Midt på dagen og sen eftermiddagsafgang

Bornholmernes ønsker til rejsemønster harmonerer ikke med sejlplanen fra 1. januar 2012. Det er nu uden for enhver diskussion, at 9 ud af 10 ikke er tilfredse med sejlplanen. Det viser vores signifikante undersøgelse fra november 2011. Derfor er det nødvendigt, at der findes en løsning, som tilfredsstiller langt flere, end det nu er tilfældet. Det hverken kan eller skal vente til 2017. Og det er ganske enkelt ikke korrekt, at det ikke kan ændres. Måske skal der en lille ekstrabevilling til på nogle få millioner af kroner om året, men i relation til, at staten betaler tæt på 200 mio.kr. om året til den samfundsbegrundede færgebetjening, så kan det ikke være dét, der skal være problemet.

Nu véd vi, at bornholmerne og turisterne – ud over en tidlig morgenafgang – ønsker en afgang midt på dagen samt en sen eftermiddagsafgang. Vi har bl.a. opstillet ønskerne til 2. og 3 afgang på hverdage samt alle 3 afgange i weekenderne på i alt 5 plancher. De kan (så længe de ikke er lagt ind på vores egen hjemmeside) rekvireres af interesserede via mail. Her vises alene 1. afgang i weekenderne.
Det fremgår med al tydelighed af planchen, at sejlplanen og ønskerne til sejlplanen ligger milevidt fra hinanden. Under 5% ønsker afgangen placeret kl. 8.30 (som den nu er i sejlplanen). Ca. 90% ønsker afgangen placeret før det nuværende tidspunkt, og hele 55% havde helst bevaret afgangen kl. 6.30. Der er intet til hinder for, at denne afgang med ganske kort varsel kan rykkes tilbage til kl. 6.30 igen.
I 2009 blev der udfærdiget 3 undersøgelser, som alle 3 (uanset at de ikke var statistisk retvisende) viste nøjagtig samme resultat. Den ene undersøgelse blev foretaget af det daværende Bornholmstrafikken i samarbejde med TV2/Bornholm. Resultaterne fra den undersøgelse vil – sammen med vores egen undersøgelse fra november 2011 – blive lagt ud på vores hjemmeside.
Det forekommer utrygt, at staten i perioden 2011 til 2017 vil betale godt 1,2 mia.kr. til den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm uden at have analyseret, hvilke behov der reelt skal opfyldes. Hvem véd … måske betaler staten alt for meget for en færgedrift, som end ikke opfylder behovene?
Vi véd, at Bornholmerbussen ikke kører de 4 almindelige hverdage til/fra den sidste færge til Ystad, ligesom BAT ikke længere kører linjedrift på Bornholm efter den sene ankomst, men en form for telebus. Alene dét burde sige alt om, at dagens sidste afgang kun i ringe omfang passer med passagerernes behov.
Det har gennem adskillige år været kendetegnende for den samfundsbegrundede færgebetjening af Bornholm, at analysering af betydningen for f.eks. nedlæggelsen af den dobbeltrettede natfærge til Køge – eller andre ændringer – har været ikke-eksisterende.
Når erhvervsledere på Bornholm kan give udtryk for, at både erhvervslivet, turismen og den almindelige passager skal være nok så tilfredse – fordi der aldrig har været større kapacitet til rådighed og aldrig har været ydet større tilskud end i den nuværende kontraktperiode – forekommer det os, som om at ethvert hensyn til faktiske behov er ignoreret. Det er temmelig ligegyldigt, hvor mange afgange, der er i døgnet, hvis ingen af afgangstiderne passer til det behov brugerne har for afgangstider.
Vi skal heller ikke glemme, at Ystad ikke er vores endestation. Derfor er det afgørende, at transporten mellem Ystad og København fungerer og harmonerer til passagerernes tilfredshed.
Sejlplanen skal ændres snarest … det kan ikke vente til 2017 !

Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
29. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Nej – det kan ikke vente !

