Største antal orange billetter nogensinde

Den 9/11 2012 havde bestyrelsen i Bornholms Passagerforening et rigtig godt og udbytterigt møde med vores kontaktpersoner i DSB, hvor vi drøftede mange forskellige emner med IC Bornholm som udgangspunkt.
Et af de emner, vi drøftede, var de orange billetter, som har været »fraværende« i eftersommeren/efteråret 2011 og igen i 2012. Det har været en teknisk fejl både i 2011 og 2012, men fejlene har intet med hinanden at gøre.
Vi har nu fået den tilbagemelding, at DSB (internt) har lagt det største antal orange billetter ud på IC Bornholm helt frem til 5/3 2013. Senere vil der blive set på antallet efter dette tidspunkt.
Da billetterne kun kan bestilles 2 måneder frem, vil bornholmerne således ikke kunne se alle mulighederne for orange billetter. Men relativt (dvs. i forhold til det øvrige land og antal brugere) er der tale om den største tildeling af orange billetter til en bestemt strækning hos DSB.
Det er værd at erindre om, at en orange rejse altid skal købes via Internettet: www.dsb.dk/bornholm.
Som vi tidligere har oplyst, gælder de orange billetter alene som togbilletter. Der er således ingen bustilslutning på »Orange Bornholm«. Det gælder både i Hovedstadsområdet og på Bornholm. Busturen på Bornholm betales som supplement til »Orange Bornholm«.
Til gengæld er anvendelse af toget i hele Hovedstadsområdet inkluderet i »Orange Bornholm«, hvis man på forhånd bestiller til en konkret DSB-station, f.eks. til Helsingør. Metro og/eller privatbanestationer i Hovedstadsområdet er dog ikke omfattet af »Orange Bornholm«.

Bornholms Passagerforening
15. november 2012
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ syv = 9