Nytårshilsen og information til Pendlergruppen

Den 2. januar 2011 modtog Pendlergruppens medlemmer via mail denne hilsen og information:

Kære Pendlerkollegaer
Du ønskes et godt nytår, hvor vi fra »Pendlergruppen« håber på, at du fortsat vil have energi til pendling i arbejdsmæssige sammenhænge i 2011. Det har Bornholm brug for. Derfor tak for din indsats.
Også i 2011 vil vi arbejde for, at du som pendler kan have de bedst mulige forhold som pendler.
I begyndelse af december 2011 havde vi møde med Bornholmstrafikken (Færgen), hvor vi afventer et godkendt referat fra mødet. Dog tyder alt på, at samarbejdet mellem Færgen og Pendlergruppen vil blive styrket det kommende år til gavn for pendlerne. Der er stillet i udsigt, at man vil arbejde på et attraktivt pendlerprodukt, for os der pendler i arbejdsmæssige sammenhænge. Nu må vi se, hvordan et sådant produkt vil komme til at se ud.
I forhold til Cimber har vores reaktion på den nye TravelClub ordning og Cimber udsagns om, at bornholmerne ikke vil opleve væsentlige prisstigninger, i en vis grad båret frugt, idet Cimbers ledelse i den anledning har bedt om et møde med os igen inden primo februar 2011.
Vi er blevet stillet udsigt at få et møde med transportministeren primo 2011.
Endelig arbejdes der fortsat på at få et særligt skattemæssigt fradrag for distance-pendlere. Dem vi har henvendt os til er meget positive over for vores forslag, herunder skatteministeren. Men der skal være politisk flertal herfor. Det er lidt vanskeligt at forudsige, hvad der sker i et valgår.
Afslutningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at både Steen og jeg selv er på valg til generalforsamlingen i år (den 28. marts 2011).
Med de varmeste hilsener
Steen og Preben
Preben Holm
Nexøvej 16
3720 Aakirkeby
M 3024 4732
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


en + = 5