Om bl.a. Cimbers økonomiske situation

Den 19/5 2011 er følgende mail udsendt til medlemmerne af Pendlergruppen
Kære Pendlerkollega
Det er vigtigt for os, at du – som medlem – er opdateret i forhold til vore aktiviteter på medlemmernes vegne. Derfor denne lille mail.
I forhold til opfølgning på Færgens tilbud om at komme med særlige pendlertilbud i samarbejde med DSB og Bornholmerbussen, har vi udarbejdet et forslag til Færgen, som blev afleveret i sidste uge. Vi har fået en tilbagemelding om, at man ser positivt på materialet og vil vende tilbage, når mulighederne er afklaret.
Desværre har jeg endnu ikke haft tid til at få udarbejdet et referat fra mødet med transportministeren. Steen og jeg har dog vurderet, at det – pga. udmelding om Cimbers økonomi – vil være gavnligt, at informere om ministerens syn på mulig håndtering af flytransporten til og fra Bornholm. Han var på mødet med os meget positiv over for at sikre flyruten ved gøre den til »samfundsbegrundet« transport. Han gav også udtryk for, at det vil være rimeligt, at pendlerne skal kunne rejse på pendlerkort på lige fod med f.eks. en pendler fra Vordingborg; og at rejseformen skal være op til pendleren.
Se vedhæftede læserbrev. Nu må vi se, om det bringes i denne udgave.
God »bededagsferie«!
MVH
Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732

Læserbrev:

Om at sikre »bredden på den bornholmske motorvej«

20/5 2011 debatindlægget er sendt til Bornholms Tidende, men er ikke bragt endnu.

15. april 2011 havde Pendlergruppens repræsentanter møde med transportminister Hans Christian Schmidt. Et møde som var kommet i stand med folketingsmedlem Peter Juel Jensens mellemkomst.

Mødets formål var at gøre ministeren opmærksom på pendlernes behov for at sikre en god og bred »motorvej« til og fra Bornholm. Det var derfor opmuntrende at møde en transportminister, som var meget lydhør over for at finde løsninger på pendlernes behov.
Set ud fra de seneste dages presseomtale af Cimbers udsigt til at få et betydeligt underskud er vores spørgsmål til ministeren blevet yderligere aktualiseret: Hvilke overvejelser og tiltag har ministeren for at sikre flyforbindelsen til Bornholm, så vi ikke i en given situation kommer til at stå uden flyforbindelse, hvis Cimber Sterling (f.eks. af økonomiske hensyn) bliver tvunget til at stoppe beflyvningen af bornholmerruten.
Vi fremførte, som Pendlergruppens repræsentanter, at det ikke er muligt at bo på Bornholm og arbejde ovre og foretage daglig transport, medmindre dette sker med flytransport.
Ligeledes er flytransport også nødvendig for størstedelen af øvrige pendlere (med ophold ovre 3-5 dage om ugen), hvis der skal sikres mulighed for et familieliv og fortsat varetagelse af interesser på Bornholm (f.eks. sport).
Over for ministeren gav vi også til kende, at pendlerne for tiden oplever prisstigninger og en vis usikkerhed i forhold til fortsat beflyvning af ruten, da Cimber Sterlings regnskaber ikke udviser tilfredsstillende indtjening.
Desuden blev det ønske fremført, at Staten fortsat påtager sig ansvaret for at drive Bornholms Lufthavn, sådan at dette kan sikre, at billetpriserne ikke bliver yderligere belastet. Vi gav ligeledes over for ministeren den oplysning videre, som vi har fået fra Cimber, at den ny udenrigsterminal i Kastrup for lavprisselskaberne har betydet en forhøjelse af afgiften for indenrigspassagererne i samme lufthavn. Denne omfordeling af udgifter finder Pendlergruppen ikke er rimelig, da den samlede omkostning for pendling fra/til Bornholm i forvejen er relativ høj.
Ministeren gav på mødet 15/4 2011 klart udtryk for forståelse af pendlernes transport- og omkostningsproblemer. Derfor er det også med stor glæde, at vi har modtaget information om, at ministeren på Horestas konference den 10/5 2011 i Aakirkebyhallerne gav udtryk for, at Bornholms Lufthavn fortsætter som statsejet lufthavn, ligesom ministeren gav udtryk for, at han gerne ser et forsøg, hvor flybetjening også indgår, som samfundsbegrundet transport til og fra Bornholm. Derved sikres fortsat opretholdelse af alsidige transportformer med kontinuitet og kendt omkostning, der kan budgetters med for den enkelte pendler.
Det er Pendlergruppens opfattelse, at pendling i »arbejdsmæssige sammenhænge« er det største vækstområde for Bornholm, og det derfor er vigtigt, at pendlernes rammebetingelser – herunder også de skattemæssige forhold – bliver så optimale, at arbejdsløshedskøen ikke bliver et alternativ.
Yderligere information om vores arbejde findes på vores hjemmeside www.pendlergruppen.dk.
Pendlergruppen
19. maj 2011
Preben Holm
og Steen Clausen
Brogade 12, Nexø
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ fem = 12