Rejsekortet – åh, så simpelt !

Et medlem har spurgt til, hvornår det såkaldte Rejsekort kommer til at gælde for IC Bornholm. DSB har svaret følgende:
»Der er flere elementer, som skal være på plads før IC Bornholm bliver omfattet af rejsekortet.
Når der rejses på et rejsekort, opkræves kunden et samlet beløb for rejsen. Prisen dannes på baggrund af check ind og check ud data. Bagved findes et zone- og takstsæt samt en indtægtsdelingsmodel. Ingen af elementerne i dette arbejde er sat i gang. Det er et større stykke arbejde, som efterfølgende skal godkendes i Transportministeriet.
For den del af rejsen som foregår med færgen gælder der en del særlige sikkerhedsregler. Det er nødvendigt, at vi sammen finder en løsning, hvor Færgen kan leve op til fx kravet om at man til enhver tid kan redegøre for det præcise antal passagerer ombord. DSB og Færgen har taget de første skridt i forhold til at finde en løsning på denne udfordring.
Det sidste element er Ystad. Det er besluttet for nu, at rejsekort ikke skal omfatte Øresundsamarbejdet. Det betydet, at det ikke bliver muligt med check ind og ud i Ystad. Ordningen vil under alle omstændigheder kun omfatte strækningen København H/Kastrup – Rønne og ikke delstrækninger herunder.
Når IC Bornholm bliver omfattet af rejsekortet, er der nogle forhold, som man som kunde skal være opmærksom på, når man vælger billetform. Rejsekortrejser er reale rejser, og det betyder at der betales for den strækning der rejses på. I de tilfælde hvor rejsen fortsætter på Bornholm eller i København, skal der løses endnu en billet til denne del af rejsen. For de kunder som i dag benytter omstigningsområdet (Alle) i København og på Bornholm, er det en rigtig god ide at se på den samlede pris og ikke kun prisen for delrejsen med IC Bornholm.«
Det var vist meningen, at Rejsekortet skulle være den helt store lettelse for alle, der rejser med det offentlige. Løsningen med IC Bornholm forekommer os ikke særlig simpel (og det har vi også orienteret DSB om); men vi skal se, hvordan det fungerer, før vi kan tillade os at foreslå – eller nok rettere kræve – lettere procedurer for brugerne.
Informationen er lagt ud på vores hjemmeside.

Bornholms Passagerforening
28. februar 2013
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Email: b.carlsen@tdcadsl.dk

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 4 = elve