Hvis man ser efter på Folketingets hjemmeside, så finder man følgende spørgsmål fra Kim Christiansen, transportpolitisk ordfører for Dansk Folkeparti:

Spørgsmål nr. 303:
Ministeren bedes i forlængelse af besvarelsen af spørgsmål 253 (TRU, alm. del) forholde sig til spørgsmålet om de store problemer, som bornholmske passagerer såvel som turisterhvervet oplever med hensyn til den nye sejlplan, som trådte i kraft 1. januar 2012, og som har været genstand for omfattende debat i de bornholmske medier den seneste tid. Endvidere bedes ministeren redegøre for, hvad han vil gøre for at udbedre situationen.
Den 19/1 2012 skriver transportministeren bl.a.:
»Transportudvalget har i brev af 11. januar 2012 stillet mig følgende spørgsmål 303 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Kim Christiansen (DF).«
Og i sit svar skriver transportministeren:
Svar:
»Den nuværende sejlplan er tilrettelagt i samarbejde med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.
Sejlplanen trådte i kraft 1. januar 2012. Jeg synes, vi skylder at give den noget tid at virke i, før vi tager stilling til, om der er behov for ændringer. Jeg er naturligvis indstillet på at drøfte muligheden for ændringer med Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm.«
Når vi véd, at 9 ud af 10 har rejsebehov, der ikke kan opfyldes af sejlplanen, så er situationen så alvorlig, at der skal handles … og ikke ventes. Det var noget helt andet, hvis det blot var en detalje i sejlplanen og ikke sejlplanen som helhed, det er galt med.
Truslen er blevet til virkelighed, idet den første pendler har sat sit hus på Bornholm til salg og snarest muligt flytter over, fordi arbejdsliv og privatliv ikke kan komme til at hænge sammen efter den nye sejlplan. Derfor skal sejlplanen ændres nu … og ikke først have »noget tid til at virke i …«.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
25. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Plads til børn og børnebørn

Mange har deltaget i debatten om BornholmerFærgens sejlplan fra 1/1 2012. Og det skal selvfølgelig være frit for enhver at ytre sin mening uanset, om man gør det på egne vegne, på en sportsforenings vegne, som pendler eller måske – som i mit eget tilfælde – gør det som bedsteforældre for sine børn og børnebørn.

De mange debatindlæg vidner om, at der er noget rivende galt med sejlplanen, uanset hvem der så i øvrigt har ansvar for, at den ser ud som den gør i dag.
I forbindelse med vores undersøgelse om sejlplanen i november 2011 fik vi flere hundrede bemærkninger fra svarerne. Her er nogle enkelte, som netop vedrører børn og børnebørn. Deres problemer har beslutningstagerne også pligt til at tage alvorligt:

1) Da vi er bedsteforældre til børnebørn i Kbh. vil vi meget gerne kunne tage af sted som før, lørdag morgen 6,30 og hjem igen lørdag eller evt. søndag eftermiddag eller aften. Min kone arbejder herovre: mand. – fred. så derfor!

2) Sejlplanen som den fremstår nu er ubrugelig for mig og børnene.

3) Ligeledes kan vi bosiddende være hjemme midt på aftenen også i weekenderne, og ikke som nu ved midnatstid, det er uacceptabelt, hvis man har små børn eller skal på arbejde næste dag.

4) For når vores børn er på weekend, og de har små børn med, synes de det er for sent at komme hjem kl. 22-23.

5) Hvad nytter det, at man bestiller en TOGTUR til Kbh. (min datter med TRE børn og Barnevogn!) – når DSB sætter busser ind.

6) Vigtigt med en afgang midt på dagen af hensyn til familier med små børn, der skal hjem fra Bornholm til f.eks. Jylland. Tager de aften-afgangen, er det midnat inden de er hjemme.

7) Sejlplanen er vigtig for befolkningen af Bornholm. Hvis vi gerne vil have arbejdende mennesker og børnefamilier på øen – ja, så skal sejlplanen passe til deres behov – ellers flytter de (vi), og så er der ingen skattekroner i kassen og ingen små nye bornholmere.

Lone Thrane
Kasserer i Bornholms Passagerforening
Smallesund 108, 3700 Rønne
Share

Undersøgelsen om sejlplanen

I november 2011 gennemførte Bornholms Passagerforening en undersøgelse om bornholmernes holdning til sejlplanen for 2012.  Og på baggrund af undersøgelsen kan vi udtale os om at 9 ud af 10 bornholmere ikke kan få deres ønsker til rejsetidspunkter til at passe med sejlplanen.

