Information og resultat fra møder med Cimber om pendlervilkår

4. maj 2011 er følgende besked udsendt via mail til Pendlergruppens medlemmer

Kære Pendlerkollega
Måske lidt sent; men vi håber, du har haft en god påske.
Desværre nåede vi ikke – af flere forskellige grunde – at orientere dig om resultatet inden påsken. Én af dem, at Cimber igen lovede at overveje om de kunne give Pendlergruppen et »særligt« tilbud. Dette svar modtog vi før påsken. Jeg har bare haft så meget at se til, at der først blev tid til at orientere dig nu.
Desværre lykkedes det ikke at få ændret vilkårene for den nye TravellerClub-ordning. Cimber fortalte, at de har fået så mange nye frekvente rejsende, at de mener, at ordningen har den rigtige udformning for selskabet og for de frekvente rejsende.
Cimber var glad for det materiale, vi havde udarbejdet til møderne med dem, hvormed vi prøvede at synliggøre omfanget af udfordringerne for os pendlere, der er gået fra TravelCard til den nye TravellerClub med følgende kategorier:
–          Traveller Premium Plus
–          Traveller Plus
–          Traveller Basic.
Cimber Sterling vil pt. ikke ændre på TravellerClub pendler-ordningen, om end Cimber erkender, at der vil være nogle pendlere, som har oplevet eller vil komme til at opleve, at produktet bliver dyrere (pendlingen med Cimber). Dette skyldes en ændring i udformningen af det valgte set-up for deltagelse i TravellerClub, contra det tidligere TravelCard, og dermed den kategorisering af »en pendler«, som Cimber Sterling her har foretaget. Cimber understregede, at TravellerClub er et pendlerprodukt gældende for alle, der rejser med Cimber Sterling på danske indenrigsruter; og det derfor er muligt at benytte dette på samtlige Cimber Sterlings indenrigsstrækninger.
Afsnittet fra mailen er udgået af webudgaven. I stedet er indsat følgende afsnit:
Pendlergruppens medlemmer kan henvende sig til:
Steen Clausen på telefon 51 61 87 38 eller via email:
eller Preben Holm på telefon 30 24 47 32 eller via email:
hvis der opstår situationer i TravellerClub-ordningen, som ikke er hensigtsmæssige, eller hvis medlemmet ønsker uddybende information omkring ordningen generelt; og Cimber har lovet at se velvilligt på henvendelser fra Pendlergruppen under Bornholms Passagerforening.
Der er ingen tvivl om, at Cimber er presset i forhold til aktionærernes krav om indtjening. Samtidig blev det oplyst, at Rønne-Københavns ruten er den højst prioriterede indenrigsrute – da man véd – at Bornholm er afhængig af en flyrute med god regularitet. Cimber fremviste bevis for at gennemsnits flybillet priserne på ruten er faldet de sidste år, og at dette fald er fortsat i 2011. Det skyldes et øget udbud af Saver Flex billetter og gælder derfor i priserne for pendling generelt.
Hvad bliver anbefalingen efter mødet?
Det er et vanskeligt spørgsmål at svare på, da der mange forhold, som kan have indvirkning på afgørelsen.
Bruger du hovedsageligt Cimber som transportør, så brug den nye TravellerClub ordning, og køb Super Fleks billetter i det omfang det overhovedet er muligt. Det vil på årsbasis være billigst; også selv om der må gives afkald på enkelte billetter.
Finder du prisen er blevet for høj, så arbejder vi nu på at få udformet et nyt pendlerprodukt sammen med BornholmerFærgen.
Et magert resultat tænker du måske, men det var det bedst mulige, vi kunne opnå efter en del maildialog og to møder med Cimbers ledelse. Og på sidste møde prøvede vi at presse dem så hårdt, det var muligt, dog således at vi fortsat kan drøfte alle forhold og få god betjening af Cimber, som medlem af Pendlergruppen.
MVH
Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
M 3024 4732
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ ni = 10