Bornholmerne mangler natfærgen

I forbindelse med vores store undersøgelse i november 2011 fik vi flere hundrede kommentarer fra de personer, som svarede på deres ønsker til færgetiderne på Ystad-ruten.

Bornholmerne har ikke glemt deres natrute til København og forstår slet ikke, at den dobbeltrettede natrute til Køge blev nedlagt. Statens tilskud er jo ikke blevet mindre af det – tværtimod !
Her er blot lidt eksempler på nogle af de mange kommentarer:
1)
Her skal den seneste afgang ikke være med PA kl. 23:00. Skal en afgang være så sen, bør den udgå fra Sjælland, som natfærge. Her tænkes IKKE på Køge!
2)
Som så mange andre bornholmere, savner jeg meget den direkte (nat) rute til København. Med moderne fregatfærger og et færgeleje i Kastrup (lufthavn, metro og motorvej) ville der, med to færger, kunne sejles nattur og dagtur ”begge veje”
3)
Vigtigt med en morgenafgang, da de har taget vores nat færge FRA Bornholm
4)
Og når nu en konventionel færge alligevel ligger over i Rønne, kunne den vel lige så godt sejle nattur til Køge?
5)
Tidligere kunne man få en foredragsholder til øen til et foredrag om aftenen (når folk har fri) og sende vedkommende retur SAMME dag. Nu skal der UDOVER rejsen også betales et natophold (inkl. mad).
6)
Jeg mangler natbåd, der ankommer Køge kl. 6,00, således at man kan nå Fyn og Jylland inden kl. 10.
Morgenfærge til Ystad kl. 6,30 også i weekenden så vi kan klare f.eks familefester …
7)
Der skal være en tidlig morgenafgang i weekenden, da det ikke længere er en mulighed, at tage natfærgen til Køge.
8)
Efter nedlæggelse af natfærgen fra Rønne, benytter jeg mig primært af Cimber på udrejsen …
9)
Derudover mangler vi en dobbeltrettet rute direkte til Sjælland som vi ved at vi kan komme af sted til med en natfærge om natten uanset føre, is etc. i Sverige …
10)
Der mangler stadig en natafgang til Københavns centrum!
11)
Men, men, men den nuværende færgetonnage er total ubrugelig og uøkonomisk, den bør hurtigst muligt fjernes og erstattes med to store hurtigfærger der sejler Rønne – Nordhavn (Kastrup er en umulighed) om natten, og Ystad om dagen …
12)
Mangler den gamle natfærge til køge kl. 23.30. Jeg har en del kunder ovre hvor jeg typisk skal være kl. 8.00 om morgenen. Den nuværende ordning fordrer en overnatning for at det kan lade sig gøre. Natfærgen som var i Køge kl. 6.00 var perfekt.
13)
Jeg mangler en nat afgang fra Bornholm, da det nu kræver en overnatning et eller andet sted for at kunne deltage i dagmøder I Jylland. Med en ankomst til Køge kl. 06.00 kunne man komme frem, afholde mødet og nå enten en sen Ystad afgang eller natfærgen tilbage. Nu koster det langt flere medarbejder timer at sende medarbejdere til møder ovre …
14)
Om vinteren, hvor det sandsynligvis mest er bornholmere, der bruger færgen, ville det være meget smartere, hvis den sejlede nattur FRA Rønne – så man kunne være fremme på Sjælland om morgenen – gælder både hverdag og weekend.
15)
Siden natruten, som havde fungeret upåklageligt i ca. 140 år, blev nedlagt, er det gået støt nedad m.h.t. service og komfort. Dengang brugte man natten til det, man normalt bruger en nat til – nemlig at sove for så at vågne op og være på destinationen og kunne nå alt det, man skulle den samme dag.
16)
Der er åbenbart ikke mange på Christiansborg, der har noget som helst tilovers for os her på øen. Et godt råd: Køb et par skibe – og skrot det nuværende legetøj. Sejl direkte til København – og drop det ræs gennem Sverige.
17)
Vi mangler meget natbåden fra Rønne- for at kunne være i Jylland midt på formiddagen …
18)
Jeg savner meget den sene afgang til Køge, det ville være muligt at nå noget på Sjælland og tilbage samme aften.
19)
Vi er mange der stadig savner natfærgen. Den var stabil, man kunne stille uret efter dem. Det var fortrinsvis en passagerbåd, der var tænkt på passagererne. Man tog afsted kl. 23.30 og ankom ca 6.30. En super tid …
20)
Mangler natfærgen fra Rønne …
21)
Åh gid, vi havde den gamle rute til Kbh. om natten
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Ting tager tid, men …

