Maksimumskapacitet og fri prisdannelse

I forbindelse med vores arbejde med at gennemgå den kontrakt, som er indgået mellem transportministeriet og Mols-Linien A/S, har vi i løbet af efteråret/vinteren fået stor hjælp af den tidligere formand for Passagerforening, Bjørn Carlsen. En af de ting, som blev identificeret som problematisk, var det faktum, at maksimumkapaciteten var blevet sænket fra de nuværende 10.000 passagerer til kun 9.000 på maksimumkapacitetdage. Som oplægsholderen forud for generalforsamlingen den 31.3., Lene Feldthus Andersen fra Center for Regional- og Turismeforskning, fint demonstrerede, så kan vi forvente, at der med de væsentlige prissænkninger, vi kommer til at opleve fra 1.9.2018, vil der komme et trafikspring, som vil betyde, at væsentlig flere vil ønske at rejse. Der er derfor behov for yderligere kapacitet, hvis den øgede efterspørgsel skal efterkommes. Tillige med, så giver prisstrukturen mulighed for, at prisdannelsen bliver frigivet, når der sælges billetter udover de 9.000 passagerer. Svaret fra ministeriet giver ikke umiddelbar anledning til bekymring, men hele denne problemstilling er noget som vi ser som en af de vigtigste opgaver for Passagerforeningen fremadrettet – herunder et grundigt eftersyn af prisstrukturen. Vi arbejder fortsat for en simpel prisstruktur, som sikrer bornholmerne den samme lave pris efter landevejsprincippet, uanset tid på året, ugen eller dagen.

Herunder svaret fra ministeriet:

Fra: TRM Michael Thumand [mailto:mth@TRM.dk]
Sendt: 14. februar 2017 16:11
Til: Bjørn Carlsen
Emne: Til Bjørn Carlsen – Sejlads i fri trafik (Id nr.: 228046)

Kære Bjørn Carlsen

Du har telefonisk stillet Transport-, Bygnings- og Boligministeriet følgende spørgsmål:

  1. Er det korrekt, at Mols-Linien ikke er forpligtet til at sejle med flere passagerer, end dem der skal til for at opfylde minimumskravene.
  2. Kan Mols-Linien selv fastsætte billetprisen for passagerer og biler, der transporteres udover kontraktens krav, herunder i fri trafik?

Som svar på spørgsmål 1 bemærkes, at kapacitetskravene i kontrakten fungerer på den måde, at Mols-Linien skal have kapacitet til mindst det antal passagerer, personbilenheder og høje dækmeter, der fremgår af kontrakten. Kapaciteten afhænger af, hvilken rute og kapacitetsdagstype der er tale om. I øvrigt agter Mols-Linien som bekendt at udvide passagerkapaciteten på hurtigfærgerne.

Til dit spørgsmål 2 kan det oplyses, at spørgsmålet ikke hidtil har været aktuelt. Udgangspunktet er dog, at Mols-Linien selv kan fastsætte billetpriser og vilkår for fri trafik, altså for sejlads, der ikke er omfattet af kontrakten.

Kontrakten rummer dog mulighed for, at ”løfte” sådanne overfarter ind under kontrakten (herunder kontraktens bestemmelser om billetpris). Eksempelvis giver kontrakten i ydelsesspecifikations pkt. 2.2.1 mulighed for at flytte op til 200 dobbeltture, såfremt kontaktrådet og Mols-Linien kan blive enige herom. På den måde kan der flyttes dobbeltture fra dage med lav efterspørgsel til dage med stor efterspørgsel og dermed give en bedre kapacitetsudnyttelse.

 

Venlig hilsen

Michael Thumand

Specialkonsulent

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Ministry of Transport, Building, and Housing

Lov- og Kontraktkontoret

Frederiksholms Kanal 27 F

DK-1220 København K

Telefon +45 22795580

mth@trm.dk

www.trm.dk

 

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 8 = ni