Det praktiske samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel

Siden december 2006 har Bornholms Passagerforening haft et praktisk samarbejde med Foreningen Bornholmtunnel.
Samarbejdet har stort set alene været afholdelse af borgermøder om transport sammen.
Den 8. november 2007 holdt vi første møde af denne slags. Det var i forbindelse med folketingsvalget 13. november 2007.
Siden har vi holdt borgermøder sammen forud for valg til folketing, valg til EU-parlamentet, kommunalvalg og regionsrådsvalg.
Den 1. november 2013 holdt vi det indtil videre seneste borgermøde sammen med Tunnelforeningen.
Samarbejdet har alene været af praktisk karakter, som vi også samarbejder med andre foreninger på et praktisk plan. Vi har på intet tidspunkt taget stilling til Tunnelforeningens politik, synspunkter, udtalelser eller vedtægter, idet samarbejdet alene er af praktisk art … og alene inden for transportområdet.
Vi har imidlertid modtaget klager fra medlemmer over samarbejdet i forbindelse med mødet 1. november 2013.
Klagerne går ud på, at vi via samarbejdet også påtager os de synspunkter etc., som Tunnelforeningen har. Et medlem har direkte rettet en protest til bestyrelsen over samarbejdet … en protest, der formentlig vil blive forelagt på førstkommende generalforsamling.
Vi finder det på den baggrund nødvendigt, over for medlemmerne at redegøre for bestyrelsens opfattelse af spørgsmålet om en tunnel (ikke mindst påvirket af medlemmernes opfattelser og tilkendegivelser, bl.a. på vores generalforsamlinger). Opfattelsen harmonerer ganske godt med vores generelle holdning på transportområdet i øvrigt:
1) Intet transportspørgsmål kan eller skal ses/vurderes/behandles for sig. Det skal altid ses og vurderes i den sammenhæng, det indgår i
2) Det er umuligt at tage stilling til et forslag (en evt. mulighed), før der er foretaget en konsekvensbeskrivelse (herunder formålsbeskrivelse og vurdering af samfundspåvirkningen) og konsekvensberegninger
3) Alene at tænke tanken om en tunnel mellem 2 suveræne stater betyder også, at der skal foretages en statsretslig vurdering af rettigheder og pligter til anvendelsen af tunnelen (herunder adkomsten til tilslutningsforbindelser) og i hvilke situationer tunnelen vil kunne anvendes og ikke mindst i hvilke tilfælde, at tunnelen ikke vil kunne anvendes. Vil tunnelen f.eks. kunne anvendes, såfremt der udbryder kogalskab på Bornholm eller i Skåne
Transithindringer i øvrigt skal også afklares (da ingen færgeforbindelser i så fald vil blive opretholdt)
4) Hvis en tunnel skulle være et realistisk alternativ til færge- og måske også flybetjeningen, vil det for os være afgørende, at transporten i tunnelen foregår via skinnebåren transport (som i Euro-tunnelen). Det er godt nok et spørgsmål om omkostninger, men der er også og i langt højere grad tale om større sikkerhed og bedre miljø
5) De oven for nævnte 4 punkter afhænger dog alle af, om naturmaterialernes beskaffenhed er anvendelig til etablering af en tunnel inden for en pris/drift/forrentning, der modsvarer statens udgifter til færgedriften. Hvis ikke dét er tilfældet, er der ikke længere noget grundlag for at arbejde for etablering af en tunnel mellem Bornholm og Skåne.
Vi blander os ikke i, om Tunnelforeningen har fået eller vil få foretaget de undersøgelser etc., som er nævnt i de 5 punkter ovenfor. Men vi forsøger at have en klar holdning til spørgsmålet om tunnel eller ej … og på hvilket grundlag et ja eller nej må hvile.
Vi arbejder i alle sammenhænge for, at transporten til og fra Bornholm bliver set/vurderet i sammenhæng. Det gælder således også ikke samfundsbegrundede ruter (f.eks. flyforbindelsen og ruten til Tyskland).

Bestyrelsen
2. november 2013

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


6 + otte =