Møde den 15. marts 2011 for medlemmer af Pendlergruppen

Den 1. marts 2011 er udsendt en mail til alle medlemmer af Pendlergruppen med følgende ordlyd:
Kære Pendlerkollega
Nu foreligger der et program for medlemsmødet, og både Steen og jeg tror det bliver en spændende og hyggelig aften.
Mødet afholdes i Rambølls nye lokaler i Ørestaden, hvor Rambøll også vil være vært ved en rigtig god »arbejdsfrokost«.
Mødet afholdes tirsdag den 15. marts 2011, kl. 17.00
17.00 Modtagelse hos Rambøll, øl, sodavand i caféen
17.15 Rundvisning i Rambølls »nye hus« i Ørestaden
17:45 Indlæg om Rambøll: Hvem, hvad og hvor er Rambøll?
18:00 Gratis middag
19:00 Internt pendlermøde for medlemmer, hvor der serveres kaffe/the, frugt mv.
  1. Orientering om nyt pendlerprodukt fra BornholmerFærgen og DSB v/Lindy Kjøller og Søren Møller
  2. Status for arbejdet i 2010 samt orientering om møder med transportører og ministre v/Preben Holm
  3. Orientering om repræsentation i kontaktrådet v/Steen Clausen
  4. Valg af pendlerrepræsentanter – Bestyrelsesmedlem i Bornholms Passagerforening (valg for 2 år) og suppleant (valg for 1 år). Preben og Steen er på valg
  5. Samtale om småt og stort (hyggeligt samvær).
21:30 Slut
Det vil sige, at mødet bliver uden udgift for dig, dog undtaget transport til/fra Ørestaden. (Metro Fields eller DSB Ørestaden station)
Det er meget nemt at komme til Ørestaden, og der er ca. 3 min. gang til Rambøll fra Ørestad station.
Adresse:
Rambøll Danmark
Hannemanns Allé 53
DK-2300 København S
Af hensyn til frokosten og adgangskort er tilbagemelding nødvendig, hvilket bør ske til Steen Clausen, e-mail scl@post8.tele.dk.
Seneste tilmelding fredag den 11. marts 2011.
Vi håber begge, at du finder initiativet interessant og at du vil afse tid til at være sammen med os denne aften trods en travl hverdag. For os begge er det væsentligt, at vi får dit input om, hvad det er væsentlig at arbejde for!!!
Bemærk, at BornholmerFærgen og DSB kommer for at fortælle om nyt pendlerprodukt, som er blevet til efter oplæg fra Pendlergruppen. Det er noget, der kan have stor betydning for dem af jer, der pendler med BornholmerFærgen eller fremover ønsker at gøre det.
På gensyn!
Steen & Preben
PS: Skatteregler for pendling (befordring) og Skattesatser findes nu på vores hjemmeside www.bornpass.dk
MVH
Preben Holm
Rådmandsgade 40 C1-91
2200 København N
Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


+ 8 = tretten