Referat fra møde den 12/8 2011 mellem Pendlergruppen og Bornholms Lufthavn

(Fremsendt via mail). Teksten er efterfølgende godkendt af Bornholms Lufthavn

Kære Stephan og Anders
Den 12. august 2011
Tak for godt og for os særdeles frugtbart møde, som vi ser tilbage på med glæde.
Stephan orienterede kort lidt omkring de nugældende organisatoriske forhold for Lufthavnen. Der er sket tilpasninger siden sidste møde. Nu er det Stephan, der er Lufthavnschef og Anders S. Jensen, der er vicelufthavnschef (daglig titel er teknisk chef). Desuden blev der orienteret omkring de arbejdsmæssige omlægninger, der har været nødvendige.
Lufthavnen har et presset budget ikke mindst, fordi det har været nødvendigt at få forseglet landingsbanen og flyenes parkeringsanlæg foran lufthavnen.
Steen og Preben gav udtryk for, at pendlerne føler de får god service af lufthavnen personale. Vi oplever at de personer, der står for security tjek, altid er flinke og imødekommende trods deres opgave med at sørge for at alle overholder sikkerhedsforordninger. Vi er i Pendlergruppen også godt tilfredse med de ændringer lufthavnen har gjort for, at imødekomme de fremførte ønsker. Fint med flere udtag til PC osv.
Ønsket om en booking-terminal (kiosk) blev igen fremført. Ønsket er blevet yderligere forstærket, efter Cimber har skiftet bookingsystem, således at elektronisk billet på plastkort ikke kan anvendes længere ved boarding. Her forelagde Stephan de overvejelser Lufthavnen har haft i denne sammenhæng. Der er to udfordringer. Det ene har været økonomi, da det er Lufthavnen, der skal anskaffe »kiosken« og flyselskaberne der betaler et gebyr for anvendelsen. Ud over anskaffelse skal der også afsættes økonomi til serviceaftale. Det andet har det været en udfordring at finde en »kiosk«, som kan booke i forhold til de selskaber, der beflyver Bornholms Lufthavn.
Nu er der fundet en »kiosk«, som kan anvendes af Cimber(Amedeus) og øvrige transportører, der beflyver Bornholm. Det er samme terminaltype, som er opstillet i Aalborg Lufthavn. Ledelsen har besluttet, at der opsættes en terminal og den første opsættes ultimo 2011 eller primo første kvartal 2012. Herefter vil Lufthavnen vurdere behovet for at se, om der skal opstilles flere i fremtiden. Denne løsning ser pendlerne frem til og mødedeltagerne fra Bornholms Passagerforening gav udtryk for at man meget glad for den handlekraft, der her udvises.
Stephan og Anders orienterede om de byggeplaner, der står for at skulle gennemføres i efteråret 2011, for at lufthavnen kan overholde sikkerheden, når bagagen skal afleveres efter landing. Der blev desuden orienteret om andre overvejelser i forhold til at øge sikkerheden i check-in området, så to flyafgange kan håndteres mere smidigt. Ombygningen vil give gener for passagerne; men Lufthavnen vil gøre sit bedste for at minimere disse i byggeperioden.
Pendlernes repræsentanter genfremførte ønsket om en sms- eller APS løsning, således at afgang og ankomst, men ikke mindst forsinkelser kan sendes til tilmeldte brugere. Stephan oplyste, at der arbejdes på en løsning, og denne er i test i øjeblikket. Inden for en forholdsvis kort periode sættes systemet i drift. Også her blev udtrykt glæde over, at lufthavnen udbyder denne service til brugerne.
Endelig blev drøftet muligheden for, at Pendlergruppen afholder næste medlemsmøde i Lufthavnen. Sandsynligvis en fredag i november 2011. Her gav både Stephan og Anders tilsagn om, at Lufthavnen gerne vil lægge lokaler til og at man ligeledes gerne vil vise rundt og fortælle om alle de opgaver, der skal løses, for at Lufthavnen overholder alle gældende regler.
Afslutningsvis orienterede Steen og Preben om, at Pendlergruppen i et møde over for trafikministeren havde givet udtryk for, at Bornholms Lufthavn skal forblive en Statslufthavn. Ministeren havde givet udtryk for, at det var han enig i. Men det kan blive nødvendigt, at Lufthavnen bliver en selvejende enhed med en bestyrelse under Staten, for at flyruten Bornholm og København kan substitueres.
Jeg håber, at ovenstående referat er dækkende og retvisende.
På genhør.
Med kærlig hilsen
Preben Holm
Nexøvej 16
3720 Aakirkeby
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ fire = 12