Alle har en mening om billetpriserne

Gennem flere årtier har størrelsen af billetpriserne til færgerne været et problem for det bornholmske samfund.  Billetpriserne har haft en negativ indvirkning på den bornholmske samfundsøkonomi.

Priserne har altid været for høje. I perioder kun lidt for høje, i andre meget for høje.

Siden 1973 (i forbindelse med stiftelsen af BornholmsTrafikken) har staten styret udviklingen af det bornholmske samfund via færgepriserne etc.

Siden udliciteringen i 2005 har der ikke været tale om udvikling, men afvikling, og afvandringen fra øen har aldrig været større – og såvel turismen som erhvervslivet kæmper derfor ofte med røde tal på bundlinjen.

Rækken af transportministre og embedsmændene fra Transportministeriet har »élégamment« gang på gang forsøgt at forklare de naive bornholmere, at gennemsnitsprisen for transporten skam ikke er steget i forhold til prisudviklingen og samfundsudviklingen.  Men bornholmerne véd bedre, og de kan tydeligt se resultatet i det samfund, de er en del af – sidst, men ikke mindst, da slagteriet i Rønne tidligere på året var i overhængende fare for at lukke.

Politikerne på Christiansborg har fået den opfattelse, at bornholmerne aldrig kan blive enige eller tilfredse.  Men når der foretages undersøgelser af bornholmernes mening om det samlede niveau for billetpriserne, er bornholmerne langt mere enige end øvrige danskere, når det vedrører økonomiske anliggender. Spørg blot jyderne, hvordan de ønsker, at pengene til deres motorveje skal fordeles –  hvor Hærvejsmotorvejen skal placeres, eller den nye bro over Vejle Fjord, eller de nye broer over Lillebælt.  Sådan kunne vi blive ved temmelig længe med de meget, meget store transportinvesteringer, der står foran vedtagelse rundt i landet inden for de kommende år.

I eftersommeren 2013 spurgte vi bornholmerne om deres mening om bl.a. billetpriserne.  Neden for vises svarene generelt og på produktet »Bil +5« uden bizz.  Alle har en mening om de generelle billetpriser, fordi stort set alle har egen erfaring med en eller anden form for billetpris, og derfor er der også kun 1,82% »ved ikke«.  Det undrer heller ikke, at 8 ud af 10 opfatter, at billetpriserne er så meget for høje, at deres tilkendegivelse ligger på skalaens ikke-tilfredsstillende side.

Når det gælder produktet »Bil +5« uden bizz opstår der en relativ stor andel »ved ikke«, fordi de pågældende formentlig ikke har egen erfaring med produktet.  Men den ikke-tilfredsstillende markering på skalaen for »Bil +5« uden bizz er noget mere markant end generelt for billetpriserne.

Det er egentlig heller ikke så underligt, idet produktet »Bil + 5« uden bizz er steget med 72% siden udliciteringen i 2005.  I samme periode er forbrugerprisindekset kun steget med 20%.

Formålet med forbrugerprisindekset er – ifølge Danmarks Statistik – at belyse prisudviklingen for de varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug på dansk område og er en økonomisk indikator, der anvendes til at måle ændringer i de priser, som husholdningerne betaler for varer og tjenester. Den procentvise ændring af forbrugerprisindekset er et mål for inflationen og er et centralt økonomisk nøgletal.

Sagt på en anden måde:

I 2005 kostede både en tur i Netto og en færgebillet som udgangspunkt således en krone-faktor svarende til 100.

I 2014 koster en tur i Netto en krone-faktor 120, mens færgebilletten (listeprisen) er steget til krone faktor 172.  Og familien Kofoeds indtægt er kun steget, så de kan betale de 120 kr.

Ingen andre steder i landet betaler »familien Danmark« gebyr eller afgift til staten for at køre på motorvejene.  Det er derfor heller ikke rimeligt, at politikerne på Christiansborg kræver, at bornholmerne skal betale for at benytte deres motorvej i større omfang end øvrige danskere gør.

Alle har en mening om billetpriserne.  Det har vi haft siden oprettelsen af foreningen i 1985.  Den er, at »vi skal betale det samme for at sejle over vand, som det koster øvrige danskere at køre over land.«

14. juli 2014

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ syv = 13