholm, og vi lægger gerne samtlige tal frem for Pær Køie Kofod. Det er noget uklart, hvad Pær Køie Kofod mener mht. »snævert antal«. Men vi kan oplyse følgende:
1) 32.424 personer (på Bornholm) kunne stemme ved folketingsvalget 15/9 2011
2) Vi sendte ud til 5.728 email-adresser (tilfældigt udvalgt)
3) Vi baserer undersøgelsen på lige knap 800 svar (svarende til 2,47%).
Ifølge vores konsulent er disse tal – statistisk set – fuldt ud tilstrækkeligt.
I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at den undersøgelse, som det daværende Bornholmstrafikken foretog i eftersommeren 2009 (sammen med TV2/Bornholm) er en næsten tro kopi af vores undersøgelse … eller omvendt. Den undersøgelse har for nyligt været omtalt i Bornholms Tidende. Undersøgelsen vil – sammen med vores egen undersøgelse – blive lagt ud på vores hjemmeside.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
14. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Hele tiden nye overraskelser

Der dukker hele tiden nye overraskelser og problemer op med sejlplanen fra 1/1 2012. Seneste problem er, at der indsættes busser fredag eftermiddag, fordi der ikke var søgt om plads på Københavns Hovedbanegård i rette tid.

I forbindelse med vores undersøgelse om sejlplanen i november 2011 fik vi flere hundrede bemærkninger fra svarerne. Vi har offentliggjort ganske få, men de burde egentlig offentliggøres alle sammen, fordi de hver især indeholder sin egen lille historie med værdifulde oplysninger, om bornholmernes opfattelse af sejlplanen fra 1/1 2012. Her er yderligere nogle stykker:
Person 1
Færgeafgangene fra øen bør placeres efter de almindelige rejsendes behov og ikke efter godstransport. Hjem til øen skal afgangene placeres så det er muligt at udnytte den tid man er ovre bedst muligt.
Person 2
Vi håber meget på en afgang om formiddagen, da man ellers skal jage mange personer op før en vis herre får sko på. Vi føler efterhånden at det bliver ringere og ringere at skal rejse med BornholmerFærgen, og at det efterhånden er sværere at være bornholmer.
Person 3
Som ejer af feriehus, der udlejes hele året, er en afgang midt på dagen meget vigtig. 3 afgange fordelt over hele dagen tilgodeser alle, både os bornholmere og vores gæster.
Person 4
Det er beskæmmende, at transporten mellem Bornholm og det øvrige Danmark skal gå gennem et fremmed land, og at det er blevet accepteret at stabiliteten i færgedriften er forringet væsentligt, siden den daglige natafgang til/fra Bornholm blev nedlagt
Person 5
Er det ikke lige meget hvad bornholmerne ønsker, Færgen gør alligevel som de selv vil.
Person 6
… alt i alt er det vigtigt at uanset, hvad vi skal i København, skal det ikke koste en overnatning, vi har desværre ikke alle en familie, vi kan overnatte hos.
Det er da vores “motorvej” den er dyr nok at “køre på” – læs billet priser.
Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppl. Bornholms Passagerforening
Lyrsbyskov 2, Østermarie
Share

Det klæ’r dig ikke, Winni

Sejlplanen for 2012 er – efter min opfattelse – endt i den rene farce. Færgerne sejler på tidspunkter, som passagererne ikke ønsker – og temmelig mange i foreningslivet på Bornholm må enten med stort besvær ændre deres planer eller helt opgive at være sammen med ligesindede på den anden side af vandet.