Pær Køie Kofod skriver i Bornholms Tidende 13/1 2012, at undersøgelsen ham bekendt »var baseret på meget snævert antal set i forhold til øens faktuelle befolkningsantal«.
Vi har lagt alle tal frem for pressen på Bornholm, og vi lægger gerne samtlige tal frem for Pær Køie Kofod. Det er noget uklart, hvad Pær Køie Kofod mener mht. »snævert antal«. Men vi kan oplyse følgende:
1) 32.424 personer (på Bornholm) kunne stemme ved folketingsvalget 15/9 2011
2) Vi sendte ud til 5.728 email-adresser (tilfældigt udvalgt)
3) Vi baserer undersøgelsen på lige knap 800 svar (svarende til 2,47%).
Ifølge vores konsulent er disse tal – statistisk set – fuldt ud tilstrækkeligt.
I øvrigt er det bemærkelsesværdigt, at den undersøgelse, som det daværende Bornholmstrafikken foretog i eftersommeren 2009 (sammen med TV2/Bornholm) er en næsten tro kopi af vores undersøgelse … eller omvendt. Den undersøgelse har for nyligt været omtalt i Bornholms Tidende. Undersøgelsen vil – sammen med vores egen undersøgelse – blive lagt ud på vores hjemmeside.
Bornholms Passagerforening
Bjørn Carlsen
14. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Hele tiden nye overraskelser

Der dukker hele tiden nye overraskelser og problemer op med sejlplanen fra 1/1 2012. Seneste problem er, at der indsættes busser fredag eftermiddag, fordi der ikke var søgt om plads på Københavns Hovedbanegård i rette tid.

I forbindelse med vores undersøgelse om sejlplanen i november 2011 fik vi flere hundrede bemærkninger fra svarerne. Vi har offentliggjort ganske få, men de burde egentlig offentliggøres alle sammen, fordi de hver især indeholder sin egen lille historie med værdifulde oplysninger, om bornholmernes opfattelse af sejlplanen fra 1/1 2012. Her er yderligere nogle stykker:
Person 1
Færgeafgangene fra øen bør placeres efter de almindelige rejsendes behov og ikke efter godstransport. Hjem til øen skal afgangene placeres så det er muligt at udnytte den tid man er ovre bedst muligt.
Person 2
Vi håber meget på en afgang om formiddagen, da man ellers skal jage mange personer op før en vis herre får sko på. Vi føler efterhånden at det bliver ringere og ringere at skal rejse med BornholmerFærgen, og at det efterhånden er sværere at være bornholmer.
Person 3
Som ejer af feriehus, der udlejes hele året, er en afgang midt på dagen meget vigtig. 3 afgange fordelt over hele dagen tilgodeser alle, både os bornholmere og vores gæster.
Person 4
Det er beskæmmende, at transporten mellem Bornholm og det øvrige Danmark skal gå gennem et fremmed land, og at det er blevet accepteret at stabiliteten i færgedriften er forringet væsentligt, siden den daglige natafgang til/fra Bornholm blev nedlagt
Person 5
Er det ikke lige meget hvad bornholmerne ønsker, Færgen gør alligevel som de selv vil.
Person 6
… alt i alt er det vigtigt at uanset, hvad vi skal i København, skal det ikke koste en overnatning, vi har desværre ikke alle en familie, vi kan overnatte hos.
Det er da vores “motorvej” den er dyr nok at “køre på” – læs billet priser.
Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppl. Bornholms Passagerforening
Lyrsbyskov 2, Østermarie
Share

Det klæ’r dig ikke, Winni

Sejlplanen for 2012 er – efter min opfattelse – endt i den rene farce. Færgerne sejler på tidspunkter, som passagererne ikke ønsker – og temmelig mange i foreningslivet på Bornholm må enten med stort besvær ændre deres planer eller helt opgive at være sammen med ligesindede på den anden side af vandet.

