Generalforsamling med Hans Christian Schmidt

Bornholms Passagerforening har fastsat datoen for sin generalforsamling i 2013 til den 15. marts 2013, kl. 19.00. Den bliver vanen tro afholdt i den store sal på Biblioteket i Rønne.

Vi har en mangeårig tradition for at invitere transportpolitikere til at tale eller andre politikere, som varetager særlige områder, der direkte vedrører Bornholms situation. Vi kerer os i alle henseender meget om, at vi er en upolitisk forening. Derfor har vi den tradition, at invitere talere fra »rød stue« i lige år, og talere fra »blå stue« i ulige år.

Den 15. marts 2013 får vi besøg af Hans Christian Schmidt. Han har været både miljøminister og fødevareminister før han den 23/2 2010 blev udnævnt til transportminister, hvilket han fortsatte som frem til regeringsskiftet 3/10 2011. Siden da har Hans Christian Schmidt været medlem af det for Bornholm så betydningsfulde udvalg, Transportudvalget.

I sin tid som transportminister udmærkede Hans Christian Schmidt sig ved at udtrykke forståelse for, at Bornholm bør have et samlet og mellem fly og færge koordineret transportsystem. Han gav også som transportminister udtryk for forståelse for, at flybetjeningen af Bornholm bør have spændt et sikkerhedsnet ud under sig.

Hans Christian Schmidt har via sit nuværende formandskab for Udvalget for Landdistrikter og Øer vist, at han ikke har glemt Bornholm og de særlige problemer det bornholmske samfund befinder sig i. Det er derfor et medlem af folketinget, som vi får besøg af, der har viden om og indsigt i bornholmske forhold og som har vist vilje til at ville forbedre forholdene for øen og dens indbyggere.

I 2012 skulle vi have haft besøg af folketingsmedlem Rasmus Prehn, der er trafikpolitisk ordfører for Socialdemokraterne. Han kunne desværre ikke nå frem, da flytransporten fra Aalborg svigtede.
Det er desværre anden gang, at et medlem af »rød stue« ikke er nået frem til en af vores generalforsamlinger. Bestyrelsen har besluttet at fastholde fordelingen med lige år til »rød stue« og ulige år til »blå stue«, men vi arbejder på at få en politiker fra »rød stue« til at komme til et af de øvrige offentlige møder, som vi holder i 2013.

Vi har i øvrigt i mange år afholdt vores generalforsamlinger på mandage i marts måned. Det har vi gjort for at sikre, at de 2 folketingsmedlemmer har kunnet deltage. Siden oprettelsen af Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening i 2009 har vi naturligvis også ønsket at tage hensyn til de af vores medlemmer, som er pendlere. Derfor holder vi igen i 2013 vores generalforsamling på en fredag aften.

Bodilsker, den 14. september 2012
Bjørn Carlsen

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ ni = 16