Referat fra møde d. 12.8.2011 med Cimber

From: Preben Holm [mailto:preben@due-holm.dk]
Sent: 13. august 2011 00:22
To: Henrik Grønning; Britta Alsing
Cc: ‘Bjørn Carlsen’; scl@post8.tele.dk
Subject: Opfølgning på dagen møde mellem Cimber og Bornholms Passagerforening Pendlergruppen
Kære Henrik, Britta og Pernille
Tak for et godt og frugtbart møde i dag. Jeg glæder mig over den åbne og ærlige dialog, vi har med Cimber, og den imødekommenhed, vi møder, i forhold til de ønsker og problemstillinger, vi fremfører.
Som lovet ved sidste møde med Cimbers ledelse (afholdt hos Rambøll) har foreningen over for transportministeren fremført ønsket om, at beflyvning af Bornholm får status af offentlig transport (samfundsbegrundet transport), således at der åbnes for muligt statstilskud på ruten, fx i form af en pendlerkortordning eller lignende.
Efter dagens møde med lufthavnschef Stephan Jensen, Bornholms Lufthavn, har vi nu fået tilsagn om, at Lufthavnen i første omgang opstiller en booking-terminal (Billet-kiosk) ultimo 2011 eller primo 1. kvartal 2012. En terminal, der vil kunne betjene Cimber kunder med flere. Det er derfor vores forventning, at Cimber positivt medvirker til, at denne kan betjene Cimber kunder. Terminalen kan kommunikere med Amadeus og er af samme type, som er placeret i Aalborg lufthavn. Dermed bliver der igen åbnet for at kunne bruge elektronisk billet på kort.
Det glæder os, at Cimber vil sende information om væsentlige forsinkelser og andet pendler relevant information til Steen og undertegnede parallelt med at denne sendes til pressen.
Preben Holm preben@due-holm.dk
Steen Clausen sd@post8.tele.dk samt til Steens arbejds e-mail seec@ramboll.dk
Bjørn Carlsen b.carlsen@tdcadsl.dk
Herefter vil vi sørge for at denne videresendes til de medlemmer, vi har e-mailadresser på, herunder alle pendlermedlemmer i det omfang det kan lade sig gøre og er relevant (vores arbejdsopgaver eller ferie vil kunne forhindre os i at kunne videresende). I samme omfang indlægges informationen på BornPass hjemmeside.
Omkring Web-boarding vil det være fint, om Cimber udarbejder en lille informationsskrivelse (mail) om, at billetten ikke er tabt, hvis medlemmet bliver forhindret i at møde frem til afgangen, efter Web-boarding har fundet sted. Denne informationsskrivelse vil vi straks videregive til medlemmerne, når vi modtager den.
Vi er også tilfredse med, at Cimber vil inddrage Pendlergruppens repræsentanter i udformning/høring ved revision, nyudvikling og prissætning af produkter til frekvente brugere (TravellerClub).
Det blev aftalt, at det endnu en gang undersøges, hvorfor TravellerClub-brugere får tilsendt dobbeltmails ved booking, ændringer og informationsmail.
Desuden blev drøftet Cimber service for TravellerClub medlemmer. Eksempel på manglende service fremsendes særskilt til Britta for videre behandling. Cimber erkendte, at servicen ikke er god nok og vil se på, hvad der gøres for at forbedre denne.
Det forhold, at det ikke var muligt at komme i kontakt med Cimber ved fx Cimbers aflysning af søndagens sidste afgang og mandagens morgenafgang, blev drøftet. Det var som sagt ikke muligt for kunden selv at komme i kontakt med Cimber. Kunderne blev dog kontaktet af Cimber; men i en lignende situation må Cimber bemande det ”lukkede kontor” samtidig med, at aflysning finder sted. Ikke mindst, når der er tale om ”en planlagt aflysning”. Dette forhold vil Cimber se positiv på, om det ikke skulle være muligt.
Henrik slog dog fast, at Cimber lokalet ikke har ressourcer til at kalde ekstra bemanding ind ved normale trafikforstyrrelser.
– Derfor vil Cimber i sådanne situationer prioritere de kunder, der er mødt frem i lufthavnen først. I den forbindelse vil Cimber, slog Henrik fast, bemande de to check-in pulte, og kontoret være lukket og telefonen være slået fra. I en sådan situation vil det i perioder ikke være muligt at kontakte os her på stationen på telefon. Det er stadig muligt at kontakte Cimber Sterling reservationscenter i deres åbningstid. Information om trafikafviklingen vil blive givet via www.bornholms-lufthavn.dk eller i ekstreme tilfælde via pressen i det omfang, det er muligt. Når Cimber giver information til pressen, så fremsendes samme information til jer også (se ovenstående). Oftest tager pressen dog selv initiativ til at skrive om forsinkelser efter at have set på www.bornholms-lufthavn.dk
Endelig stiller Cimber sig til rådighed ved afholdelse af medlemsmøde for Pendlergruppen i Lufthavnen en fredag aften i november måned 2011, for blandt andet at orientere om ”det nye Cimber”, Web-boarding, m.cimber.dk boarding med mere. Dato aftales senere.
Som nævnt blev Cimber personalet på Bornholm rost for deres fine service og gode humør også i pressede situationer.
Håber, at Cimber finder at ovenstående er korrekt refereret.
Med kærlig hilsen
 
Preben Holm
Nexøvej 16
3720 Aakirkeby
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


fem + 7 =