Bornholmerbussen kører ikke til alle afgange/ankomster længere. BAT har indført en form for telebus. Sidst, men ikke mindst, så kører DSB nu med busser på ugens allerstørste afgang (= fredag eftermiddag).
Jeg har aldrig set så lang en kø ved håndvasken, som da det skulle forklares, hvem der har ansvaret for, at det er gået så galt, at DSB ikke længere kan køre med tog fredag eftermiddag.
Og forrest i køen stod du, Winni. Det er uartigt over for bornholmerne, det er uartigt at løbe fra din del af ansvaret, og det kan du slet ikke tillade dig.
Jeg sad i mange år i Kontaktrådet, og jeg ved ganske udmærket, hvor meget reel magt og indflydelse Kontaktrådet har på sejlplanen. Måske kan du påvise rent juridisk, at du og Kontaktrådet kun er rådgivende, men virkelighedens verden er anderledes. Derfor havde det klædt dig, hvis du havde stået frem og fortalt, at det var den langsommelige behandling i Kontaktrådet, der var årsag til, at sejlplanen blev fastsat så sent, at hverken Færgen, DSB eller andre kunne nå at få deres planlægning på plads.
Kontaktrådet var oven i købet – inden sejlplanen blev vedtaget – blevet advaret om risikoen for at DSB ikke kunne køre, når sejlplanen blev leveret så sent fra Kontaktrådets side. Som minimum havde det da været på sin plads, at du havde sørget for at få det undersøgt. Det er en forsømmelse, som har fået kreperlige følger. Og det er du nødt til at tage din del af ansvaret for.
Det klæ’r dig heller ikke at lange ud til højre og til venstre, når nogen klager over at de ikke kan bruge sejlplanen, som den er. Du langer ud efter de adskillige foreninger, som har fået deres muligheder forringet eller helt ødelagt for at deltage i arrangementer på den anden side af vandet. Det gælder også den modsatte vej, når foreningerne skal have udvekslingsbesøg her på Bornholm.
De skal tænke sig om, før de klager, er dit budskab.
Du langer ud efter bornholmere, som gerne vil have ordentlige rejsetider, når de skal besøge deres børn og børnebørn ovre. De skal også tænke sig om, før de klager, mener du. Du skulle også have tænkt dig om, inden Kontaktrådets formandskab godkendte sejlplanen, som den er nu.
Du vil – siger du – gerne have flere pendlere til øen, men når så sejlplanen slet ikke passer til deres rejsebehov, hvad tror du så der sker?  Enten flytter de slet ikke til øen eller også flytter de igen, når de opdager, at det ikke kan lade sig gøre at bo på Bornholm og arbejde i København.
Vores eget folketingsmedlem, Jeppe Kofod, har været nødt til at flytte for at få sit familie- og arbejdsliv til at hænge sammen. Han udtalte primo oktober 2011:
»Det, der selvfølgelig er ærgerligt, er, at det er umuligt – stort set – i dag at få familie og arbejdsliv til at gå op, når man bor på Bornholm.«
Læg dig denne bemærkning bag øret, se så at få sejlplanen ændret, så alle 3 parter på Bornholm bliver tilgodeset.  Det nytter ikke noget, at du kun vil tage dig af succeserne … fiaskoerne hører med til dit job, og dem er du også nødt til at tage ansvar for.
Erik Pedersen
Borgergade 23, Rønne
Share

To snusfornuftige forslag

Da natfærgen til Køge blev nedlagt i oktober 2010 indsatte BornholmerFærgen nødvendig kapacitet. Sejlplanen kom til at se således ud:

Afgange fra Rønne (i lavsæsonen)

Fra 10/10 2010 Fra 3/1 2011
Afgange fra Rønne
med hurtigfærge
Kl. 6.45 (til Ystad)
Kl. 17.15 (til Ystad)
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 17.10 (til Ystad)
Afgangge fra Rønne
med konventionel
Kl. 15.25 (til Ystad)
Kl. 22.00 (til Ystad)
Kl. 15.25 (til Ystad)
Kl. 22.00 (til Ystad)
Afgang fra Rønne med
godsfærgen
Kl. 17.00 (til Køge) *)

*) Som natfærge blev den benyttet, men ikke som dagfærge

Den 1/9 2011 trådte den nye kontraktperiode i kraft. Og fra 1/1 2012 ser sejlplanen på hverdage typisk ud som følger:

Afgange fra Rønne (i lavsæsonen)