Bornholmerbussen kører ikke til alle afgange/ankomster længere. BAT har indført en form for telebus. Sidst, men ikke mindst, så kører DSB nu med busser på ugens allerstørste afgang (= fredag eftermiddag).
Jeg har aldrig set så lang en kø ved håndvasken, som da det skulle forklares, hvem der har ansvaret for, at det er gået så galt, at DSB ikke længere kan køre med tog fredag eftermiddag.
Og forrest i køen stod du, Winni. Det er uartigt over for bornholmerne, det er uartigt at løbe fra din del af ansvaret, og det kan du slet ikke tillade dig.
Jeg sad i mange år i Kontaktrådet, og jeg ved ganske udmærket, hvor meget reel magt og indflydelse Kontaktrådet har på sejlplanen. Måske kan du påvise rent juridisk, at du og Kontaktrådet kun er rådgivende, men virkelighedens verden er anderledes. Derfor havde det klædt dig, hvis du havde stået frem og fortalt, at det var den langsommelige behandling i Kontaktrådet, der var årsag til, at sejlplanen blev fastsat så sent, at hverken Færgen, DSB eller andre kunne nå at få deres planlægning på plads.
Kontaktrådet var oven i købet – inden sejlplanen blev vedtaget – blevet advaret om risikoen for at DSB ikke kunne køre, når sejlplanen blev leveret så sent fra Kontaktrådets side. Som minimum havde det da været på sin plads, at du havde sørget for at få det undersøgt. Det er en forsømmelse, som har fået kreperlige følger. Og det er du nødt til at tage din del af ansvaret for.
Det klæ’r dig heller ikke at lange ud til højre og til venstre, når nogen klager over at de ikke kan bruge sejlplanen, som den er. Du langer ud efter de adskillige foreninger, som har fået deres muligheder forringet eller helt ødelagt for at deltage i arrangementer på den anden side af vandet. Det gælder også den modsatte vej, når foreningerne skal have udvekslingsbesøg her på Bornholm.
De skal tænke sig om, før de klager, er dit budskab.
Du langer ud efter bornholmere, som gerne vil have ordentlige rejsetider, når de skal besøge deres børn og børnebørn ovre. De skal også tænke sig om, før de klager, mener du. Du skulle også have tænkt dig om, inden Kontaktrådets formandskab godkendte sejlplanen, som den er nu.
Du vil – siger du – gerne have flere pendlere til øen, men når så sejlplanen slet ikke passer til deres rejsebehov, hvad tror du så der sker?  Enten flytter de slet ikke til øen eller også flytter de igen, når de opdager, at det ikke kan lade sig gøre at bo på Bornholm og arbejde i København.
Vores eget folketingsmedlem, Jeppe Kofod, har været nødt til at flytte for at få sit familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Han udtalte primo oktober 2011:
»Det, der selvfølgelig er ærgerligt, er, at det er umuligt – stort set – i dag at få familie og arbejdsliv til at gå op, når man bor på Bornholm.«
Læg dig denne bemærkning bag øret, se så at få sejlplanen ændret, så alle 3 parter på Bornholm bliver tilgodeset.  Det nytter ikke noget, at du kun vil tage dig af succeserne … fiaskoerne hører med til dit job, og dem er du også nødt til at tage ansvar for.
Erik Pedersen
Borgergade 23, Rønne
Share

Sejlplan og tilskud

Michael Almeborg giver i en nytårsudtalelse udtryk for, at vi har »færgeklynkere« på Bornholm, dvs. at »der er nogen, som klager uden grund«. På passagerernes vegne finder vi udtalelsen ganske besynderlig.
Michael Almeborg gør opmærksom på, at vi – efter hans vurdering – aldrig har fået et større tilskud og aldrig har haft større kapacitet.
Ud fra en signifikant undersøgelse (november 2011) véd vi rent statistisk, at 9 ud af 10 bornholmere ikke kan få deres ønsker til rejsetidspunkter til at passe med sejlplanen. Disse mange bornholmere er derfor fuldstændig ligeglade med, at Bornholm aldrig har fået større tilskud og aldrig har haft større kapacitet, når færgen ikke sejler på de tidspunkter, hvor de har brug for, at den sejler.
Det drejer sig ikke om, hvor stort tilskuddet er. Det drejer sig om, at færgerne sejler, når brugerne har brug for at de sejler. Sådan er det for erhvervslivet, sådan er det for turismen, og sådan er det for den almindelige passager.
Michael Almeborg opfatter, at »nogen« ikke har råbt op i tide?  I hvert fald ikke passagererne. Vi stemte imod hele forliget i 2007, fordi vi allerede dengang kunne se, at det aldrig ville kunne hænge sammen. Forliget er og bliver et kludetæppeforlig, og det store statstilskud kan efter vores opfattelse bruges betydeligt bedre.
I foråret 2009 spurgte vi passagererne, hvordan sejlplanen skulle se ud. Ud over den tidlige morgenafgang, så skulle der afgå en færge midt på dagen samt en sen eftermiddagsafgang. Den undersøgelse var ikke statistisk holdbar. I eftersommeren 2009 foretog det daværende Bornholmstrafikken også en undersøgelse. Den kom til nøjagtig samme resultat. Senere i 2009 foretog vi endnu en »rundspørge«. Resultaterne af de 3 undersøgelser var fuldstændig ens. Men desværre er det først undersøgelsen fra november 2011, der er signifikant og statistisk set viser, at 9 ud af 10 bornholmere ikke kan få deres rejseønsker til at passe ind i sejlplanen fra 1/1 2012. Så hjælper det ikke noget, at der er rigeligt med kapacitet på de tidspunkter, hvor passagererne ikke kan eller har vanskeligt ved at benytte sig af de i sejlplanen fastsatte afgangstidspunkter.
Det ville være ønskeligt, om Michael Almeborg ville se noget mere nuanceret på situationen.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
7. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

