Havnens 10 mio.kr.

Den 23/1 2012 sender Bornholms Passagerforening medlemmerne en kuvert med bl.a. indbydelse til generalforsamlingen i marts 2012 samt diverse tilbud. Samtidig vedlægger vi en »Medlemsorientering«. Vi vil naturligvis ikke offentliggøre orienteringen nu, men et enkelt afsnit er blevet yderst relevant her og nu på grund af den politiske udvikling. Derfor offentliggør vi det allerede nu. I »Medlemsorienteringen« skriver vi bl.a.:

Den kontraktperiode, som begyndte 1/9 2011, har betydet, at veje og andet i og omkring Rønne Havn har skullet udbygges og ændres. Dette skyldes alene det nye forlig og derfor tildelte folketinget Rønne Havn 10 mio.kr., så havnen ikke skulle lægge øgede omkostninger over på brugerne, det vil i sidste ende sige godserhvervet, turisterne og alle øvrige passagerer, som benytter Færgen. Rønne Havn A/S og kommunen er ikke enige om, hvem der er modtager af folketingets gave. Det er normalt sådan, at giveren bestemmer, hvem der skal modtage en gave. Derfor bør Rønne Havn A/S og kommunen lytte til, hvad forligspartierne på Christiansborg har udtalt. I december 2011 forlød det, at et af forligspartierne var villige til at trække gaven tilbage (via et veto fra et af forligspartierne), såfremt pengene ikke ender i Rønne Havn A/S’ kasse. Såfremt det skulle ske, vil vi holde parterne her på Bornholm ansvarlige for, at Bornholm dermed mister et bidrag på 10 mio.kr.
Bornholms Passagerforening
www.bornpass.dk
Bjørn Carlsen
7. januar 2012
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 6 = ti