Færgenavnet – hvad er meningen?

Ifølge TV2/Bornholm har
»Rederiet bag BornholmerFærgen, Danske Færger, fået lavet et rundspørge blandt forskellige litteraturpersonligheder om deres holdning til navnet Leonora Christina.«
Det har Berlingske Tidende refereret den 17. december 2010 med oplysning om, at en gruppe af kendte kultur- og litteraturpersonligheder anser navnet for passende, herunder forfatteren Ib Michael samt præst og debattør Kathrine Lilleør.
Vi betragter det – som interesseorganisation – absolut ikke som vores ressortområde at beskæftige os med så subjektive områder som navne på færgerne henhører under. Vi skal arbejde for, at bornholmerne får den bedst mulige offentlige transport, herunder færgebetjening, til gavn for hele det bornholmske samfund.
Men vi kommer ikke uden om, at adskillige af vores medlemmer ønsker at bestyrelsen aktivt skal gå ind i bestræbelserne for at få navnet ændret.
Vi har derfor allerede peget på, at »fingeren næppe har været stukket dybt nok ned i den bornholmske klippegrund« forud for valget af navnet Leonora Christina samt, at bornholmerne gerne må komme til at føle sig stolte af færgenavnet på den nye hurtigfærge.
Når rederiet så supplerer med en rundspørge blandt forskellige danske litteraturpersonligheder om deres holdning til navnet Leonora Christina, så »graver man da kun grøften dybere« i relation til de mange bornholmere, som ønsker et andet navn. Noget sådant opfattes kun som »københavneri«, og så kommer navnet endnu mere til at fremstå som noget, der er trukket ned over hovedet på bornholmerne. Og hvor mange bornholmere er der blandt disse »litteraturpersonligheder«?
Nu har denne debat »raset« i et år – og med dette tiltag er der skabt grundlag for endnu en årelang debat om noget så uproduktivt som et færgenavn. Det er yderst vanskeligt at finde meningen med dette tiltag.
Bestyrelsen for Bornholms Passagerforening
18. december 2010
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ ni = 13