Dom om flypassagerers rettigheder

Den 19/11 2009 afsagde EF-Domstolen *) en afgørende, »bagvedliggende« dom om fortolkning af erstatning til passagerer ved forsinket ankomst i henhold til EF-forordningen (nr. 261/2004) om luftfartspassagerers rettigheder.
Når vi betegner dommen som »bagvedliggende« skyldes det, at der var tale om dom i en præjudiciel sag. I Domstolens pressemeddelelse hedder det derfor bl.a.:
»Domstolen træffer ikke afgørelse i den nationale sag. Det tilkommer den nationale domstol at træffe afgørelse i sagen i overensstemmelse med Domstolens afgørelse.«
En advokat fra Aalborg har derfor – ud fra en konkret situation – stævnet SAS, fordi selskabet ikke respekterede EF-Domstolens afgørelse ved tildeling af erstatning. I EF-Domstolens pressemeddelelse hedder det videre:
»Passagerer på forsinkede flyafgange kan have en ret til kompensation
Når de ankommer til deres endelige bestemmelsessted tre timer eller mere efter det planlagte ankomsttidspunkt, kan de ligesom passagerer på aflyste flyafgange anmode luftfartsselskabet om en kompensation, medmindre forsinkelsen skyldes usædvanlige omstændigheder.«
Byretten i Aalborg afsagde den 1/7 2011 sin dom. Den følger EF-Domstolens afgørelse.
Ifølge Ritzau
»påpegede SAS i retten, at EF-Domstolen ved Sturgeondommen, var gået ud over deres beføjelser ved at stramme bestemmelsen om, at flypassagerer har krav på erstatning, hvis deres fly bliver aflyst til også at gælde, hvis deres fly kun er forsinket.«
Det er usikkert, dog næppe sandsynligt, om SAS vil anke dommen.
Bornholmske flypassagerer skal derfor være opmærksomme på, at der nu foreligger en national retsafgørelse, som svarer til EF-Domstolens dom, og derfor er der også god grund til at søge erstatning, når ankomsten forsinkes mindst 3 timer i forhold til det oprindelige ankomsttidspunkt.
Bornholms Passagerforening
3. juli 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
*) fra 1/12 2009 EU-Domstolen

Forklarende tekst til ”Dom om flypassagerers rettigheder”

pressemeddelelse fra ef-domstolen 19112009 om flypassagerers ret til erstatning ved forsinket ankomst

01072011 – aalborg dommen om ret til erstatning ved forsinkelse over 3 timer

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


seks + 7 =