Fra 1/1 2012
(ca. 182 dage)
Fra 1/1 2012
(ca. 50 dage)
Afgange fra Rønne
med hurtigfærge
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 16.30 (til Ystad)
Kl. 20.30 (til Ystad)
Kl. 6.30 (til Ystad)
Kl. 10.30 (til Ystad)
Kl. 20.30
Afgangge fra Rønne
med konventionel
Ingen Ingen
Afgang fra Rønne med
godsfærgen
Kl. 17.00 (til Køge) *) Kl. 17.00 (til Køge) *)

*) Som natfærge blev den benyttet, men ikke som dagfærge

2012-planen er alt andet end passagervenlig. Enten er der 10 timer mellem første og anden afgang eller også er der 10 timer mellem anden og tredje afgang.
Passagerforeningen gennemførte i november 2011 en meget stor undersøgelse om bornholmernes ønsker til sejlplanen. Her taler statistikken sit tydelige sprog. 9 ud af 10 bornholmere er alt andet end tilfredse med sejlplanen. Bornholmerne ønsker en afgang midt på dagen og en sen eftermiddagsafgang. Passagererne er blevet taberne, og fragterhvervet bestemmer nu både over Køge-ruten og Ystad-ruten. Konklusionen må derfor være, at det ikke lader sig gøre at sætte en sejlplan sammen (med kun 3 daglige hurtigfærgeafgange), hvor der blot tages rimelige hensyn til passagererne.
For det første er det meget besynderligt, at det skulle være miljøkorrekt at fragte gods på en hurtigfærge. Dernæst er det mere end svært at forstå forligsteksten fra august 2007, som har medført kontrakten, som fik virkning fra 1/9 2011. I forligsteksten står bl.a.:
»Forligskredsen ønsker at give den bornholmske befolkning et højt serviceniveau for færgebetjening året rundt, og genudbuddet indeholder derfor et krav om tre afgange med hurtigfærger mellem Rønne og Ystad i lavsæsonen.«
Vi har hele tiden haft mindst 3 færgeafgange i lavsæsonen; 2 med hurtigfærge og 1 med konventionel færge.
I aftaleteksten står der også, at
»Rønne – Ystad, primært betjening af passagerer og personbiler«
Hvordan kan politikerne skrive, at de »ønsker at give den bornholmske befolkning et højt serviceniveau for færgebetjeningen året rundt«, når fragterhvervet har fået veto-ret mht. afgangstider ???
Mens jeg endnu sad i bestyrelsen for Bornholms Passagerforening havde vi tilbage i 2007 og 2008 kontakt med flere politikere på Christiansborg, som klart gav udtryk for, at det da aldrig havde været meningen, at den konventionelle godsafgang skulle inddrages og lægges over på hurtigfærgeafgangene.
Derfor er det med stor glæde, at jeg har læst om, at 2 politiske partier på Bornholm er kommet med hver sit forslag til en god løsning.
Det ene forslag – fra Dansk Folkeparti – går ud på, at natsejladsen skal genindføres.
Det andet forslag – fra De Konservative – går ud på, at indsætte den konventionelle færge Povl Anker til (primært) at tage sig af godset på Ystad-ruten.
Begge forslag er snusfornuftige og indeholder et stort bevis på, at de lokale i de politiske partier har sat sig ind i problemerne, og fundet gode løsninger.
Begge politiske partier har fået deres respektive transportpolitiske ordførere på Christiansborg til at stille spørgsmål til transportministeren.
Lad mig sige det så klart: I skal ikke stille jer tilfredse med de svar, I har fået. Det kan end ikke kaldes svar. Så »på med vanten« – jeres snusfornuftige forslag fortjener i allerhøjeste grad respekt og opmærksomhed.

Erik Pedersen
Borgergade 23, Rønne
27/12 2011

Share

Det bliver dårligere og dårligere

I øvrigt har jeg ingen kommentarer til de nye sejlplaner andet end: Det bliver dårligere og dårligere med vores færgebetjening både til Ystad og Køge. Jeg har ingen ord for det andet end øv !!!
Sådan udtrykker en bornholmer sig i forbindelse med Passagerforeningens undersøgelse om bornholmernes mening om sejlplanen.
Rent statistisk er der ingen tvivl om, hvad bornholmerne ønsker sig, og det kommer absolut ikke til udtryk i sejlplanen fra 2012.
9 ud af 10 er ikke tilfredse med sejlplanen … og så opstår der en klar opfattelse af, at »det bliver dårligere og dårligere«.
Et er den klare statistik fra undersøgelsen. Noget andet er de ord, som flere hundrede har tilføjet. Her nogle få eksempler:

