Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm

Analyse af rammevilkår for transport til og fra Bornholm
Februar 2012

Kommentarer fra Bornholms Passagerforening:
Rapporten er i udpræget grad en beskrivelse af vilkårene for godstransporten og i meget ringe omfang en beskrivelse af vilkårene for personbefordringen. Der blandes så mange ting ind i rapporten – uden at det bliver analyseret på ordentlig vis – at rapporten på den måde kommer til at fremstå rodet. Det ville have været ønskeligt, at man havde delt rapporten op i emner og behandlet dem i afsnit for sig.
Som eksempel på vores påstand kan nævnes, at der er interviews med erhvervslivet, men ingen med passagerer eller dem, der repræsenterer passagererne.
Rapporten fremhæver alt, hvad der er indført, men rapporten forholder sig slet ikke til de ændringer, som er ønsket fra alle 3 parter på Bornholm. Når man end ikke erkender reelt, hvor man står i dag, véd man heller ikke, hvor man går hen.
Bl.a. anfører rapporten det alene som en fordel, at vi i lavsæsonen nu har 3 hurtigfærgeafgange i forhold til 2 tidligere, men rapporten nævner ikke, hvad der er fjernet, f.eks. natfærgen til Køge samt den konventionelle godsfærge mellem Rønne og Ystad. Hurtigfærgen skal nu sejle på tidspunkter, som godserhvervet har fastsat – og det passer altså ikke med, hvad passagererne har af ønsker til afgangene. Hvad skal de nuværende forhold derfor måles op imod?
Der tales om en transportkorridor via Sverige. Den er principielt ikke-eksisterende, og rapporten forholder sig slet ikke til at de over 70 transitproblemer, som vi reelt har ved at rejse den vej. Hvad f.eks. med transporten af levende kvæg, hvor man bare dispenserer fra bestemmelsen om 8 timers transport.
Man forholder sig slet ikke til, at befordringen mellem Ystad og København er indskrænket. F.eks. kører Bornholmerbussen ikke til de sene afgange 4 dage om ugen, og ikke alle afgange bliver betjent med tog (fredag eftermiddag).
Der tales om nedsat rejsetid fra 5 til ca. 3 timer. Det er at sammenligne æbler og pærer, da nattransport foregår, mens man sover, mens dagtransport er arbejdstid. Hertil kommer, at men slet, slet ikke forholder sig til, at en aluminiumsfærge ikke kan sejle i al slags vejr, og den valgte tonnage ikke er velegnet til Østersøens bølger og vejr i øvrigt. At påstå, at der altid er en rejsetid på 3 timer nærmer sig en bevidst usandhed. Gennemsnittet for rejsetiden er længere – især i vinterhalvåret – når man medtager de dage, hvor Povl Anker skal sejle i stedet for hurtigfærgen.
Hvilesalon på Hammerodde … hurra, men nu desværre kun den ene vej.
Man forholder sig slet ikke til, at især pendlerne med den nuværende kontrakt og sejlplan har fået ødelagt deres rejsemønster i et sådant omfang, at nogle allerede har givet op. I øvrigt bruger man næsten ingen plads til at beskrive forholdene for denne gruppe, som trods alt er den største samlede indtægtsgruppe for Bornholm.
Billetniveauet er det samme i 2004 som i 2012. Ja – gennemsnitsprisen, men når den mest benyttede billettype (bil + 5) er steget 60% og pristallet kun 12%, så er det en modificeret sandhed.
Luftfart: Man forholder sig ikke til, at vi den dag i morgen kan stå helt uden flyforbindelse, da Cimber ikke har pligt til at flyve, men kun gør det af kommercielle grunde. Med den usikkerhed, vi har i hurtigfærgens anvendelighed i vinterhalvåret, er fly en nødvendighed.
Om fremtiden nævner rapporten:
1)      spørgsmålet om den fremtidige tonnage, takststruktur, sejlplan samt
         organisationsmodel
2)      rapporten lægger op til, at der skal ses på IC Bornholm … det er på tide, at man
         erkender, at vores endestation ikke er Ystad
3)      rapporten nævner en transportkorridor gennem Sverige, som om den er
         eksisterende …, men det hilses da velkomment, at man vil forholde sig til, at der er
         transitproblemer.

Det hilses velkomment, hvis det efterhånden går op for politikerne og embedsmændene på Christiansborg, at vi skal have tonnage, der er tilpasset Østersøens bølger, og som kan sejle til tiden året rundt. Det hilses også velkomment, hvis der med anførsel af sejlplan er skabt blot en smule forståelse for, at sejlplanen, som den er nu, ikke er passagervenlig. Men det kan og skal ikke vente til 2017, før der sker ændringer på det område.
Det hilses også velkomment, hvis der afsættes de rigtige ressourcer til at »få tog igennem«. Alt for ofte kører toget ikke, og bliver erstattet med bus eller Pågatoget.
Politikerne bliver i hvert fald ikke klogere på vores transitproblemer ved at læse rapporten. Den beskriver det nærmest som værende et ikke-eksisterende problem, ligesom rapporten giver indtryk af, at der findes en transportkorridor gennem Sverige. Hvad der menes med det står yderst uklart.
Vi vil i de kommende uger behandle rapporten omfattende, og stille meget kritiske spørgsmål til alle de steder, hvor der er uklarheder, eller hvor de faktiske problemer slet ikke bliver omtalt.

12/2 2012
Bjørn Carlsen

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ otte = 15