Et mærkbart ministerskifte

I marts/april måned 2009 havde vi i Pendlergruppen en del drøftelser med Skatteministeriet. Disse drøftelser betød, at Peter Juel Jensen kunne hjælpe os med at få planlagt et møde med skatteministeren, Kristian Jensen. Det blev holdt 15. april 2009. Det var – som vi før har beskrevet – et meget positivt møde i sig selv. Vi oplevede en minister, der lyttede, forstod og handlede. Derfor var det meget opmuntrende, at mødet fik det udfald, at vi efterfølgende fik en ny bekendtgørelse med helt klare regler for befordringsfradrag, for de pendlere, som på grund af arbejde anvender fly til befordring mellem Bornholm og den øvrige del af Danmark (eller den anden vej).

Vi har fortsat dette gode samarbejde, og vi arbejder på flere områder med at få skattemæssig forståelse for, at pendlerne på Bornholm har udgifter/omkostninger, som andre pendlere i Danmark typisk ikke har, når de pendler til deres nabokommune for at arbejde. Ud over transporten skal pendlerne typisk afholde udgifter til overnatning etc.
I relation til dette arbejde, og det i øvrigt gode samarbejde, vi har haft med skatteminister Kristian Jensen, er vi kede af, at ministeren nu har fået andet arbejde.
Vi byder naturligvis den nye skatteminister, Troels Lund Poulsen, velkommen til arbejdet, og håber på, at vi kan fortsætte det gode samarbejde, vi allerede har indledt med Skatteministeriet og ministeren – uanset, hvad skatteministeren i øvrigt heder.
Den bornholmske pendlergruppe er skattemæssigt – samlet set – den gruppe af borgere, som tilfører den bornholmske kommunekasse de største indtægter. Derfor skal gruppen have gode forhold og anerkendelse i enhver henseende. Bornholm ville ganske enkelt »gå fallit«, hvis ikke pendlerne påtog sig det noget mere anstrengende arbejdsliv i stedet for at stille sig op i arbejdsløshedskøen eller flytte fra øen sammen med deres famlier.
Pendlergruppen
Preben Holm                                                                  Steen Clausen
Rønnevej 14, Aakirkeby                                                Brogade 12, Nexø
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ otte = 16