  1. Generelt manglende hensyn til almindelige passagerer, der har behov for at komme frem og tilbage i forbindelse med arbejde, familiebesøg og sportsaktiviteter ….
    Det er vigtigt, at der også i weekenden er en tidlig afgang.
  2. Det er uanstændigt, at man ikke kan være i Kbh før middag. Nogle skal jo længere, og kan så slet ikke benytte Bornholmstrafikken i weekenden.
    BEHOLD 6:30 afgangen! Den tilgodeser alle. Det er vel bedre, at nogle skal tidligt op og have ventetid, end at resten kommer for sent.
  3. Jeg ønsker gerne den dobbeltradet natfærge tilbage da jeg og mange andre tager på hundeudstilling ovre og bliver nødt til at tager over dagen før for at kunne nå frem til tiden … og i øvrigt har jeg ingen kommentarer til de nye sejlplaner andet end : Det bliver dårligere og dårligere med vores færgebetjening både til Ystad og Køge.
  4. Det er vigtigt for mig (og de andre i xxxx Bornholm) at der bliver en tidlig afgang også i weekenderne, da vi ellers ikke kan deltage i udstillinger eller salgsudstillinger som vi plejer på Sjælland. Her skal dyrene nemlig ofte tjekkes inden kl. 10.

Sejlplanen skal ændres nu … det kan ikke vente til 2017.

Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppl. Bornholms Passagerforening
Lyrsbyskov 2, Østermarie

Share

Skal ikke vente til 2017

Bornholms Passagerforening offentliggjorde for et par uger siden en omfattende undersøgelse af bornholmernes ønsker til sejlplanen fra 1/1 2012.
Undersøgelsen taler sit eget tydelige sprog om, at 9 ud af 10 bornholmere ikke er tilfredse med sejlplanen.
Undersøgelsen viser også, at der er behov for en 4. afgang, når fragterhvervet tidsmæssigt bestemmer over de 2 af 3 afgange.
Ud over det statistisk konstaterbare er der kommet flere hundrede kommentarer. Her blot et par eksempler:

Nr. 1
Med Leonora bliver sejltiderne en never ending story. Konflikten mellem mennesker/passagerer og lastbiler/gods vil være der konstant. Ligesom det var i gamle dage med natfærgen til København, hvor godset var sejrherren.

Nr. 2
Der er al for lang afstand mellem morgenafgangen og eftermiddags afgangen.

Nr. 3
Jeg ønsker mig en sejlplan, som er brugervenlig – d.v.s. tilpasset passagererne. Det nytter ikke noget at skulle tage en hel dag fri, for at kunne nå til eksempelvis Jylland samme dag, fordi der ikke er en god afgang midt på dagen (efter skole).
Fire afgange dagligt ville være det optimale, og også lette presset på de populære afgange. Det skal være muligt spontant at tage en tur væk fra øen, altså, der skal være ledige pladser – også i sidste øjeblik.

Nr. 4
der skal selvfølgelig ikke være op til 9 – 10 timer mellem afgangene.

Nr. 5
Jeg “håber” at vi får en snevinter igen, således at de ansvarlige ved selvsyn kan se at man ikke kan komme til Bornholm midt om natten – jeg troende da at det var en passagerfærge vi havde fået og ikke en fragtfærge. Vi var helt bestemt bedre stillet dengang vi kun havde de to “odder”, Villum og Poul Anker.

Nr. 6
Den eksisterende fartplan er helt håbløs.

Vi hverken kan eller skal vente til 2017 med at ændre på disse forhold. Det er forhold, der let kan ændres her og nu, hvis der ellers er politisk vilje til det.

