Det er måske lige dig, vi søger?

I Bornholms Passagerforening har vi igennem de seneste 14-15 år været begunstiget af at have haft en meget stabil bestyrelse med en rolig og langsom udskiftning på bestyrelsespladserne.  Bestyrelsen for de almindelige medlemmer omfatter 5 personer og 2 suppleanter.  Pendlergruppen vælger selv sine bestyrelsesrepræsentanter.

Nogle af os har været med i arbejdet i hele eller næsten hele den omtalte periode.  2 af de helt ”gamle” bestyrelsesmedlemmer har valgt at ”gå på pension” ved generalforsamlingen den 20. marts 2015.  Formanden har Parkinson, og alt afhængig af udviklingen af denne sygdom, vil han også træde tilbage i løbet af de kommende 2-3 år.  Allerede ved generalforsamlingen i 2015 får vi derfor brug for at få 2 nye i bestyrelsen og 2 suppleanter.

Normalt plejer vi fra bestyrelsens side at henvende os til personer, vi kender i forvejen, eller personer fra relevante interesseorganisationer, når vi har haft ledige pladser i bestyrelsen.  Denne gang har bestyrelsen dog valgt, at vi i stedet sender en anmodning til vores medlemmer m.fl. om at stille op til en af de ledige pladser med bestyrelsens anbefaling.  Vores suppleanter deltager i alt arbejde på lige vilkår med bestyrelsesmedlemmerne.  En gruppe på 2-3 medlemmer af den nuværende bestyrelse vil tage en samtale med dem, der melder sig, og gøre rede for arbejdets omfang og beskaffenhed.

Uanset hvilke kvalifikationer, du besidder, vil vi gerne høre fra dig, hvis du har lyst til at arbejde sammen med os.  Du skal naturligvis have respekt for det grundlag foreningen er skabt på og stadig arbejder ud fra.

Der er visse arbejdsopgaver, som vi især mangler nogen til at hjælpe os med. De fremgår af det neden for beskrevne.  Kan du varetage en eller flere af de neden for beskrevne arbejdsopgaver, hører vi meget gerne fra dig:

1)    Du er en person, der er god til at formulere dig på tryk, og gerne vil skrive referat fra diverse møder

2)    Du er en person, der er god til at planlægge forskellige arrangementer

3)    Du har lyst til at arbejde med vores medlemsbestand (ajourføre og opdatere medlemsbestanden).

Ud over bestyrelsen og suppleanterne, har vi nogle ambassadører.  De har lyst til at hjælpe os med specifikke arbejdsopgaver uden at varetage et bestyrelses- eller suppleantansvar.  I de seneste 5 år har vi været afhængige af ambassadørernes arbejdsindsats.  Det er også en mulighed for dig; men først og fremmest gælder det for os om, at du overvejer, om du skal være vores nye bestyrelsesven.

Indkaldelsen til generalforsamlingen sendes ud fra 27. december 2014 … og deri skriver vi normalt navnene på dem, som bestyrelsen anbefaler som nye bestyrelsesmedlemmer eller som suppleanter.  Du er naturligvis velkommen til at kontakte os i bestyrelsen for at høre nærmere om vores arbejde.

Vi har med denne henvendelse igangsat en åben og demokratisk proces for at få nye bestyrelsesmedlemmer; men vi kan ikke udelukke, at der kan stilles modkandidater på selve generalforsamlingen.

De venligste hilsner

Bjørn Carlsen

En kan ikke alt.  Alle skal ikke tage sig af det hele; men sammen kan vi alt og får løst det hele.

Vi er uden politisk farve; men ikke uden meninger og holdninger.

Vi har ikke en mening om alt … kun det, vi véd noget om !

Det vi ikke véd, undersøger vi om muligt !

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


fire + = 5