Pendler “Update”

Den 3. juni 2012 (20:07) er følgende mail sendt til medlemmerne af Pendlergruppen

Kære Medpendlere

De seneste uger har der været travlt samtidig med, at der også har været private gøremål, som skulle passes..
Her vil jeg prøve at informere lidt om det, som vi arbejder med i øjeblikket.
Backinggruppen var sammen for at drøfte strategi i forhold til vilkårene for flypendlerne. Her vi enige om, at der hen over sommeren igen skal tages kontakt til DAT for at få en evaluering af pendlerproduktet samt – om muligt – at få justeret produktet. Der er ved at blive udarbejdet en prisoversigt for de senere år for flybilletter.
Desuden drøftede vi Pendlergruppens visioner og arbejdsmål. (se vedhæftede). Har du input til mål, der bør indgå, er du velkommen med disse.
Den 1. juni 2012 blev det nye pendlerprodukt for gående passagerer med Færgen/DSB endelig klar og frigivet. Vi finder, at produktet er velegnet for dem, der vil pendle med færgen, og samtidig ønsker at gøre rejsetiden til arbejdstid. Produktet er sådan skruet sammen, at det indeholder 40 enkeltrejser, hvoraf 10 er på 1’ klasse. Derved har pendleren mulighed for at vælge 1’ klasse, de dage, hvor der kan være uro i den øvrige del af toget. Prisen afspejler nu, at pendlere rejser meget og derfor bør få rejsen til en god pris. (se vedhæftede pressemeddelelse). En tak til Færgen.
Den nye sejlplan for Færgen står måske overfor at skulle justeres. Færgen ønsker at kende Pendlergruppens indstilling til afgangstider. Jeg er kommet med første melding, men ønsker at gøre det mere kvalificeret, hvorfor du i den kommende uge vil blive spurgt om at svare på et lille spørgeskema (Survey – i lighed med tidligere).
Den sidste halvanden uge har det være den nye skattereform, der har fyldt rigtig meget. Af regeringens forslag fremgår, at rejsefradraget skal halveres for at modvirke social dumpning.
I foråret havde vi samtaler med Jeppe Kofod (S), for at få tilrettelagt møder med transportministeren og skatteministeren.
Sidste torsdag havde Bornholms Passagerforening sammen med Pendlergruppen og Jeppe Kofod foretræde for transportministeren. Her blev problemer med transporten til og fra Bornholm forelagt, herunder pendlernes ønsker. Ikke mindst ønsket om at få flytransporten prismæssigt ligestillet med transport over land. Umiddelbart er transportministeren ikke lige indstillet på dette i øjeblikket.
Efterfølgende har vi fra Pendlergruppen henvendt os til transportudvalgets formand med ønske om at få foretræde for udvalget, for her at fremføre Pendlergruppens akutte behov for transportmæssige ligestilling af pendling.
Tilbage til Skattereformen, hvor vi fra Pendlergruppen har henvendt os til finansministeren og skatteministeren, hvor vi påpeger, at vi ikke finder det rimeligt at distancependlere rammes af et forslag, der er designet mod social dumpning. Der er også redegjort for, at der er akut behov for et særlig skattemæssigt fradrag for distancependlere. Vi gør vores bedste for at følge med i forhandlingsforløbet. Mulige aftalepartnere har vi gjort eller vil vi gøre opmærksomme på nødvendigheden af, at ligestille distancependleren, f.eks. gennem skattemæssige fradrag.
Skatteministeren har her op til weekend givet tilsagn om, at vi kan få foretræde og forelægge distancependlernes (Pendlergruppens) ønsker om, at der skal ske en udligning af udgifterne i forbindelse med pendling. Mødet finder sted ultimo juni 2012.
Vi distancependlere kan føle, at det har været et forår med visse vanskeligheder.
Jeg håber, der kommer bedre tider. Første lyspunkter er:
– Færgens nye pendlerprodukt
– DAT’s villighed til at betjene Bornholm med flytransport
– Mødeaftale med skatteministeren og muligt foretræde for transportudvalget.

God arbejdsuge og grundlovsdag.

Med kærlig hilsen
Preben Holm
Leder af Pendlergruppen
preben@due-holm.dk
Telf. 3024 4732

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


1 + = tre