To snusfornuftige forslag

Da natfærgen til Køge blev nedlagt i oktober 2010 indsatte BornholmerFærgen nødvendig kapacitet. Sejlplanen kom til at se således ud:

Afgange fra Rønne (i lavsæsonen)

Fra 10/10 2010 Fra 3/1 2011
Afgange fra Rønne
med hurtigfærge
Kl. 6.45 (til Ystad)
Kl. 17.15 (til Ystad)
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 17.10 (til Ystad)
Afgangge fra Rønne
med konventionel
Kl. 15.25 (til Ystad)
Kl. 22.00 (til Ystad)
Kl. 15.25 (til Ystad)
Kl. 22.00 (til Ystad)
Afgang fra Rønne med
godsfærgen
Kl. 17.00 (til Køge) *)

*) Som natfærge blev den benyttet, men ikke som dagfærge

Den 1/9 2011 trådte den nye kontraktperiode i kraft. Og fra 1/1 2012 ser sejlplanen på hverdage typisk ud som følger:

Afgange fra Rønne (i lavsæsonen)

Fra 1/1 2012
(ca. 182 dage)
Fra 1/1 2012
(ca. 50 dage)
Afgange fra Rønne
med hurtigfærge
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 16.30 (til Ystad)
Kl. 20.30 (til Ystad)
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 10.30 (til Ystad)
Kl. 20.30
Afgangge fra Rønne
med konventionel
Ingen Ingen
Afgang fra Rønne med
godsfærgen
Kl. 17.00 (til Køge) *) Kl. 17.00 (til Køge) *)

*) Som natfærge blev den benyttet, men ikke som dagfærge

2012-planen er alt andet end passagervenlig. Enten er der 10 timer mellem første og anden afgang eller også er der 10 timer mellem anden og tredje afgang.
Passagerforeningen gennemførte i november 2011 en meget stor undersøgelse om bornholmernes ønsker til sejlplanen. Her taler statistikken sit tydelige sprog. 9 ud af 10 bornholmere er alt andet end tilfredse med sejlplanen. Bornholmerne ønsker en afgang midt på dagen og en sen eftermiddagsafgang. Passagererne er blevet taberne, og fragterhvervet bestemmer nu både over Køge-ruten og Ystad-ruten. Konklusionen må derfor være, at det ikke lader sig gøre at sætte en sejlplan sammen (med kun 3 daglige hurtigfærgeafgange), hvor der blot tages rimelige hensyn til passagererne.
For det første er det meget besynderligt, at det skulle være miljøkorrekt at fragte gods på en hurtigfærge. Dernæst er det mere end svært at forstå forligsteksten fra august 2007, som har medført kontrakten, som fik virkning fra 1/9 2011. I forligsteksten står bl.a.:
»Forligskredsen ønsker at give den bornholmske befolkning et højt serviceniveau for færgebetjening året rundt, og genudbuddet indeholder derfor et krav om tre afgange med hurtigfærger mellem Rønne og Ystad i lavsæsonen.«
Vi har hele tiden haft mindst 3 færgeafgange i lavsæsonen; 2 med hurtigfærge og 1 med konventionel færge.
I aftaleteksten står der også, at
»Rønne – Ystad, primært betjening af passagerer og personbiler«
Hvordan kan politikerne skrive, at de »ønsker at give den bornholmske befolkning et højt serviceniveau for færgebetjeningen året rundt«, når fragterhvervet har fået veto-ret mht. afgangstider ???
Mens jeg endnu sad i bestyrelsen for Bornholms Passagerforening havde vi tilbage i 2007 og 2008 kontakt med flere politikere på Christiansborg, som klart gav udtryk for, at det da aldrig havde været meningen, at den konventionelle godsafgang skulle inddrages og lægges over på hurtigfærgeafgangene.
Derfor er det med stor glæde, at jeg har læst om, at 2 politiske partier på Bornholm er kommet med hver sit forslag til en god løsning.
Det ene forslag – fra Dansk Folkeparti – går ud på, at natsejladsen skal genindføres.
Det andet forslag – fra De Konservative – går ud på, at indsætte den konventionelle færge Povl Anker til (primært) at tage sig af godset på Ystad-ruten.
Begge forslag er snusfornuftige og indeholder et stort bevis på, at de lokale i de politiske partier har sat sig ind i problemerne, og fundet gode løsninger.
Begge politiske partier har fået deres respektive transportpolitiske ordførere på Christiansborg til at stille spørgsmål til transportministeren.
Lad mig sige det så klart: I skal ikke stille jer tilfredse med de svar, I har fået. Det kan end ikke kaldes svar. Så »på med vanten« – jeres snusfornuftige forslag fortjener i allerhøjeste grad respekt og opmærksomhed.

Erik Pedersen
Borgergade 23, Rønne
27/12 2011

Share