Sorgen var stor for rigtig mange mennesker, da vores natfærgebetjening den 1/10 2004 flyttede til Køge. Vi fik i 7 måneder lov til at sejle med de 2 gamle færger, Jens Kofoed og Povl Anker. I den periode var det kun destinationen, det var galt med. Men da vi fra 1/5 2005 skulle begynde at sejle med de 2 godsfærger til/fra Køge fik vi sandelig en komfortforringelse, som kunne mærkes, og nu var det også komforten på færgerne, der fik passagererne til at rejse over Ystad, selv om det føltes besværligt og som en stor forringelse for mange. Det ses tydeligt af faldet i antal rejsende.
De 2 godsfærger var udpræget baseret på gods og ikke på passagertransport.
Endnu før færgerne var ankommet gik vi i gang med at argumentere for bedre komfort, herunder direkte adgang for passagerer (i stedet for via vogndækket) og ikke mindst at der blev etableret liggesofaer, som på de gamle færger.
Primo 2010 blev Hammerodde sendt til ombygning på et værft, så den senere alene kunne betjene ruten til Køge som hhv. eftermiddagsafgang fra Rønne og natafgang fra Køge. Derfor kunne bestyrelsen i sin beretning på generalforsamlingen i marts 2010 udtale:
»Bornholmstrafikken ombygger netop nu godsfærgen til Køge, så der indrettes liggepladser for rejsende på dæk (som på vores gamle færger). Det har vi arbejdet meget for, og det er vi glade for, at det genindføres, selv om det stort set kun vil være anvendeligt fra Køge til Rønne.«
Jeg havde for nogle dage siden en dame fra Sjælland i telefonen. Hun tager til Bornholm (via Køge) hver anden måned, og hun var så overstrømmende glad for, at rejsen siden Hammeroddes ombygning er blevet så meget mere behagelig.
Jo – nogen ting tager tid.
Sejlplanen for 2012 på Ystad-ruten er alt andet end passagervenlig. Vi vil gøre vort til, at der ikke skal gå 5 år, før den sejlplan igen bliver passagervenlig.
Bornholms Passagerforening
7. november 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Den glemte rute

I tidernes morgen var natruten mellem Rønne og København den eneste mulighed for den almindelige bornholmer for at komme til den øvrige del af landet. Fly var – som det hed – kun for dem, der fik andre til at betale billetten.
Så kom der færger til Sverige hele året; Bornholmerbussen begyndte at køre »den vej, som fuglene flyver«, som var bussens slogan.
Så kom Øresundsbron – og i halen på den kom Villum Clausen. Det blev »godnat« for den direkte sejlads til København.
Men godset fik i stedet en dobbeltrettet natrute til Køge. De 2 godsfærger skulle godt nok kunne medtage passagerer, men deres indretning var aldeles ikke passagervenlig.
I oktober 2010 blev ruten til en aften/natrute, og derved endnu mindre velegnet til passagerrute, selv om den tilbageværende godsfærge godt nok blev gjort mere passagervenlig.
Men hvordan skal man som bornholmer, der anvender kollektiv transport kunne anvende denne rute. Det er stort set nu umuliggjort. Færgen afgår kl. 17:00 fra Rønne, men bussernes ankomst betyder at man enten får 1 times ventetid i Rønne eller også kommer for sent til check-in.
Om morgenen ankommer færgen fra Køge kl. 6:00. Mens færgen sejler ind i havnen og mens landgangsbroen sættes, kører BAT-busserne ud på øen; ja – også iht. den nye køreplan.
Der er i sandhed tale om en glemt rute, som ellers har haft stor betydning for bornholmerne, ikke mindst da vi blev fragtet direkte til Københavns centrum. Nu er alle – folk og fæ – tvunget over Sverige, og til at skifte transportmiddel under vejs. Måske møder man også som rejsende i broderlandet en emsig svensk tolder, der med hund og det hele gennemgår alt og alle i en Bornholmerbus, så færgen fra Ystad må holdes tilbage.
Der er i sandhed tale om en glemt rute direkte til Danmark, så glemt, at selv BAT ikke længere kan huske, at den afgår til Køge kl. 17:00 og ankommer til Rønne om morgenen kl. 6:00.
Bornholms Passagerforening
10. august 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Nej da – passer ikke!

Nogle af vores medlemmer har fået opfattelsen af, at Bornholms Passagerforening skulle have opgivet kampen for natfærger. Intet kan være mere forkert.
Da vi fik præsenteret det nye forlig, der træder i kraft 1/9 2011, var vi den eneste organisation i Kontaktrådet, som direkte sagde fra over for heleforliget, selv om alle var ganske utilfredse med, at Trafikstyrelsen/folketinget havde besluttet at nedlægge den dobbeltrettede natsejlads.
I referatet fra Kontaktrådsmødet 8/8 2007 der står:
»Bornholms Passagerforening kan som helhed ikke tiltræde det af Kontaktrådet til Trafikstyrelsen/transportministeren fremsendte forslag til næste færgeudbud.«
Forliget er et kludetæppeforlig uden en samlet løsning.
I februar 2010 blev vi under et møde i Bornholmstrafikken orienteret om, at rederiet ønskede at få indført den enkeltrettede natsejlads så hurtigt som muligt (en del over et år før det indføres ifølge kontrakten). Vi gjorde – dengang som nu – opmærksom på, at »det ikke er en blomst, der er groet i vores have«. Vi blev meget hurtigt klar over, at hvis vi blot stillede os på bagbenene, ville det blive gennemført med adskillige gener for passagererne til følge. Derfor valgte vi i stedet at gå ind i en dialog om, hvordan man kan minimere generne. Vi har arbejdet både seriøst og virkelig hårdt for at få så mange fordele med i ændringen. Nu blev ændringen ikke gennemført i foråret 2010, men først fra 10/10 2010 (godt 10 måneder før kontrakten indfører den enkeltrettede natsejlads). Men det ændrer da ikke véd, at det ikke er noget, vi overhovedet har ønsket … tværtimod !
Vi kan mere end godt være vores arbejde bekendt, med de fordele vi har fået med i stedet for den »golde nedlæggelse af natruten fra Rønne til Køge«, som det ellers sagtens kunne være blevet til. Derfor undrer det os ganske meget, at vi skulle have »opgivet kampen for natfærger«.
Det kender vi ikke selv til.
Bornholms Passagerforening
14. september 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share