Resultatet af rejseønsker

Som bekendt udsendte Bornholms Passagerforening i tiden efter den 13. november 2011 spørgsmål til i alt 5.728 mail-adresser om tidspunkter for rejseønsker.

Vi fremsender hermed 5 regneark, som viser de rejsertider, som de 785 respondenter har givet udtryk for, at de vil foretrække hhv. i hverdage og weekends.
De 5 regneark viser:
1)      Ønsker til midterafgang (2. afgang) på hverdage
2)      Ønsker til 3. afgang på hverdage
3)      Ønsker til morgenafgangen (1. afgang) i weekender
4)      Ønsker til midterafgang (2. afgang) i weekender
5)      Ønsker til 3. afgang i weekenderne.
Vi har i første omfang især hæftet os ved:
1)      At det er meget få, der opfatter, at den nuværende sejlplan lever op til de ønsker, de pågældende har
2)      At afgangsønskerne for over 90% af svarerne samler sig inden for et tidsspænd på 2-4 timer
3)      At passagerernes/turisternes rejseønsker kun i ringe omfang kan forenes med godserhvervets ønsker. Sejlplanen er ikke et udtryk for, hvad passagererne har af ønsker
4)      Passagererne og turisterne ønsker at rejse en hel del før på dagen, end sejlplanen nu giver mulighed for (9 ud af 10 ønsker en midterafgang på hverdage placeret mellem 10:30 og 14:30).
5)      At det vil være yderst vanskeligt at få grupperne til at kunne finde sammen om 3 afgange. Ikke mindst, når godset har »låst« 2. og 3. afgang (i lavsæsonen). Der skal én fjerde afgang til før kabalen kan gå op.
6)      Det kan godt betale sig at undersøge forholdene, før en så omfattende ændring af sejlplanen iværksættes, som det var tilfældet 1/9 2011.  Forholdene for pendlerne er forringet i et hidtil uset omfang, og flere giver udtryk for, at de kan blive nødt til at flytte fra Bornholm, andre at de i fremtiden i stedet vil benytte fly (det var vist ikke politikernes hensigt). Det burde have været forudset, inden en så omfattende ændring trådte i kraft
7)      Nedlæggelsen af natfærgen fra Rønne til Køge har forringet passagerernes muligheder for at rejse, når de ønsker det/har behov for det, fordi afgangstiderne over Ystad nu kun i meget ringe omfang lever op til passagerernes forventninger. Adskillige har også anført kommentarer om, at de netop mangler natforbindelsen (ikke alle som rejseønske, men som »regulering« for Ystad-afgangene)
8)      Rejsemønstret er anderledes i weekenden
9)      Kun ca. 5% ønsker at dagens første afgang i weekenden afgår kl. 8:30.
9 ud af 10 ønsker at afgangen ligger før dette tidspunkt, og hele 55% ønsker afgang kl. 6:30. Adskillige foreninger har også som kommentarer anført, hvor ødelæggende ændringen fra 6:30 til 8:30 har været for deres muligheder for at deltage sammen med øvrige danskere i konkurrencer, arrangementer etc.
10) Svarmaterialet er så omfattende, at vi vil bruge en del tid på at finde frem til nøjagtig, hvad analysen viser i de mange forskellige situationer, som den belyser.
11) Det er ikke alle svar, der har omfattet alle 5 ønskede »afgangstidspunkter«.
12) De mange medfølgende kommentarer vil blive fuldstændig anonymiseret og derefter blive offentliggjort i relevant omfang.
Arbejdet med analysen har været omfattende. Men vi har nu fået et statistisk redskab, der underbygger tidligere ikke statisk holdbare undersøgelser, bl.a. den analyse, som det daværende Bornholmstrafikken stod bag i august 2009.
Vi kan og vil med denne undersøgelse udtale os med stor vægt om, hvilke rejsetider/mønster bornholmerne ønsker. Undersøgelsen vil indgå i det videre arbejde, som vi vil udføre, for at forbedre sejlplanen for bornholmerne.
Bornholms Passagerforening
14. december 2011
Bjørn Carlsen
Rønnevej 42, Bodilsker
3730 Nexø
Hjemmeside: www.bornpass.dk
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


6 + fem =