Ianto Tryfan Davies Gerdes
Suppl. Bornholms Passagerforening
Lyrsbyskov 2, Østermarie

Share

Morgenafgang tilbage til 6.30

Vores undersøgelse om sejlplanen viser, at kun 5% ønsker at dagens første afgang i weekenden afgår kl.8:30.
9 ud af 10 ønsker at afgangen ligger før dette tidspunkt, og hele 55% ønsker afgang kl. 6:30. Adskillige foreninger har også som kommentarer anført, hvor ødelæggende ændringen fra 6:30 til 8:30 har været for deres muligheder for at deltage sammen med øvrige danskere i konkurrencer, arrangementer etc.
At ændre sejlplanen, så morgenafgangen igen flyttes tilbage til kl. 6:30 kan gøres med ganske kort varsel. Det bornholmske samfund kan ganske enkelt ikke være bekendt, at så mange foreninger, herunder sportsforeninger, ikke længere kan deltage i arrangementer/kampe etc. ovre.
Lad os se på, hvad blot nogle få af svarerne har skrevet til os:

Person 1
I weekenden skal morgenafgangen også være kl. 06:30. Der er også folk der har behov for at være i København/på Sjælland om formiddagen i weekenden – eksempelvis sportsfolk

Person 2
Det der er lavet nu som afgang for weekender er total håbløs og giver os flere udgifter til over overnatning, jeg sidder med i bestyrelsen i xxxx Bornholm og vi har brugt de sidste mange år på at få gode kontakter over, især på Sjælland hvor vi kommer til fuglemarked/udstillinger og vi har selv fugle med, det kan ikke lade sig gøre nu hvor der kommer overnatning det vil være dyremishandling. Vi har en del ældre medlemmer som kun kan komme med hvis det er en endags tur. Båden skal sejle senest kl.06.45.Håber at vi kan stå sammen og få lavet dette vanvid om – prøv og luk E 45 så skal i bare se Jyderne komme op af stolen.

Person 3
Afgangen kl 8:30 i weekenden er helt hul i hovedet, da den ikke giver nogen mulighed overhovedet for at kunne nå at komme til sport, udstillinger, familiefester, eller andet, så derfor håber jeg virkelig, at den ryger ud hurtigst muligt. Og så forøvrigt, er det på tide, at Bornholmerne får indflydelse på deres rejsetider, de er dem der ved bedst, og ikke nogen politikere eller andre kloge hoveder, der aldrig har været på Bornholm før, og ikke ved hvad der foregår herover. Det er af stor betydning for mig, som rejser en del, at kunne få lov til at være med i denne undersøgelse, og evt kunne være medbestemmende om rejsetiderne fra Øen, det vil jeg sige tak for.

Person 4
Den er umiddelbart ikke særlig hensynsfuld overfor sportsudøvere. De kan nemlig ikke nå at komme til stævner på en en-dagstur.

Person 5
Som forening giver sejlplan 2012 ikke os nogen mulighed for at deltage i stævner i resten af landet. Et stævne indenfor vores idræt er en heldagsforestilling og starter som regel kl. 9.00 evt 10.00. De slutter omkring kl 17.00 og med evt. forsinkelser bliver kl hurtigt 18.00 inden stævnet er slut.
Det betyder at vi som forening der skal have 10 kæmpere afsted skal bruge penge på 2 overnatninger i kbh ud over de normale rejseomkostninger!

Person 6
Det er ikke særligt heldigt at den første afgang fra Rønne i weekenden er kl. 8:30, det bevirker at det er slut med at udøve idræt i København, for enten kommer vi for sent, eller også kommer vores modstandere for sent, idet de kun kan være på Bornholm kl. 12:00, og det er alt for sent.

Person 7
De fleste sportsgrene foregår i idrætsanlæg som er tilrettelagt en sæson frem, de kan ikke pludselig lave den halve sæson om fordi Bornholmer Færgen laver en ny fartplan.
Jeg spiller selv for Bornholms xxx, vi skal leje os ind i xhaller i København via xxx (Københavns xxx) de sidder nu med et næsten håbløst ekstra arbejde, de skal ud og spørge xxx om de kan flytte kampene og da xxx lever af xxx, er de ikke meget for dette, …
Hvordan xxx vil nå at få flyttet så mange kampe for denne sæson er mig uvist …

Dette er blot et lillebitte udsnit af kommentarerne. Vi vil senere offentliggøre flere af kommentarerne fra de mange så hårdt ramte bornholmere. Få den afgang ændret allerede før den træder i kraft … det er muligt; og det skal ikke vente til 2017 !!!

Bornholms Passagerforening
Kirsten Lund-Hansen
Næstformand
22. december 2011
Harbovej 125, Rønne

Share