Pas på bagagen

Der er mange gode grunde til at passe på sin bagage, når man rejser. En god grund er, at man naturligvis ikke ønsker at komme til skade pga. bagagen – eller værre endnu; at udsætte andre for at komme til skade.
Medlemmer har fortalt os om, hvordan ikke-ordentlig sikret bagage er faldet ned ad bagagehylderne på IC Bornholms tog, ja – vi har i bestyrelsen selv oplevet en sådan ubehagelig situation.
Det kan naturligvis være meget farligt, at få en kuffert eller anden bagage i hovedet.
Vi har derfor skrevet til DSB og bl.a. foreslået, at der sættes skilte op, som gør opmærksom på, at bagagen skal ligge inden for kanten eller have fat i kanten på bagagehylde.
DSB har forelagt sagen for sin egen »Jernbanesikkerhed«. Herefter skriver DSB følgende:
»Øresundstogene, som kører IC Bornholm, er typegodkendt af Trafikstyrelsen og opfylder derfor alle sikkerhedskrav til rullende materiel. Som I nævner, så kan bagage falde ned fra bagagehylderne. Når dette sker, er det ofte, fordi bagagen er større end bagagehylden eller, fordi toget foretager en nødbremsning. DSBFirst, som driver Øresundstogene, anbefaler derfor, at større bagage placeres under eller mellem sæderne i toget. Desuden arbejdes der på at informere endnu mere omkring brugen af bagagehylderne, blandt andet i form af piktogrammer påbagagehylderne samt opdatering af det automatiske højtalerudkald i togene.«
Det glæder os, at der fremover vil være denne opmærksomhed omkring den helt klart tilstedeværende risiko for, at nogen – uden ønske og hensigt – kan bringe andre mennesker i fare for at komme til skade.
For det vil være for sent at advare, hvis skaden er sket!
Bornholms Passagerforening
19. oktober 2010
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


3 + = elve