Aktuel information om medlemsmødet 15. marts 2011

13. marts 2011 er følgende besked udsendt via mail til Pendlergruppens medlemmer

Kære Medpendler
Her sendes opdateret program for medlemsmødet på tirsdag, den 15. marts 2011 (hovedsageligt for tilmeldte).
Det er lykkedes Steen at få Rambøll til at fortælle om den nye Femern Bælt forbindelse og dette oplæg erstatter orientering om Rambøll.
Mødet afholdes tirsdag den 15. marts 2011 kl. 17.00
17.00 Modtagelse hos Rambøll, øl, sodavand i caféen
17.15 Rundvisning i Rambølls »nye hus« i Ørestaden
17:45 Indlæg om den nye Femern Bælt forbindelse v/Rambøll.
18:15 Gratis middag
19:15 Internt pendlermøde for medlemmer, hvor der serveres kaffe/the, frugt mv.
  1. Orientering om nyt pendlerprodukt fra BornholmerFærgen og DSB v/Lindy Kjøller og Søren Møller
  2. Status for arbejdet i 2010 samt orientering om møder med transportører og ministre v/Preben Holm
  3. Orientering om repræsentation i Kontaktrådet v/Steen Clausen
  4. Valg af pendlerrepræsentanter – Bestyrelsesmedlem i Bornholms Passagerforening (valg for 2 år) og suppleant (valg for 1 år). Preben og Steen er på valg.
  5.  Samtale om små og stort (hyggeligt samvær)

21:30 Slut

Tilmelding er nødvendig.
Med kærlig hilsen
Preben Holm
Nexøvej 16
3720 Aakirkeby
M 3024 4732
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 2 = otte